Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [SpeciesFungorum 2021]

Sarcosphaera coronaria (Jacq.) J.Schröt.

Klasifikacija: Carstvo: Fungi Odjeljak: Ascomycota Klasa: Pezizomycetes Red: Pezizales Familija: Pezizaceae Rod: Sarcosphaera

Taksonomski izvor: Kew Mycology

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 212

Catalogue of Life ID: 42139411

Sarcosphaera coronaria (Jacq.) J.Schröt. u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
Ljubičasta krunašica
SINONIMI:
Aleuria eximia (Durieu & Lév.) Gillet ,  Peziza coronaria Jacq. ,  Peziza coronaria var. coronaria Jacq. ,  Peziza coronaria var. macrocalyx (Riess) Sacc. ,  Peziza coronata Pers. ,  Peziza crassa Santi ,  Peziza eximia Durieu & Lév. ,  Peziza macrocalyx Riess ,  Pustularia coronaria (Jacq.) Rehm ,  Pustularia coronaria var. coronaria (Jacq.) Rehm ,  Pustularia coronaria var. macrocalyx (Riess) Rehm ,  Pustularia macrocalyx (Riess) Hazsl. ,  Sarcosphaera coronaria f. coronaria (Jacq.) J.Schröt. ,  Sarcosphaera coronaria f. nivea Carbone, Curti, Picillo & Perrone ,  Sarcosphaera coronaria var. coronaria (Jacq.) J.Schröt. ,  Sarcosphaera coronaria var. nivea (M.M.Moser) Péric. & Courtec. ,  Sarcosphaera crassa (Santi) Pouzar ,  Sarcosphaera eximia (Durieu & Lév.) Maire ,  Sarcosphaera eximia var. eximia (Durieu & Lév.) Maire ,  Sarcosphaera eximia var. nivea M.M.Moser ,  Sarcosphaera macrocalyx (Riess) Fuckel ,  Sepultaria coronaria (Jacq.) Massee
UGROŽENOST:

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: CR

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): Nema

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): Nema

Na "Crvenoj listi" RS: NE

Crvena lista Hrvatske: Nema

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u Federaciji BiH: SZ

Status zaštite u RS: Nema

Status zaštite u Srbiji: SZ

Status zaštite u Hrvatskoj: Nema

Status zaštite u Crnoj Gori: Z

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0