PRIHVAĆEN TAKSON [MycoBank Database]

Amanita vaginata var. alba (De Seynes) Gillet

Klasifikacija: Carstvo: Fungi Odjeljak: Basidiomycota Klasa: Agaricomycetes Red: Agaricales Familija: Amanitaceae Rod: Amanita

Taksonomski izvor: MycoBank Database

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 231

Catalogue of Life ID: 42223907

Amanita vaginata var. alba (De Seynes) Gillet u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
Bijela preslica
SINONIMI:
UGROŽENOST:

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: VU

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): Nema

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): Nema

Na "Crvenoj listi" RS: NE

Crvena lista Hrvatske: Nema

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Status zaštite u RS: Nema

Status zaštite u Srbiji: Nema

Status zaštite u Hrvatskoj: Nema

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0