Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [Catalogue of Life, 2021]

Caenis macrura Stephens, 1835

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Arthropoda Klasa: Insecta Red: Ephemeroptera Nadfamilija: Caenoidea Familija: Caenidae Rod: Caenis

Taksonomski izvor: Catalogue of Life, 2021

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 1184

Catalogue of Life ID: P9M2

Caenis macrura Stephens, 1835 u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
UGROŽENOST:

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: LC

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): Nema

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): Nema

Na "Crvenoj listi" RS: NE

Crvena lista Hrvatske: Nema

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Status zaštite u RS: Nema

Status zaštite u Srbiji: Nema

Status zaštite u Hrvatskoj: Nema

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0