Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [Catalogue of Life, 2021]

Leptidea morsei Fenton, 1881

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Arthropoda Klasa: Insecta Red: Lepidoptera Nadfamilija: Papilionoidea Familija: Pieridae Rod: Leptidea

Taksonomski izvor: Catalogue of Life, 2021

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 1483

Catalogue of Life ID: 3TJNK

Leptidea morsei Fenton, 1881 u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
UGROŽENOST:

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: CR

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): NT

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): Nema

Na "Crvenoj listi" RS: NE

Crvena lista Hrvatske: Nema

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u Federaciji BiH: SZ

Status zaštite u RS: Nema

Status zaštite u Srbiji: Nema

Status zaštite u Hrvatskoj: Nema

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0