Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [Catalogue of Life, 2021]

Duvalius (Euduvalius) maglajensis (Apfelbeck, 1908)

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Arthropoda Klasa: Insecta Nadfamilija: Caraboidea Familija: Carabidae Podfamilija: Trechinae Tribus: Trechini Subtribus: Trechina Rod: Duvalius Podrod: Duvalius (Euduvalius)

Taksonomski izvor: Catalogue of Life, 2021

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 1654

Catalogue of Life ID: 3858M

Duvalius (Euduvalius) maglajensis (Apfelbeck, 1908) u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
Trechus (Euduvalius) maglajensis Apfelbeck, 1908
UGROŽENOST:

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: EN

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): Nema

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): Nema

Na "Crvenoj listi" RS: NE

Crvena lista Hrvatske: Nema

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u Federaciji BiH: Z

Status zaštite u RS: Nema

Status zaštite u Srbiji: Nema

Status zaštite u Hrvatskoj: Nema

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0