Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [Catalogue of Life, 2021]

Apodemus agrarius (Pallas, 1771)

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Mammalia Red: Rodentia Nadfamilija: Muroidea Familija: Muridae Podfamilija: Murinae Rod: Apodemus

Taksonomski izvor: Catalogue of Life, 2021

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 127

Catalogue of Life ID: 35491067

Apodemus agrarius (Pallas, 1771) u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
prugasti miš
SINONIMI:
Apodemus agrarius infrasp. caucasicus Kuznetzov, 1944 ,  Apodemus agrarius infrasp. coreae Thomas, 1908 ,  Apodemus agrarius infrasp. gloveri Kuroda, 1939 ,  Apodemus agrarius infrasp. insulaemus Tokuda, 1941 ,  Apodemus agrarius infrasp. nikolskii Migouline, 1927 ,  Apodemus agrarius infrasp. ognevi Johansen, 1923 ,  Apodemus agrarius infrasp. pallidior Thomas, 1908 ,  Apodemus agrarius infrasp. septentrionalis Ognev, 1924 ,  Apodemus agrarius infrasp. tianschanicus Ognev, 1940 ,  Apodemus agrarius infrasp. volgensis Kuznetzov, 1944 ,  Mus agrarius infrasp. albostriatus Bechstein, 1801 ,  Mus agrarius infrasp. maculatus Bechstein, 1801 ,  Mus agrarius infrasp. mantchuricus Thomas, 1898 ,  Mus harti Thomas, 1898 ,  Mus ningpoensis Swinhoe, 1870 ,  Mus rubens Oken, 1816
UGROŽENOST:

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: LC

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Na "Crvenoj listi" RS: DA

Crvena lista Hrvatske: Nema

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Zaštićena lovostajem u FBiH: Ne

Status zaštite u RS: Nema

Zaštićena lovostajem u RS: Ne

Status zaštite u Srbiji: Nema

Status zaštite u Hrvatskoj: Nema

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0