Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [Catalogue of Life, 2021]

Arvicola amphibius (Linnaeus, 1758)

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Mammalia Red: Rodentia Nadfamilija: Muroidea Familija: Cricetidae Podfamilija: Arvicolinae Rod: Arvicola

Taksonomski izvor: Catalogue of Life, 2021

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 131

Catalogue of Life ID: 35505748

Arvicola amphibius (Linnaeus, 1758) u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
vodena voluharica
SINONIMI:
Arvicola americana Gray, 1842 ,  Arvicola amphibius infrasp. brigantium Thomas, 1928 ,  Arvicola amphibius infrasp. djukovi Ognev & Formosov, 1927 ,  Arvicola amphibius infrasp. italicus Savi, 1839 ,  Arvicola amphibius infrasp. kuruschi Heptner & Formosov, 1928 ,  Arvicola amphibius infrasp. meridionalis Ognev, 1922 ,  Arvicola amphibius infrasp. minor Selys-Longchamps, 1845 ,  Arvicola amphibius infrasp. nigricans Selys-Longchamps, 1845 ,  Arvicola amphibius infrasp. persicus de Filippi, 1865 ,  Arvicola amphibius infrasp. reta Miller, 1910 ,  Arvicola destructor Savi, 1839 ,  Arvicola musignani infrasp. fuliginosus Selys-Longchamps, 1845 ,  Arvicola musignani Selys-Longchamps, 1839 ,  Arvicola pertinax Savi, 1839 ,  Arvicola tanaitica Kalabuchov & Raevsky, 1930 ,  Arvicola terrestris (Linnaeus, 1758) ,  Arvicola terrestris infrasp. abrukensis Reinwaldt, 1927 ,  Arvicola terrestris infrasp. caucasicus Ognev, 1933 ,  Arvicola terrestris infrasp. cubanensis Ognev, 1933 ,  Arvicola terrestris infrasp. ferrugineus Ognev, 1933 ,  Arvicola terrestris infrasp. hintoni Aharoni, 1932 ,  Arvicola terrestris infrasp. jacutensis Ognev, 1933 ,  Arvicola terrestris infrasp. korabensis Martino, 1937 ,  Arvicola terrestris infrasp. kuznetzovi Ognev, 1933 ,  Arvicola terrestris infrasp. obensis Egorin, 1939 ,  Arvicola terrestris infrasp. ognevi Turov, 1926 ,  Arvicola terrestris infrasp. scythicus Thomas, 1914 ,  Arvicola terrestris infrasp. tataricus Ognev, 1933 ,  Arvicola terrestris infrasp. turovi Ognev, 1933 ,  Arvicola terrestris infrasp. variabilis Ognev, 1933 ,  Arvicola terrestris infrasp. volgensis Ognev, 1933 ,  Hypudaeus terrestris infrasp. aquaticus Billberg, 1827 ,  Hypudaeus terrestris infrasp. ater Billberg, 1827 ,  Hypudaeus terrestris infrasp. littoralis Billberg, 1827 ,  Lemmus aquaticus F.Cuvier, 1817 ,  Microtus musignani infrasp. illyricus Barrett-Hamilton, 1899 ,  Microtus terrestris infrasp. armenius Thomas, 1907 ,  Microtus terrestris infrasp. barabensis Heptner, 1948 ,  Microtus terrestris infrasp. hyperryphaeus Heptner, 1948 ,  Microtus terrestris infrasp. karatshaicus Heptner, 1948 ,  Microtus terrestris infrasp. rufescens Satunin, 1908 ,  Mus paludosus Linneaus, 1771 ,  Mus terrestris Linnaeus, 1758 ,  Nesokia argyropus Cabrera, 1901
UGROŽENOST:

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: LC

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Na "Crvenoj listi" RS: DA

Crvena lista Hrvatske: Nema

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Zaštićena lovostajem u FBiH: Ne

Status zaštite u RS: Z

Zaštićena lovostajem u RS: Ne

Status zaštite u Srbiji: Z

Status zaštite u Hrvatskoj: Nema

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0