Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [Catalogue of Life, 2021]

Canis aureus Linnaeus, 1758

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Mammalia Red: Carnivora Familija: Canidae Rod: Canis

Taksonomski izvor: Catalogue of Life, 2021

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 133

Catalogue of Life ID: 35489857

Canis aureus Linnaeus, 1758 u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
šakal, čagalj
SINONIMI:
UGROŽENOST:

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: LC

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Na "Crvenoj listi" RS: NE

Crvena lista Hrvatske: Nema

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Zaštićena lovostajem u FBiH: Ne

Status zaštite u RS: Nema

Zaštićena lovostajem u RS: Ne

Status zaštite u Srbiji: Z

Status zaštite u Hrvatskoj: Nema

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0