Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [Catalogue of Life, 2021]

Castor fiber Linnaeus, 1758

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Mammalia Red: Rodentia Familija: Castoridae Rod: Castor

Taksonomski izvor: Catalogue of Life, 2021

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 136

Catalogue of Life ID: 35490723

Castor fiber Linnaeus, 1758 u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
dabar
SINONIMI:
Castor fiber infrasp. albicus Matschie, 1907 ,  Castor fiber infrasp. belorussicus Lavrov, 1981 ,  Castor fiber infrasp. birulai Serebrennikov, 1929 ,  Castor fiber infrasp. fiber Linnaeus, 1758 ,  Castor fiber infrasp. galliae Geoffroy, 1803 ,  Castor fiber infrasp. orientoeuropaeus Lavrov, 1981 ,  Castor fiber infrasp. pohlei Serebrennikov, 1929 ,  Castor fiber infrasp. tuvinicus Lavrov, 1969 ,  Castor fiber infrasp. vistulanus Matschie, 1907
UGROŽENOST:

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: EW

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Na "Crvenoj listi" RS: NE

Crvena lista Hrvatske: RE

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u Federaciji BiH: SZ

Zaštićena lovostajem u FBiH: LL

Status zaštite u RS: SZ

Zaštićena lovostajem u RS: LZ

Status zaštite u Srbiji: SZ

Status zaštite u Hrvatskoj: SZ

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

Direktiva o staništima EU: II, IV

Bernska konvencija: III

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0