Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [Catalogue of Life, 2021]

Chionomys nivalis (Martins, 1842)

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Mammalia Red: Rodentia Nadfamilija: Muroidea Familija: Cricetidae Podfamilija: Arvicolinae Rod: Chionomys

Taksonomski izvor: Catalogue of Life, 2021

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 138

Catalogue of Life ID: 35493549

Chionomys nivalis (Martins, 1842) u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
snježna voluharica
SINONIMI:
Arvicola lebrunii Crespon, 1844 ,  Arvicola leucurus Gerbe, 1852 ,  Chionomys nivalis infrasp. wagneri Martino, 1940 ,  Hypudaeus alpinus Wagner, 1843 ,  Hypudaeus nivicola Schinz, 1845 ,  Hypudaeus petrophilus Wagner, 1853 ,  Microtus hermonis Miller, 1908 ,  Microtus mirhanreini Schäfer, 1935 ,  Microtus nivalis infrasp. abulensis Agacino, 1936 ,  Microtus nivalis infrasp. aquitanius Miller, 1908 ,  Microtus nivalis infrasp. dementievi Heptner, 1939 ,  Microtus nivalis infrasp. malyi Bolkay, 1925 ,  Microtus nivalis infrasp. olympius Neuhäuser, 1936 ,  Microtus nivalis infrasp. satunini Shidlovsky, 1919 ,  Microtus nivalis infrasp. trialeticus Shidlovsky, 1919 ,  Microtus pontius Miller, 1908 ,  Microtus radnensis Ehik, 1942 ,  Microtus ulpius Miller, 1908
UGROŽENOST:

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: LC

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Na "Crvenoj listi" RS: DA

Crvena lista Hrvatske: NT

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Zaštićena lovostajem u FBiH: Ne

Status zaštite u RS: Z

Zaštićena lovostajem u RS: Ne

Status zaštite u Srbiji: SZ

Status zaštite u Hrvatskoj: Nema

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

Bernska konvencija: III

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0