Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [Catalogue of Life, 2021]

Delphinus delphis Linnaeus, 1758

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Mammalia Red: Cetacea Familija: Delphinidae Rod: Delphinus

Taksonomski izvor: Catalogue of Life, 2021

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 143

Catalogue of Life ID: 35489661

Delphinus delphis Linnaeus, 1758 u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
obični delfin
SINONIMI:
UGROŽENOST:

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: LC

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): DD

Na "Crvenoj listi" RS: NE

Crvena lista Hrvatske: DD

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Zaštićena lovostajem u FBiH: Ne

Status zaštite u RS: Nema

Zaštićena lovostajem u RS: Ne

Status zaštite u Srbiji: Nema

Status zaštite u Hrvatskoj: SZ

Status zaštite u Crnoj Gori: Z

Bernska konvencija: II

CITES: II

Bonska konvencija: I

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0