Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [Catalogue of Life, 2021]

Dinaromys bogdanovi (Martino, 1922)

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Mammalia Red: Rodentia Nadfamilija: Muroidea Familija: Cricetidae Podfamilija: Arvicolinae Rod: Dinaromys

Taksonomski izvor: Catalogue of Life, 2021

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 144

Catalogue of Life ID: 35493556

Dinaromys bogdanovi (Martino, 1922) u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
dinarska voluharica
SINONIMI:
Dolomys bogdanovi infrasp. preniensis Martino, 1940 ,  Dolomys grebenscikovi infrasp. korabensis Martino, 1937 ,  Dolomys grebenscikovi Martino, 1935 ,  Microtus marakovici Bolkay, 1924
UGROŽENOST:

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: VU

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): VU

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): VU

Na "Crvenoj listi" RS: DA

Crvena lista Hrvatske: DD

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Zaštićena lovostajem u FBiH: LZ

Status zaštite u RS: SZ

Zaštićena lovostajem u RS: Ne

Status zaštite u Srbiji: SZ

Status zaštite u Hrvatskoj: SZ

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

Direktiva o staništima EU: II, IV

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0