Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [Catalogue of Life, 2021]

Erinaceus roumanicus Barrett-Hamilton, 1900

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Mammalia Red: Erinaceomorpha Familija: Erinaceidae Podfamilija: Erinaceinae Rod: Erinaceus

Taksonomski izvor: Catalogue of Life, 2021

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 148

Catalogue of Life ID: 35494862

Erinaceus roumanicus Barrett-Hamilton, 1900 u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
jež
SINONIMI:
UGROŽENOST:

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: EN

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): Nema

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Na "Crvenoj listi" RS: NE

Crvena lista Hrvatske: Nema

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u Federaciji BiH: Z

Zaštićena lovostajem u FBiH: LZ

Status zaštite u RS: SZ

Zaštićena lovostajem u RS: Ne

Status zaštite u Srbiji: Z

Status zaštite u Hrvatskoj: Nema

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

Bernska konvencija: III

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0