Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [Catalogue of Life, 2021]

Glis glis (Linnaeus, 1766)

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Mammalia Red: Rodentia Familija: Gliridae Podfamilija: Glirinae Rod: Glis

Taksonomski izvor: Catalogue of Life, 2021

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 150

Catalogue of Life ID: 35505409

Glis glis (Linnaeus, 1766) u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
obični puh, sivi puh
SINONIMI:
Glis esculentus Blumenbach, 1779 ,  Glis glis infrasp. abruttii Altobello, 1924 ,  Glis glis infrasp. minutus Martino, 1930 ,  Glis glis infrasp. petruccii Goodwin, 1939 ,  Glis glis infrasp. postus Montagu, 1923 ,  Glis glis infrasp. pyrenaicus Cabrera, 1908 ,  Glis glis infrasp. spoliatus Thomas, 1906 ,  Glis glis infrasp. subalpinus Burg, 1920 ,  Glis glis infrasp. tschetshenicus Satunin, 1920 ,  Glis insularis Barrett-Hamilton, 1899 ,  Glis italicus Barrett-Hamilton, 1898 ,  Glis italicus infrasp. intermedius Altobello, 1920 ,  Glis melonii Thomas, 1907 ,  Glis vulgaris Oken, 1816 ,  Myoxus avellanus Owen, 1840 ,  Myoxus giglis F.Cuvier, 1832 ,  Myoxus glis (Linnaeus, 1766) ,  Myoxus glis infrasp. caspius Satunin, 1905 ,  Myoxus glis infrasp. orientalis Nehring, 1903 ,  Sciurus glis Linnaeus, 1766 ,  Sciurus persicus Erxleben, 1777
UGROŽENOST:

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: LC

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Na "Crvenoj listi" RS: DA

Crvena lista Hrvatske: Nema

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Zaštićena lovostajem u FBiH: Ne

Status zaštite u RS: Z

Zaštićena lovostajem u RS: LL

Status zaštite u Srbiji: Z

Status zaštite u Hrvatskoj: Nema

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

Bernska konvencija: III

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0