Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [Catalogue of Life, 2021]

Lepus europaeus Pallas, 1778

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Mammalia Red: Lagomorpha Familija: Leporidae Rod: Lepus Podrod: Eulagos

Taksonomski izvor: Catalogue of Life, 2021

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 153

Catalogue of Life ID: 35490171

Lepus europaeus Pallas, 1778 u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
zec
SINONIMI:
UGROŽENOST:

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: LC

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Na "Crvenoj listi" RS: NE

Crvena lista Hrvatske: NT

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Zaštićena lovostajem u FBiH: LL

Status zaštite u RS: Z

Zaštićena lovostajem u RS: LL

Status zaštite u Srbiji: Z

Status zaštite u Hrvatskoj: Nema

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

Bernska konvencija: III

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0