Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [Catalogue of Life, 2021]

Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Mammalia Red: Carnivora Familija: Mustelidae Podfamilija: Lutrinae Rod: Lutra

Taksonomski izvor: Catalogue of Life, 2021

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 154

Catalogue of Life ID: 35491785

Lutra lutra (Linnaeus, 1758) u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
vidra
SINONIMI:
UGROŽENOST:

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: EN

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): NT

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): NT

Na "Crvenoj listi" RS: DA

Crvena lista Hrvatske: DD

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u Federaciji BiH: Z

Zaštićena lovostajem u FBiH: Ne

Status zaštite u RS: SZ

Zaštićena lovostajem u RS: LZ

Status zaštite u Srbiji: SZ

Status zaštite u Hrvatskoj: SZ

Status zaštite u Crnoj Gori: Z

Direktiva o staništima EU: II, IV

Bernska konvencija: II

CITES: I

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0