Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [Catalogue of Life, 2021]

Microtus subterraneus (Selys-Longchamps, 1836)

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Mammalia Red: Rodentia Nadfamilija: Muroidea Familija: Cricetidae Podfamilija: Arvicolinae Rod: Microtus Podrod: Terricola

Taksonomski izvor: Catalogue of Life, 2021

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 163

Catalogue of Life ID: 35493619

Microtus subterraneus (Selys-Longchamps, 1836) u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
podzemna voluharica
SINONIMI:
Arvicola agrestis infrasp. fusca Fatio, 1900 ,  Hypudaeus rufescente-fuscus Schinz, 1845 ,  Hypudaeus rufofuscus Schinz, 1845 ,  Pitymys dacius infrasp. hungaricus Ehik, 1926 ,  Pitymys dacius Miller, 1908 ,  Pitymys ehiki Wettstein, 1927 ,  Pitymys incertoides Wettstein, 1927 ,  Pitymys klozeli Ehik, 1942 ,  Pitymys kupelwieseri Wettstein, 1925 ,  Pitymys majori infrasp. fingeri Neuhäuser, 1936 ,  Pitymys multiplex infrasp. brauneri Martino, 1926 ,  Pitymys multiplex infrasp. hercegovinensis Martino, 1940 ,  Pitymys mustersi Martino, 1937 ,  Pitymys nyirensis Ehik, 1930 ,  Pitymys nyirensis infrasp. martinoi Ehik, 1935 ,  Pitymys suberraneus infrasp. wettsteini Ehik, 1926 ,  Pitymys subterraneus infrasp. atratus Stein, 1931 ,  Pitymys subterraneus infrasp. capucinus Miller, 1908 ,  Pitymys subterraneus infrasp. matrensis Ehik, 1930 ,  Pitymys transsylvanicus Ehik, 1924 ,  Pitymys ukrainicus Vinogradov, 1922 ,  Pitymys zimmermanni Matschie, 1924
UGROŽENOST:

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: LC

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Na "Crvenoj listi" RS: NE

Crvena lista Hrvatske: Nema

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Zaštićena lovostajem u FBiH: Ne

Status zaštite u RS: Z

Zaštićena lovostajem u RS: Ne

Status zaštite u Srbiji: Nema

Status zaštite u Hrvatskoj: Nema

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0