Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [Catalogue of Life, 2021]

Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817)

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Mammalia Red: Chiroptera Nadfamilija: Vespertilionoidea Familija: Miniopteridae Podfamilija: Miniopterinae Rod: Miniopterus

Taksonomski izvor: Catalogue of Life, 2021

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 165

Catalogue of Life ID: 35502735

Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817) u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
dugokrili ljiljak, Šrajberov šišmiš
SINONIMI:
Miniopterus schreibersi (Kuhl, 1817)
UGROŽENOST:

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: EN

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): VU

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): Nema

Na "Crvenoj listi" RS: DA

Crvena lista Hrvatske: EN

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u Federaciji BiH: Z

Zaštićena lovostajem u FBiH: LZ

Status zaštite u RS: SZ

Zaštićena lovostajem u RS: Ne

Status zaštite u Srbiji: SZ

Status zaštite u Hrvatskoj: SZ

Status zaštite u Crnoj Gori: Z

Direktiva o staništima EU: II, IV

Bernska konvencija: II

Bonska konvencija: II

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0