Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [Catalogue of Life, 2021]

Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758)

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Mammalia Red: Rodentia Familija: Gliridae Podfamilija: Leithiinae Rod: Muscardinus

Taksonomski izvor: Catalogue of Life, 2021

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 167

Catalogue of Life ID: 35491037

Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
puh lješnikar
SINONIMI:
Mus corilinum Fatio, 1869 ,  Muscardinus avellanarius infrasp. abanticus Kivanc, 1983 ,  Muscardinus avellanarius infrasp. anglicus Barrett-Hamilton, 1900 ,  Muscardinus avellanarius infrasp. niveus Altobello, 1920 ,  Muscardinus avellanarius infrasp. zeus Chaworth-Musters, 1932 ,  Muscardinus pulcher Barrett-Hamilton, 1898 ,  Muscardinus trapezius Miller, 1908 ,  Myoxus muscardinus Schreber, 1782 ,  Myoxus speciosus Dehne, 1855
UGROŽENOST:

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: LC

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Na "Crvenoj listi" RS: DA

Crvena lista Hrvatske: NT

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Zaštićena lovostajem u FBiH: LZ

Status zaštite u RS: Z

Zaštićena lovostajem u RS: Ne

Status zaštite u Srbiji: SZ

Status zaštite u Hrvatskoj: SZ

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

Direktiva o staništima EU: IV

Bernska konvencija: III

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0