Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [Catalogue of Life, 2021]

Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780)

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Mammalia Red: Chiroptera Nadfamilija: Vespertilionoidea Familija: Vespertilionidae Podfamilija: Vespertilioninae Rod: Nyctalus

Taksonomski izvor: Catalogue of Life, 2021

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 185

Catalogue of Life ID: 35492986

Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
veliki noćni šišmiš, veliki noćnik
SINONIMI:
Vespertilio lasiopterus Schreber, 1780
UGROŽENOST:

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: EW

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): VU

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): DD

Na "Crvenoj listi" RS: DA

Crvena lista Hrvatske: DD

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u Federaciji BiH: SZ

Zaštićena lovostajem u FBiH: LZ

Status zaštite u RS: SZ

Zaštićena lovostajem u RS: Ne

Status zaštite u Srbiji: Nema

Status zaštite u Hrvatskoj: SZ

Status zaštite u Crnoj Gori: Z

Direktiva o staništima EU: IV

Bernska konvencija: II

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0