Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [Catalogue of Life, 2021]

Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766)

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Mammalia Red: Rodentia Nadfamilija: Muroidea Familija: Cricetidae Podfamilija: Arvicolinae Rod: Ondatra

Taksonomski izvor: Catalogue of Life, 2021

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 189

Catalogue of Life ID: 35489586

Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
bizamski pacov
SINONIMI:
Castor zibethicus Linnaeus, 1766 ,  Fiber macrodon Merriam, 1897 ,  Fiber obscurus Bangs, 1894 ,  Fiber occipitalis Elliot, 1903 ,  Fiber osoyoosensis Lord, 1863 ,  Fiber spatulatus Osgood, 1900 ,  Fiber zibethicus infrasp. albus Sabine, 1823 ,  Fiber zibethicus infrasp. aquilonius Bangs, 1899 ,  Fiber zibethicus infrasp. cinnamominus Hollister, 1910 ,  Fiber zibethicus infrasp. hudsonius Preble, 1902 ,  Fiber zibethicus infrasp. maculosa Richardson, 1829 ,  Fiber zibethicus infrasp. mergens Hollister, 1910 ,  Fiber zibethicus infrasp. niger Fitzinger, 1867 ,  Fiber zibethicus infrasp. nigra Richardson, 1829 ,  Fiber zibethicus infrasp. pallidus Mearns, 1890 ,  Fiber zibethicus infrasp. ripensis Bailey, 1902 ,  Fiber zibethicus infrasp. rivalicius Bangs, 1895 ,  Fiber zibethicus infrasp. varius Fitzinger, 1867 ,  Fiber zibethicus infrasp. zalophus Hollister, 1910 ,  Ondatra americana Tiedemann, 1808 ,  Ondatra zibethica infrasp. bernardi Goldman, 1932 ,  Ondatra zibethica infrasp. goldmani Huey, 1938 ,  Ondatra zibethicus infrasp. ripensis (Bailey, 1902) ,  Ondatra zibethicus infrasp. zibethicus (Linnaeus, 1766)
UGROŽENOST:

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: LC

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): Nema

Na "Crvenoj listi" RS: NE

Crvena lista Hrvatske: Nema

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Zaštićena lovostajem u FBiH: Ne

Status zaštite u RS: Nema

Zaštićena lovostajem u RS: Ne

Status zaštite u Srbiji: Nema

Status zaštite u Hrvatskoj: Nema

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0