Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [Catalogue of Life, 2021]

Rupicapra rupicapra (Linnaeus, 1758)

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Mammalia Red: Artiodactyla Familija: Bovidae Podfamilija: Caprinae Rod: Rupicapra

Taksonomski izvor: Catalogue of Life, 2021

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 206

Catalogue of Life ID: 35492159

Rupicapra rupicapra (Linnaeus, 1758) u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
divokoza
SINONIMI:
UGROŽENOST:

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: EN

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Na "Crvenoj listi" RS: DA

Crvena lista Hrvatske: RE

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u Federaciji BiH: Z

Zaštićena lovostajem u FBiH: LL

Status zaštite u RS: Z

Zaštićena lovostajem u RS: LL

Status zaštite u Srbiji: Z

Status zaštite u Hrvatskoj: SZ

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

Direktiva o staništima EU: II, IV

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0