Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [Catalogue of Life, 2021]

Spalax leucodon Nordmann, 1840

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Mammalia Red: Rodentia Nadfamilija: Muroidea Familija: Spalacidae Podfamilija: Spalacinae Rod: Spalax

Taksonomski izvor: Catalogue of Life, 2021

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 211

Catalogue of Life ID: 35505724

Spalax leucodon Nordmann, 1840 u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
slijepo kuče
SINONIMI:
Nannospalax leucodon (Nordmann, 1840) ,  Spalax dolbrogeae Miller, 1903 ,  Spalax hungaricus infrasp. transsylvanicus Méhely, 1909 ,  Spalax monticola infrasp. hellenicus Méhely, 1909 ,  Spalax monticola infrasp. hercegovinensis Méhely, 1909 ,  Spalax monticola infrasp. insularis Thomas, 1917 ,  Spalax monticola Nehring, 1898 ,  Spalax monticola infrasp. serbicus Méhely, 1909 ,  Spalax monticola infrasp. syrmiensis Méhely, 1909 ,  Spalax monticola infrasp. thermaicus Hinton, 1920 ,  Spalax monticola infrasp. turcicus Méhely, 1909 ,  Spalax typhlus infrasp. hungaricus Nehring, 1898
UGROŽENOST:

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: DD

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): DD

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Na "Crvenoj listi" RS: DA

Crvena lista Hrvatske: RE

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Zaštićena lovostajem u FBiH: Ne

Status zaštite u RS: SZ

Zaštićena lovostajem u RS: Ne

Status zaštite u Srbiji: SZ

Status zaštite u Hrvatskoj: SZ

Status zaštite u Crnoj Gori: Z

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0