Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [Catalogue of Life, 2021]

Ursus arctos Linnaeus, 1758

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Mammalia Red: Carnivora Familija: Ursidae Rod: Ursus

Taksonomski izvor: Catalogue of Life, 2021

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 217

Catalogue of Life ID: 35489726

Ursus arctos Linnaeus, 1758 u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
mrki medvjed
SINONIMI:
UGROŽENOST:

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: VU

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Na "Crvenoj listi" RS: DA

Crvena lista Hrvatske: NT

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u Federaciji BiH: Z

Zaštićena lovostajem u FBiH: LL

Status zaštite u RS: Z

Zaštićena lovostajem u RS: LL

Status zaštite u Srbiji: SZ

Status zaštite u Hrvatskoj: SZ

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

Direktiva o staništima EU: II, IV

Bernska konvencija: II

CITES: II

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0