Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [Catalogue of Life, 2021]

Vespertilio murinus Linnaeus, 1758

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Mammalia Red: Chiroptera Nadfamilija: Vespertilionoidea Familija: Vespertilionidae Podfamilija: Vespertilioninae Rod: Vespertilio

Taksonomski izvor: Catalogue of Life, 2021

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 218

Catalogue of Life ID: 35493079

Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
dvobojni šišmiš, dvobojni večernjak
SINONIMI:
UGROŽENOST:

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: VU

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Na "Crvenoj listi" RS: DA

Crvena lista Hrvatske: Nema

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Zaštićena lovostajem u FBiH: LZ

Status zaštite u RS: SZ

Zaštićena lovostajem u RS: Ne

Status zaštite u Srbiji: SZ

Status zaštite u Hrvatskoj: SZ

Status zaštite u Crnoj Gori: Z

Direktiva o staništima EU: IV

Bernska konvencija: II

Bonska konvencija: II

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0