Species | ACCEPTED

Acer obtusatum Willd.

Sp. Pl. 4: 984. 1806
Klasifikacija: Carstvo: Plantae Odjeljak: Tracheophyta Pododjeljak: Spermatophytina Klasa: Magnoliopsida Nadred: Rosanae Red: Sapindales Bercht. & J. Presl Familija: Sapindaceae Juss. Rod: Acer L.

Taksonomski izvor: Raab-Straube, E. von (2018): Sapindaceae. – In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity.

Izvor podataka o rasprostranjenju: GIS baza vaskularne flore BiH. Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet, Katedra za ekologiju šuma.

ID imena u bazi: 1005836

Takson u EURO+MED: Acer obtusatum Willd.

GBIF ID: 8559608

Acer obtusatum Willd. u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
Acer aetnense (Strobl) Lojac. ,  Acer bosniacum K.Malý ,  Acer opalus subsp. obtusatum (Willd.) Gams
PODACI O NALAZIMA (ukupno 292)

Nepublikovanih nalaza: 63

Publikovanih nalaza: 229


Barudanović, S.. 2003. Ekološko-vegetacijska diferenciacija lišćarsko-listopadnih šuma planine Vranica. Doktorska disertacija, Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet, 373 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091429, Lokalitet: Vranica, Garevina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091472, Lokalitet: Vranica, izliv Požarne, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091508, Lokalitet: Vranica, izliv Požarne, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091268, Lokalitet: Vranica, izliv Požarne, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090907, Lokalitet: Vranica, iznad Korita, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091387, Lokalitet: Vranica, potok Borovnice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091305, Lokalitet: Vranica, Požarna, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091193, Lokalitet: Vranica, Požarna, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091226, Lokalitet: Vranica, Požarna, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091348, Lokalitet: Vranica, Vrtače,


Bucalo, V.. 1999. Šumske fitocenoze Jadovnika. ŠF BL, Beograd

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020073, Lokalitet: do Bucalove doline (23a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019782, Lokalitet: iznad Gornjih Mrđa (30a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020607, Lokalitet: iznad Isjeka (42/3a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020657, Lokalitet: iznad Isjeka (58/1a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020547, Lokalitet: iznad Kralja (61/1a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020365, Lokalitet: iznad Maleševaca (99a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020726, Lokalitet: iznad Reljića (58/1a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020110, Lokalitet: iznad Reljića (59/3a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020488, Lokalitet: iznad Skakića (odjel 58/1a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087442, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086065, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085944, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086121, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086522, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086474, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086363, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086301, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086229, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086158, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087481, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080783, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080694, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080981, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020295, Lokalitet: kod Bajića poljana (pod Planinicom), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020167, Lokalitet: Kraljeva draga (59/3a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019876, Lokalitet: nad rijekom Unac, zapadno od Mrđa (32a, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020234, Lokalitet: nad Visućicom (48), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019910, Lokalitet: pod Gradinom (odjel81), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019975, Lokalitet: pod Komcem (41a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020042, Lokalitet: pod Šajinovcem - iznad Popovića (2h), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019608, Lokalitet: Runjevica (odjel 46), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020854, Lokalitet: sliv Drobnjaka, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020875, Lokalitet: sliv Visućice, pod Orlovim vrhom (62c), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020908, Lokalitet: sliv Visućice, pod Velikim vrhom, (56b),


Dizdarević, M., Lakušić, R., Grgić, P., Pavlović, B., Redžić, S. 1989. Refugialni i reliktni karakter nekih vrsta biljaka i životinja u kanjonskim životnim zajednicama. Elaborat, Prirodno-matematički fakultet univerziteta u Sarajevu

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097181, Lokalitet: Paklarevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097216, Lokalitet: Paklarevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097248, Lokalitet: Paklarevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097145, Lokalitet: Paklarevo,


Fabijanić, Fukarek & Stefanović. 1963. Pregled osnovnih tipova šumske vegetacije. Lepenica, kniga III

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029660, Lokalitet: Lepenica, Brnjaci, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10093055, Lokalitet: Lepenica, Čubren, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029495, Lokalitet: Lepenica, Čubren iznad sela Čubrena, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10093019, Lokalitet: Lepenica, Čubren iznad sela Ljetovika, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029583, Lokalitet: Lepenica, Čubren iznad sela Zvizda, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10093103, Lokalitet: Lepenica, Klašnice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10092945, Lokalitet: Lepenica, Kokoška, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10092980, Lokalitet: Lepenica, Lokve na Čubrenu,


Fukarek P.. 1979. Šumske zajednice područja "Igman - Bjelašnica". Mscr.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021919, Lokalitet: Odjel 4 Stupnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021966, Lokalitet: Odjel 4 Stupnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022054, Lokalitet: Spram Kasatića, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022097, Lokalitet: Spram Kasatića, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022018, Lokalitet: Spram Sugreba,


Fukarek, P., Fabijanić, B. & Janjić, N.. 1974. Nova nalazišta sladuna (Quercus conferta Kit.) u Bosni i Hercegovini. Zbornik radova sa Simpozijuma povodom 100 godišnjice prve jugoslovenske dendrologije Josifa Pančića, Naučni skupovi 1: 69-83

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027758, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027713, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027846, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027804, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027881, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice,


Glišić, Mv.. 1976. Šumska vegetacija ŠPP Grmeč Petrovac, elaborat. Institut za šumarstvo, Beograd

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084537, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084581, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084394, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 51, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084423, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 56/1-56/2-63, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084662, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 65, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084862, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 41, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079840, Lokalitet: Grmeč-Krnjeusha, 104/1,


Günther Beck-Mannagetta, Lerchenau, 1921/22: Flora Bosne, Hercegovine i bivšeg Sandžaka Novog Pazara, II (10. dio). Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, Vol. 33-34(1-4): 01-17. Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020462, Lokalitet: Bosna, između Bugojna i Kupresa, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020471, Lokalitet: Bosna, kod Bukovice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020494, Lokalitet: Bosna, na Bobovcu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020453, Lokalitet: Bosna, Šuljaga pl., na Osmanaginoj kosi, 600-1400 m, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020498, Lokalitet: Hercegovina, Bitovnja pl., na Ivanu pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020497, Lokalitet: Hercegovina, Bjelašnica pl., na Golom brdu kod Brđana, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020501, Lokalitet: Hercegovina, Bjelašnica pl., na Preslici, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020518, Lokalitet: Hercegovina, Čabulja pl., na Čabulji, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020545, Lokalitet: Hercegovina, Čabulja pl., na Čabulji, 1200 m, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020514, Lokalitet: Hercegovina, Čvrsnica pl., na Čvrsnici, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020513, Lokalitet: Hercegovina, Čvrsnica pl., na Plasi, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020546, Lokalitet: Hercegovina, Čvrsnica pl., na Plasi, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020502, Lokalitet: Hercegovina, gornja Neretva, kod Glavatičeva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020521, Lokalitet: Hercegovina, između Drežnice i Mostara u dolini Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020500, Lokalitet: Hercegovina, kod Bradine, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020499, Lokalitet: Hercegovina, kod Brdana, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020511, Lokalitet: Hercegovina, Mostar, na Podporimu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020544, Lokalitet: Hercegovina, Mostar, na Podporimu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020505, Lokalitet: Hercegovina, na Borošnici, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020517, Lokalitet: Hercegovina, oko Drežnice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020512, Lokalitet: Hercegovina, Prenj pl., na Glogovo pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020510, Lokalitet: Hercegovina, Prenj pl., na Porimu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020507, Lokalitet: Hercegovina, Prenj pl., na Prenju, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020509, Lokalitet: Hercegovina, Prenj pl., na Prislabu pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020515, Lokalitet: Hercegovina, Prenj pl., oko Glogošnice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020506, Lokalitet: Hercegovina, Prenj pl., u Boračkoj dragi, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020508, Lokalitet: Hercegovina, Prenj pl., u dolini Idbara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020519, Lokalitet: Hercegovina, srednja Neretva, oko Raške gore, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020523, Lokalitet: Hercegovina, Velež pl., na Veležudo 1480 m, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020503, Lokalitet: Hercegovina, Visočica pl., na Visočici, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020481, Lokalitet: južna Bosna, Bjelašnica pl., na Hranicavi, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020549, Lokalitet: južna Bosna, Bjelašnica pl., na Igmanu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020548, Lokalitet: južna Bosna, Bjelašnica pl., na Igmanu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020483, Lokalitet: južna Bosna, Bjelašnica pl., na Igmanu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020541, Lokalitet: južna Bosna, Bjelašnica pl., na Igmanu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020542, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, na Ozrenu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020488, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, na Ozrenu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020486, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, oko Sarajeva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020487, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, u dolini Miljacke, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020476, Lokalitet: južna Bosna, Vranica pl., na Vranici, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020478, Lokalitet: južna Bosna, Zvijezda pl., oko Vareša, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020464, Lokalitet: jz Bosna, Cincar pl., na Velikom Malovanu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020458, Lokalitet: jz Bosna, Dinara pl., na Troglavu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020465, Lokalitet: jz Bosna, Kamešnica pl., na Kamešnici, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020452, Lokalitet: jz Bosna, Plazenica pl., na Plazenici, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020461, Lokalitet: jz Bosna, Stožer pl., na Stožeru, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020463, Lokalitet: jz Bosna, Šuljaga pl., na Šuljazi, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020446, Lokalitet: jz Bosna, Uilica pl., na Uilici, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020472, Lokalitet: srednja Bosna, Travnik, kod Ovčareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020475, Lokalitet: srednja Bosna, Travnik, na Vilenici, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020470, Lokalitet: srednja Bosna, Travnik, oko Travnika, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020473, Lokalitet: srednja Bosna, Vlašić pl., na Vlašiću, do 1300 m, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020468, Lokalitet: sz Bosna, Jajce, oko Jajca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020443, Lokalitet: sz Bosna, Sanski most, na Babakaja gradu kod Ključa, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020437, Lokalitet: zapadna Bosna, Cazinska krajina, na Gomili kod Krupe, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020438, Lokalitet: zapadna Bosna, Grmeč pl., na Grmeču, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020447, Lokalitet: zapadna Bosna, Jadovnik pl., na Jadovniku, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020436, Lokalitet: zapadna Bosna, Pounje, kod Otoke, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1020459, Lokalitet: zapadna Bosna, Šator pl., na Šatoru,


Kaćanski, D. et al.. 1983. Dinamika biocenoza ekosistema rijeke Vrbas (do Jajca) - elaborat. Biološki institut Univerziteta, Sarajevo, pp. 66

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035839, Lokalitet: Vrbas, Barevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035906, Lokalitet: Vrbas, Ugar (ušće),


Lakušić, R. & Redžić, S.. 1991. Vegetacija refugijalno-reliktnih ekosistema sliva rijeke Une. Bilten Društva ekologa Bosne i Hercegovine ser B 6:25-73

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026494, Lokalitet: Banjica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026457, Lokalitet: Banjica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026832, Lokalitet: Una - Štrbački buk, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026700, Lokalitet: Una - Štrbački buk, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026769, Lokalitet: Una - Štrbački buk, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026901, Lokalitet: Una - Štrbački buk, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026374, Lokalitet: Una nizvodno od Martin Broda prema K.Vakufu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026327, Lokalitet: Una nizvodno od Martin Broda prema K.Vakufu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026416, Lokalitet: Una nizvodno od Martin Broda prema K.Vakufu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026541, Lokalitet: Una uzvodno od M. Broda, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026960, Lokalitet: Una, Bos. Krupa, desna obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027010, Lokalitet: Una, Bos. Krupa, desna obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027057, Lokalitet: Una, Bos. Krupa, desna obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027103, Lokalitet: Una, Bos. Krupa, desna obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027172, Lokalitet: Unac, lijeva obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027252, Lokalitet: Unac, lijeva obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027323, Lokalitet: Unac, lijeva obala,


Lakušić, R., Pavlović, D., Abadžić, S., Kutleša, L., Mišić, L.. 1982. Ekosistemi planine Vlačić. Die Ökosysteme des Gebirges Vlašić. Bilten društva ekologa SR BiH - Sarajevo, Serija A - Ekološke monografije, 131 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024917, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024502, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024602, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024670, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10025225, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024811, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024716, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10025069, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10025039, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024978, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024770, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024944, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10025193, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10025151, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024549, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10025126, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10025099, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069306, Lokalitet: Vlašić, Paklarevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069377, Lokalitet: Vlašić, Paklarevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069444, Lokalitet: Vlašić, Paklarevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069340, Lokalitet: Vlašić, Paklarevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069412, Lokalitet: Vlašić, Paklarevo,


Muratspahić D. i Lakušić R.. 1992. Neke fitoenoze šuma i šikara iz doline Neretve. Poljoprivreda i šumarstvo, XXXVIII, 1-2, 95-101, Podgorica

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035291, Lokalitet: lijeva obala Doljanke, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035269, Lokalitet: lijeva obala Doljanke, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035244, Lokalitet: lijeva obala Doljanke, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035051, Lokalitet: na desnoj obali Doljanke, nedaleko od Jablanice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035128, Lokalitet: nizvodno od Jablanice, na desnoj obali Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035221, Lokalitet: nizvodno od Jablanice, na desnoj obali Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035178, Lokalitet: nizvodno od Jablanice, na desnoj obali Neretve,


Muratspahić, D., Redžić, S. & Lakušić, R.. 1991. Asocijacija Rusco-Carpinetum orientalis Bleč. et Lkšić 1966 u dolini rijeke Neretve. Glasnik Republičkog Zavoda za zaštitu prirode i Prirodnjačkog muzeja Podgorica 24: 7-12

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10034105, Lokalitet: Diva Grabovica, iznad brane, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10034034, Lokalitet: Diva Grabovica, iznad brane, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10034001, Lokalitet: Diva Grabovica, iznad brane, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10034135, Lokalitet: Diva Grabovica, iznad brane, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10034070, Lokalitet: Diva Grabovica, iznad brane, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032730, Lokalitet: Glagošnica-iznad mosta, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032688, Lokalitet: Glagošnica-iznad mosta, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032767, Lokalitet: Glagošnica-iznad mosta, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033974, Lokalitet: HE Salakovac, lijeva obala Neretve,


Stefanović V. i dr.. 1987. Revizija postojećih i izdvajanje novih SS u BiH. Elaborat, Šumarski fakultet u Sarajevu

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10077946, Lokalitet: SPP Konjic, GJ Borašnica-Rakov Laz, odjel 18,


Stefanović V.. 1989. Prilog poznavanju fitogeografskih i fitocenoloških odnosa bjelograbovih šuma izvan klimazonalnog areala u Bosni. Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Prirodne nauke, Nova serija, br. 28, Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028803, Lokalitet: centralna Bosna, Babinska rijeka, Zenica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028758, Lokalitet: centralna Bosna, Gradac, Zenica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028686, Lokalitet: centralna Bosna, Katranska kosa, okolina Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028654, Lokalitet: centralna Bosna, padine Vepra, okolina Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028617, Lokalitet: centralna Bosna, ušće Crnog potoka u Bosnu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028559, Lokalitet: zapadna Bosna, Majdan kod Jajca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028487, Lokalitet: Zapadna Bosna, Radić, padine Grmeča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028443, Lokalitet: Zapadna Bosna, Srbljani (Kanjon Une),


Stefanović, V. & Manuševa, L.. 1966. Šumska vegetacija i zemljišta na perm-karbonskim pješčarima i škriljcima u Bosni. Radovi Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo u Sarajevu 11(3): 3-99

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031522, Lokalitet: ZB Božići (Behremaginica), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031555, Lokalitet: ZB Gropci (Behremaginica), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031397, Lokalitet: ZB Gropci (Behremaginica), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031456,