Species | ACCEPTED

Acer pseudoplatanus L.

Sp. Pl.: 1054. 1753
Klasifikacija: Carstvo: Plantae Odjeljak: Tracheophyta Pododjeljak: Spermatophytina Klasa: Magnoliopsida Nadred: Rosanae Red: Sapindales Bercht. & J. Presl Familija: Sapindaceae Juss. Rod: Acer L.

Taksonomski izvor: Raab-Straube, E. von (2018): Sapindaceae. – In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity.

Izvor podataka o rasprostranjenju: GIS baza vaskularne flore BiH. Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet, Katedra za ekologiju šuma.

ID imena u bazi: 1000023

Takson u EURO+MED: Acer pseudoplatanus L.

EUNIS ime taksona: Acer pseudoplatanus L.

GBIF ID: 3189870

Acer pseudoplatanus L. u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
Acer villosum C.Presl
PODACI O NALAZIMA (ukupno 359)

Nepublikovanih nalaza: 30

Publikovanih nalaza: 329


Barudanović, S.. 2003. Ekološko-vegetacijska diferenciacija lišćarsko-listopadnih šuma planine Vranica. Doktorska disertacija, Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet, 373 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088474, Lokalitet: Vranica, Dragune, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091419, Lokalitet: Vranica, Garevina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088584, Lokalitet: Vranica, ispod Kljuna, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091500, Lokalitet: Vranica, izliv Požarne, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090359, Lokalitet: Vranica, izliv Požarne, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091466, Lokalitet: Vranica, izliv Požarne, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091262, Lokalitet: Vranica, izliv Požarne, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090144, Lokalitet: Vranica, između Sivke i Osoje, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090902, Lokalitet: Vranica, iznad Korita, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088998, Lokalitet: Vranica, iznad Lucina (Vrbas), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088844, Lokalitet: Vranica, iznad Lucina (Vrbas), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089556, Lokalitet: Vranica, iznad Male ploče, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089611, Lokalitet: Vranica, iznad Matorca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090074, Lokalitet: Vranica, iznad Sivke, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089591, Lokalitet: Vranica, iznad Točila, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089909, Lokalitet: Vranica, iznadBara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089335, Lokalitet: Vranica, Jezernica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089471, Lokalitet: Vranica, Jezernica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090230, Lokalitet: Vranica, Jezernica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089244, Lokalitet: Vranica, Jezernica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090300, Lokalitet: Vranica, Jezernica-Prokoško jezero, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089690, Lokalitet: Vranica, jezero Šebešić, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091030, Lokalitet: Vranica, Kaćuni-Fojnica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090940, Lokalitet: Vranica, Korita, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090177, Lokalitet: Vranica, kraj potoka Jezernica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090195, Lokalitet: Vranica, Luka, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089197, Lokalitet: Vranica, Osoje, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089497, Lokalitet: Vranica, Paljike, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088694, Lokalitet: Vranica, Panje, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091008, Lokalitet: Vranica, Poštarica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091381, Lokalitet: Vranica, potok Borovnice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090101, Lokalitet: Vranica, potok Zavol, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091137, Lokalitet: Vranica, Požarna, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091220, Lokalitet: Vranica, Požarna, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091186, Lokalitet: Vranica, Požarna, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090799, Lokalitet: Vranica, prema Kačunima, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091108, Lokalitet: Vranica, prema Kačunima, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090836, Lokalitet: Vranica, prema Kačunima, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088652, Lokalitet: Vranica, prema Prokoškom jezeru, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089826, Lokalitet: Vranica, prema Prokoškom jezeru, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089372, Lokalitet: Vranica, prema Prokoškom jezeru, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089945, Lokalitet: Vranica, prema Prokoškom jezeru, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088492, Lokalitet: Vranica, prema Prokoškom jezeru, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088734, Lokalitet: Vranica, prema Prokoškom jezeru, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088959, Lokalitet: Vranica, prema Prokoškom jezeru, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088514, Lokalitet: Vranica, prema Prokoškom jezeru, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089406, Lokalitet: Vranica, Prokoško jezero-Turkovići, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089972, Lokalitet: Vranica, Prokoško jezero-Turkovići, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088765, Lokalitet: Vranica, Runjevica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088915, Lokalitet: Vranica, Runjevica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088618, Lokalitet: Vranica, Runjevica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090262, Lokalitet: Vranica, Sastavci, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089292, Lokalitet: Vranica, Vlaška ravan, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089437, Lokalitet: Vranica, Vlaška ravan, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089644, Lokalitet: Vranica, Vlaška ravan, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090873, Lokalitet: Vranica, Voljevac, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091342, Lokalitet: Vranica, Vrtače, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088450, Lokalitet: Vranica, Vrtače, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088821, Lokalitet: Vranica, Vrtače, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088794, Lokalitet: Vranica, Vrtače, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088877, Lokalitet: Vranica, Vrtače,


Beus, V.. 1986. Fitocenoze bukve i jele na bazičnim i ultrabazičnim eruptivima ofiolitske zone u Bosni. Disertacija, Šum. fak. Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10063836, Lokalitet: Duboštica, GJ Tribija-Duboštica, odjel 127, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064601, Lokalitet: GJ G.Drinjača, odjel 30-31, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064564, Lokalitet: GJ G.Drinjača, odjel 31, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064796, Lokalitet: GJ Gostović, odjel 127, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064528, Lokalitet: GJ Gostović, odjel 206, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10063693, Lokalitet: Karaula, GJ D.Stupčanica, odjel 26, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10063715, Lokalitet: Karaula, GJ D.Stupčanica, odjel 27, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10063956, Lokalitet: Mašica, GJ Gostović, odjel 192,


Bucalo et al.. 2006. mogućnost izdvajanja zaštićenog područja Klekovača-Lom. Maga projekt

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10059436, Lokalitet: Bjeljacki do, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10059379, Lokalitet: Klekovacka kosa, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10059474, Lokalitet: Klekovacka kosa, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10059731, Lokalitet: Mala Klekovaca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10061268, Lokalitet: Mala Klekovaca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10059564, Lokalitet: Mala Klekovaca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10059608, Lokalitet: Mala Klekovaca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10059653, Lokalitet: Mala Klekovaca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10059696, Lokalitet: Mala Klekovaca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10060692, Lokalitet: Mala paljika, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10059183, Lokalitet: Sibovita draga, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10059116, Lokalitet: Srednja Klekovaca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10061333, Lokalitet: Svinjarice,


Bucalo, V.. 1999. Šumske fitocenoze Jadovnika. ŠF BL, Beograd

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020655, Lokalitet: iznad Isjeka (58/1a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080203, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080164, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087891, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080978, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080935, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079976, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087616, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087509, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087560, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088199, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088163, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088144, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088112, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088069, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088032, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088000, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087964, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087928, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087476, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087645, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087675, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087742, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087790, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087834, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088400, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088334, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086516, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086412, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087437, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079929, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088373, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080778, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080690, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080593, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080531, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080022, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088296, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080111, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088251, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080437, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080386, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080343, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080289, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080056, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083683, Lokalitet: Jadovnik, Crijemušnjak (III/56), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084106, Lokalitet: Jadovnik, Goli vrh (III/55/2a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083939, Lokalitet: Jadovnik, kod kote 1558 (III/64), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083733, Lokalitet: Jadovnik, pod Lisinom (III/55/2), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083876, Lokalitet: Jadovnik, pod Malim batom (III/80a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083999, Lokalitet: Jadovnik, pod stj. vrhom između s i m Bata (III/81, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083583, Lokalitet: Jadovnik, pod Tisovom kosom (odj. I/74b), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084050, Lokalitet: Jadovnik, pod Velikim batom (III/81), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083637, Lokalitet: Jadovnik, Tisova kosa (I/90a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083785, Lokalitet: Jadovnik, zapadno od Malog bata, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020847, Lokalitet: sliv Drobnjaka,


Fabijanić, B., Burlica, Č., Vukorep, I., Živanov, N. 1967. Tipovi šuma na eocenskom flišu severne Bosne. Radovi šumarskog fakulteta i instituta za šumarstvo u Sarajevu 12(1): 1-89

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10096068, Lokalitet: Majevica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10096120, Lokalitet: Majevica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10096027, Lokalitet: Majevica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095740, Lokalitet: Majevica,


Fabijanić, Fukarek & Stefanović. 1963. Pregled osnovnih tipova šumske vegetacije. Lepenica, kniga III

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10093049, Lokalitet: Lepenica, Čubren, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10093013, Lokalitet: Lepenica, Čubren iznad sela Ljetovika, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10093097, Lokalitet: Lepenica, Klašnice,


Fukarek, P.. 1964. Fitocenološka istraživanja Igmana. Institut šumarstva u Sarajevu.134 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095569, Lokalitet: Igman, ispod V. Vlahinje, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095615, Lokalitet: Igman, ispod V. Vlahinje, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095471, Lokalitet: Igman, ispod vrha Bjelašnice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095692, Lokalitet: Igman, iznad Brezovače, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095523, Lokalitet: Igman, nad Strmim dolom, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095654, Lokalitet: Igman, Trešnjevo brdo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095422, Lokalitet: Igman, Veliki Kotao,


Glišić, Mv.. 1976. Šumska vegetacija ŠPP Grmeč Petrovac, elaborat. Institut za šumarstvo, Beograd

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084605, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084462, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084507, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084577, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084533, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085454, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 100/2, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085478, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 104/2, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085506, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 105/1, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085532, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 105/2, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085560, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 107, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085588, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 21, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085611, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 22/2, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085636, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 23, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085680, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 23, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085660, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 24, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085702, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 44, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085724, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 45/46, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085753, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 49-66/1, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084390, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 51, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084419, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 56/1-56/2-63, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085779, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 59/2, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084629, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 64, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084657, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 65, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084689, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 66/2 (67), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084722, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 67, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084749, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 68, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085228, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 69, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085258, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 70, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085285, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 81/2, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085366, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 92/2, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085395, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 94, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085809, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 97/2, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085837, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 98, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085868, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 99, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085311, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 122, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084916, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 47, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084999, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 55, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085086, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 64, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085144, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 85, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085200, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 94, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079503, Lokalitet: Grmeč-Krnjeusha, 100/1, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079581, Lokalitet: Grmeč-Krnjeusha, 101, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079836, Lokalitet: Grmeč-Krnjeusha, 104/1, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079809, Lokalitet: Grmeč-Krnjeusha, 42/2, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079203, Lokalitet: Grmeč-Krnjeusha, 60, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079229, Lokalitet: Grmeč-Krnjeusha, 61, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079251, Lokalitet: Grmeč-Krnjeusha, 62, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079278, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 100/1, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079295, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 116, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10078853, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 139, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079428, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 144, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079450, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 147, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079476, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 149, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079533,