Species | ACCEPTED

Aegopodium podagraria L.

Sp. Pl.: 265. 1753
Klasifikacija: Carstvo: Plantae Odjeljak: Tracheophyta Pododjeljak: Spermatophytina Klasa: Magnoliopsida Nadred: Asteranae Red: Apiales Familija: Apiaceae Lindl. Rod: Aegopodium L.

Taksonomski izvor: Hand, R. (2011): Apiaceae. – In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity.

Izvor podataka o rasprostranjenju: GIS baza vaskularne flore BiH. Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet, Katedra za ekologiju šuma.

ID imena u bazi: 1000093

Takson u EURO+MED: Aegopodium podagraria L.

EUNIS ime taksona: Aegopodium podagraria L.

GBIF ID: 3034620

Aegopodium podagraria L. u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
PODACI O NALAZIMA (ukupno 55)

Nepublikovanih nalaza: 7

Publikovanih nalaza: 48


Barudanović, S.. 2003. Ekološko-vegetacijska diferenciacija lišćarsko-listopadnih šuma planine Vranica. Doktorska disertacija, Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet, 373 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091045, Lokalitet: Vranica, prema Lučevcu,


Dizdarević, M., Lakušić, R., Grgić, P., Pavlović, B., Redžić, S. 1989. Refugialni i reliktni karakter nekih vrsta biljaka i životinja u kanjonskim životnim zajednicama. Elaborat, Prirodno-matematički fakultet univerziteta u Sarajevu

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097193, Lokalitet: Paklarevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097156, Lokalitet: Paklarevo,


Fabijanić, Fukarek & Stefanović. 1963. Pregled osnovnih tipova šumske vegetacije. Lepenica, kniga III

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029634, Lokalitet: Lepenica, Brnjaci, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10093026, Lokalitet: Lepenica, Čubren, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10092987, Lokalitet: Lepenica, Čubren iznad sela Ljetovika, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10093064, Lokalitet: Lepenica, Klašnice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10092912, Lokalitet: Lepenica, Kokoška, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029595, Lokalitet: Lepenica, Paretak,


Fukarek, P., Fabijanić, B. & Janjić, N.. 1974. Nova nalazišta sladuna (Quercus conferta Kit.) u Bosni i Hercegovini. Zbornik radova sa Simpozijuma povodom 100 godišnjice prve jugoslovenske dendrologije Josifa Pančića, Naučni skupovi 1: 69-83

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027894, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice,


Fukarek, P.. 1964. Fitocenološka istraživanja Igmana. Institut šumarstva u Sarajevu.134 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095627, Lokalitet: Igman, Trešnjevo brdo,


Günther Beck-Mannagetta, 1927: Flora Bosnae, Hercegovinae et regionis Novi Pazar - III Choripetalae. Srpska Kraljevska Akademija. Beograd-Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:1033047, Lokalitet: Bosna, Bihać, oko Bihaća, Debeljača, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1033065, Lokalitet: Bosna, Bukovik, na Bukoviku, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1033046, Lokalitet: Bosna, Krupa, oko Krupe, na m. Gomila, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1033078, Lokalitet: Hercegovina, Stolac, kod Stoca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1033068, Lokalitet: južna Bosna, Bjelašnica pl., na Igmanu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1033070, Lokalitet: južna Bosna, Jahorina pl., na Goloj Jahorini, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1033061, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, kod Tarčina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1033067, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, na Ozrenu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1033060, Lokalitet: južna Bosna, Zvijezda pl., kod Vareša, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1033050, Lokalitet: jz Bosna, Kupreško polje, oko Kupresa, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1033051, Lokalitet: jz Bosna, Livanjsko polje, oko Grkovaca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1033052, Lokalitet: jz Bosna, Livanjsko polje, oko Gubina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1033055, Lokalitet: srednja Bosna, Travnik, kod Putičeva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1033054, Lokalitet: srednja Bosna, Travnik, oko Travnika, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1033058, Lokalitet: srednja Bosna, Zavidovići, kod Zavidovića,


Lakušić, R., Pavlović, D., Abadžić, S., Kutleša, L., Mišić, L.. 1982. Ekosistemi planine Vlačić. Die Ökosysteme des Gebirges Vlašić. Bilten društva ekologa SR BiH - Sarajevo, Serija A - Ekološke monografije, 131 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10068743, Lokalitet: Vlašić, Babina ravan, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10068895, Lokalitet: Vlašić, Devečani-Babanovac, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10068944, Lokalitet: Vlašić, Devečani-Babanovac, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069281, Lokalitet: Vlašić, Paklarevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069351, Lokalitet: Vlašić, Paklarevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069389, Lokalitet: Vlašić, Paklarevo,


Muratspahić D. i Lakušić R.. 1992. Neke fitoenoze šuma i šikara iz doline Neretve. Poljoprivreda i šumarstvo, XXXVIII, 1-2, 95-101, Podgorica

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062972, Lokalitet: Diva Grabovica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062935, Lokalitet: Diva Grabovica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10034953, Lokalitet: na desnoj obali Doljanke, nedaleko od Jablanice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035062, Lokalitet: na desnoj obali Doljanke, nedaleko od Jablanice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035139, Lokalitet: nizvodno od Jablanice, na desnoj obali Neretve,


Redžić S., Lakušić R., Muratspahić D., Bjelčić Ž. & Omerović S.. 1984. Struktura i dinamika fitocenoza Cincara i Vitoroga. Godišnjak biološkog inštituta Univerziteta u Sarajevu

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064892, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10066759, Lokalitet: Vitorog, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10066738, Lokalitet: Vitorog,


Stefanović V. i dr.. 1987. Revizija postojećih i izdvajanje novih SS u BiH. Elaborat, Šumarski fakultet u Sarajevu

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10077682, Lokalitet: SPP Bugojno, GJ Prusačka rijeka, odjel 22,


Stefanović, V.. 1964. Šumska vegetacija na verfenskim pješčarima i glincima istočne i jugoistočne Bosne. Radovi Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo i drvnu industriju u Sarajevu

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10093468, Lokalitet: Bioča potok (Tarčin), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10093554, Lokalitet: Kozlovac-Tirića bara (Nišići), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10093171, Lokalitet: Mali Lupoglav - G. Bioča,


Stefanović, V.. 1964. Šumska vegetacija šireg područja Trebevića. Radovi odjeljenje privredno-tehničkih nauka 25(7): 56-153

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10094329, Lokalitet: Trebević, ispod Draguljca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083109, Lokalitet: Trebević, Mojmilo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10094379, Lokalitet: Trebević, od Orlovače proti Jarčedolu,


Tregubov, V.. 1941. Grmeč.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10053850, Lokalitet: Stevilovica uvala,