Species | ACCEPTED

Asplenium trichomanes L.

Sp. Pl.: 1080. 1753
Klasifikacija: Carstvo: Plantae Odjeljak: Tracheophyta Pododjeljak: Pteridophytina B. Boivin Klasa: Polypodiopsida Cronquist & al. Red: Polypodiales Bercht. & J. Presl Familija: Aspleniaceae Newman Rod: Asplenium L.

Taksonomski izvor: Christenhusz, M. & Raab-Straube, E. von (2013): Polypodiopsida. – In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity.

Izvor podataka o rasprostranjenju: GIS baza vaskularne flore BiH. Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet, Katedra za ekologiju šuma.

ID imena u bazi: 1000454

Takson u EURO+MED: Asplenium trichomanes L.

EUNIS ime taksona: Asplenium trichomanes L.

GBIF ID: 8108066

Asplenium trichomanes L. u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
PODACI O NALAZIMA (ukupno 152)

Nepublikovanih nalaza: 16

Publikovanih nalaza: 136


Barudanović, S.. 2003. Ekološko-vegetacijska diferenciacija lišćarsko-listopadnih šuma planine Vranica. Doktorska disertacija, Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet, 373 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090317, Lokalitet: Vranica, desna obala Desne, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090953, Lokalitet: Vranica, Donja Bistrica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091441, Lokalitet: Vranica, izliv Požarne, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091231, Lokalitet: Vranica, izliv Požarne, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088968, Lokalitet: Vranica, iznad Lucina (Vrbas), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089543, Lokalitet: Vranica, iznad Male ploče, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091148, Lokalitet: Vranica, Požarna, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091200, Lokalitet: Vranica, Požarna, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091280, Lokalitet: Vranica, Požarna, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088803, Lokalitet: Vranica, Vrtače, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088854, Lokalitet: Vranica, Vrtače, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091316, Lokalitet: Vranica, Vrtače,


Beus, V.. 1986. Fitocenoze bukve i jele na bazičnim i ultrabazičnim eruptivima ofiolitske zone u Bosni. Disertacija, Šum. fak. Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064425, Lokalitet: GJ Tribija-Duboštica, odjel 180, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10063922, Lokalitet: Mašica, GJ Gostović, odjel 192,


Bucalo et al.. 2006. mogućnost izdvajanja zaštićenog područja Klekovača-Lom. Maga projekt

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10059069, Lokalitet: Srednja Klekovaca,


Bucalo, V.. 1999. Šumske fitocenoze Jadovnika. ŠF BL, Beograd

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020316, Lokalitet: iznad Maleševaca (99a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020085, Lokalitet: iznad Reljića (59/3a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088127, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088353, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087804, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087936, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086319, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080551, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080217, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084063, Lokalitet: Jadovnik, Goli vrh (III/55/2a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083893, Lokalitet: Jadovnik, kod kote 1558 (III/64), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083956, Lokalitet: Jadovnik, pod stj. vrhom između s i m Bata (III/81, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020126, Lokalitet: Kraljeva draga (59/3a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019843, Lokalitet: nad rijekom Unac, zapadno od Mrđa (32a, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020187, Lokalitet: nad Visućicom (48), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019895, Lokalitet: pod Gradinom (odjel81), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019922, Lokalitet: pod Komcem (41a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019993, Lokalitet: pod Šajinovcem - iznad Popovića (2h), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019574, Lokalitet: Runjevica (odjel 46),


Fabijanić, Fukarek & Stefanović. 1963. Pregled osnovnih tipova šumske vegetacije. Lepenica, kniga III

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029791, Lokalitet: Graščica na cesti Kreševo-Kiseljak, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029079, Lokalitet: kreč pad kod Klašnica (iznad Međedica), Lepenica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029943, Lokalitet: Lepenica, Berberuša, odjel 74, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10093029, Lokalitet: Lepenica, Čubren, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029509, Lokalitet: Lepenica, iznad sela Paretka, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029243, Lokalitet: Lepenica, Iznad sela Podastinja, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10093067, Lokalitet: Lepenica, Klašnice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10092953, Lokalitet: Lepenica, Lokve na Čubrenu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029100, Lokalitet: Lepenica, Međedice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029596, Lokalitet: Lepenica, Paretak,


Fukarek P.. 1979. Šumske zajednice područja "Igman - Bjelašnica". Mscr.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021880, Lokalitet: Odjel 4 Stupnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021933, Lokalitet: Odjel 4 Stupnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022066, Lokalitet: Spram Kasatića, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021980, Lokalitet: Spram Sugreba,


Glišić, Mv.. 1976. Šumska vegetacija ŠPP Grmeč Petrovac, elaborat. Institut za šumarstvo, Beograd

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079794, Lokalitet: Grmeč-Krnjeusha, 42/2, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10078960, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 66,


Günther Beck-Mannagetta, Lerchenau, 1916: Flora Bosne, Hercegovine i novopazarskog Sandžaka: Pteridophyta. Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, vol. 28(2): 311-336. Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:1000589, Lokalitet: Hercegovina, Čabulja pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1000597, Lokalitet: Hercegovina, Dubrava, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1000607, Lokalitet: Hercegovina, Dubrava, 60 m visoko, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1000601, Lokalitet: Hercegovina, Konavsko gorje, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1000587, Lokalitet: Hercegovina, Konjic, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1000590, Lokalitet: Hercegovina, Mostar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1000594, Lokalitet: Hercegovina, Mostar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1000591, Lokalitet: Hercegovina, Mostar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1000588, Lokalitet: Hercegovina, Prenj pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1000598, Lokalitet: Hercegovina, Stolac, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1000592, Lokalitet: Hercegovina, Velež pl., 1220 m visoko, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1000570, Lokalitet: jugoistočna Bosna, Dinara pl., 1700 m, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1000585, Lokalitet: jugoistočna Bosna, Goražde, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1000569, Lokalitet: jugoistočna Bosna, Livno, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1000586, Lokalitet: južna Bosna, Bitovnja pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1000579, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1000582, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1000575, Lokalitet: južna Bosna, Vranica pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1000576, Lokalitet: južna Bosna, Vranica pl., do 1552 m, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1000580, Lokalitet: srednja Bosna, Bjelašnica pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1000564, Lokalitet: srednja Bosna, Maglaj, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1000574, Lokalitet: srednja Bosna, Travnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1000573, Lokalitet: srednja Bosna, Travnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1000568, Lokalitet: sz Bosna, Cincar pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1000572, Lokalitet: sz Bosna, Jajce, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1000606, Lokalitet: sz Bosna, Jajce, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1000571, Lokalitet: sz Bosna, Sanski most,


Kaćanski, D. et al.. 1983. Dinamika biocenoza ekosistema rijeke Vrbas (do Jajca) - elaborat. Biološki institut Univerziteta, Sarajevo, pp. 66

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035793, Lokalitet: Vrbas, Barevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035857, Lokalitet: Vrbas, Ugar (ušće),


Kutleša i Lakušić. 1964. Flora i vegetacija poluotoka Kleka. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu 17

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084138, Lokalitet: Klek, Donji Klek, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084157, Lokalitet: Klek, Dramotina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084121, Lokalitet: Klek, Opuče,


Lakušić, R. & Redžić, S.. 1991. Vegetacija refugijalno-reliktnih ekosistema sliva rijeke Une. Bilten Društva ekologa Bosne i Hercegovine ser B 6:25-73

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026472, Lokalitet: Banjica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026436, Lokalitet: Banjica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026723, Lokalitet: Una - Štrbački buk, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026792, Lokalitet: Una - Štrbački buk, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026852, Lokalitet: Una - Štrbački buk, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026655, Lokalitet: Una - Štrbački buk, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026515, Lokalitet: Una uzvodno od M. Broda, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026919, Lokalitet: Una, Bos. Krupa, desna obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026975, Lokalitet: Una, Bos. Krupa, desna obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027025, Lokalitet: Una, Bos. Krupa, desna obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027072, Lokalitet: Una, Bos. Krupa, desna obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027278, Lokalitet: Unac, lijeva obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027199, Lokalitet: Unac, lijeva obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027120, Lokalitet: Unac, lijeva obala,


Lakušić, R., Pavlović, D., Abadžić, S., Kutleša, L., Mišić, L.. 1982. Ekosistemi planine Vlačić. Die Ökosysteme des Gebirges Vlašić. Bilten društva ekologa SR BiH - Sarajevo, Serija A - Ekološke monografije, 131 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10068948, Lokalitet: Vlašić, Devečani-Babanovac, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069320, Lokalitet: Vlašić, Paklarevo,


Muratspahić D. i Lakušić R.. 1992. Neke fitoenoze šuma i šikara iz doline Neretve. Poljoprivreda i šumarstvo, XXXVIII, 1-2, 95-101, Podgorica

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035065, Lokalitet: na desnoj obali Doljanke, nedaleko od Jablanice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035025, Lokalitet: na desnoj obali Doljanke, nedaleko od Jablanice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10034990, Lokalitet: na desnoj obali Doljanke, nedaleko od Jablanice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10034957, Lokalitet: na desnoj obali Doljanke, nedaleko od Jablanice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035107, Lokalitet: nizvodno od Jablanice, na desnoj obali Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035194, Lokalitet: nizvodno od Jablanice, na desnoj obali Neretve,


Muratspahić, D., Redžić, S. & Lakušić, R.. 1991. Asocijacija Rusco-Carpinetum orientalis Bleč. et Lkšić 1966 u dolini rijeke Neretve. Glasnik Republičkog Zavoda za zaštitu prirode i Prirodnjačkog muzeja Podgorica 24: 7-12

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033295, Lokalitet: Aleksin han, prema Glogošnici, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033986, Lokalitet: Diva Grabovica, iznad brane, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10034117, Lokalitet: Diva Grabovica, iznad brane, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10034083, Lokalitet: Diva Grabovica, iznad brane, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10034048, Lokalitet: Diva Grabovica, iznad brane, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10034014, Lokalitet: Diva Grabovica, iznad brane, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032581, Lokalitet: Drežanka-desna obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032742, Lokalitet: Glagošnica-iznad mosta, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032701, Lokalitet: Glagošnica-iznad mosta, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032673, Lokalitet: Glagošnica-iznad mosta, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033318, Lokalitet: ispod HE Grabovica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033591, Lokalitet: iznad Komadininih vrela, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033564, Lokalitet: iznad Komadininih vrela, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033622, Lokalitet: iznad Komadininih vrela, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033418, Lokalitet: Potoci kod Mostara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033449, Lokalitet: Potoci kod Mostara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033493, Lokalitet: Potoci kod Mostara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033529, Lokalitet: Potoci kod Mostara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032515, Lokalitet: preko puta Mostarske Bijele-desna obala Neretve,


Stefanović , V.. 1996. Fitocenoza bukve sa veprinom mekolisnom sjeverne Bosne (ass. Rusco hypoglossi-Fagetum submontanum V. Stefanović 1990). Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu N. S., sv. 31 (1992-95): 311-322

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097077, Lokalitet: Gostović (Zavidovići), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097102, Lokalitet: Ošljak-Golaja (Ključ),


Stefanović V. i dr.. 1987. Revizija postojećih i izdvajanje novih SS u BiH. Elaborat, Šumarski fakultet u Sarajevu

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10077908, Lokalitet: SPP Konjic, GJ Borašnica-Rakov Laz, odjel 18, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10077986, Lokalitet: SPP Mostar, GJ Vran-Ljubuša, odjel 92/93, Ledeno,


Stefanović, V. & Manuševa, L.. 1966. Šumska vegetacija i zemljišta na perm-karbonskim pješčarima i škriljcima u Bosni. Radovi Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo u Sarajevu 11(3): 3-99

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030902, Lokalitet: IB iznad Filipovića (Ustikolina), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031370, Lokalitet: ZB Gropci (Behremaginica),


Stefanović, V.. 1964. Šumska vegetacija šireg područja Trebevića. Radovi odjeljenje privredno-tehničkih nauka 25(7): 56-153

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10094383, Lokalitet: Trebević, od Orlovače proti Jarčedolu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10094059, Lokalitet: Trebević, pored Vaganj stijene,


Tregubov, V.. 1941. Grmeč.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10054518, Lokalitet: Klekovaca,


Wraber, M.. 1958. Biljnosociološki prikaz kesenovih šuma Bosne i Hercegovine. Godišnjak biološkog instituta u Sarajevu, 12(1-2): 139-182

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10036883, Lokalitet: Herc. Baćinsko brdo kod Jablanice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10036844, Lokalitet: Herc. Baćinsko brdo kod Jablanice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10036753, Lokalitet: Herc. Brdo Sijerkovača iznad Seonice izn Neretvice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10036798, Lokalitet: Herc. Brezovice iznad Seonice izn Neretvice,