Species | ACCEPTED

Caltha palustris L.

Sp. Pl.: 558. 1753
Klasifikacija: Carstvo: Plantae Odjeljak: Tracheophyta Pododjeljak: Spermatophytina Klasa: Magnoliopsida Nadred: Ranunculanae Red: Ranunculales Familija: Ranunculaceae Juss. Tribus: Caltheae Bercht. & J. Presl Rod: Caltha L.

Taksonomski izvor: Raab-Straube, E. von, Hand, R., Hörandl, E. & Nardi, E. (2014+): Ranunculaceae. – In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity.

Izvor podataka o rasprostranjenju: GIS baza vaskularne flore BiH. Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet, Katedra za ekologiju šuma.

ID imena u bazi: 1000676

Takson u EURO+MED: Caltha palustris L.

EUNIS ime taksona: Caltha palustris L.

GBIF ID: 5371685

Caltha palustris L. u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
Caltha alpestris Schott & al. ,  Caltha alpina Schur ,  Caltha cornuta Schott & al. ,  Caltha flabellifolia Pursh ,  Caltha holubyi (Schur) Beck ,  Caltha laeta Schott & al. ,  Caltha laeta subsp. alpestris (Schott & al.) P.Fourn. ,  Caltha latifolia Schott & al. ,  Caltha longirostris Beck ,  Caltha minor Mill. ,  Caltha palustris subsp. alpestris (Schott & al.) H.Neumayer ,  Caltha palustris subsp. cornuta (Schott & al.) Hegi ,  Caltha palustris subsp. laeta (Schott & al.) Hegi ,  Caltha palustris subsp. minor (Mill.) Graebn. ,  Caltha palustris subsp. polypetala (Hochst.) Velen. ,  Caltha palustris subsp. procumbens (Beck) H.Neumayer ,  Caltha palustris subsp. radicans (T.F.Forst.) Syme ,  Caltha palustris subsp. vulgaris (Schott & al.) Hayek ,  Caltha polypetala Hochst. ,  Caltha radicans T.F.Forst. ,  Caltha rostrata Borbás
PODACI O NALAZIMA (ukupno 15)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 15


Barudanović, S.. 2003. Ekološko-vegetacijska diferenciacija lišćarsko-listopadnih šuma planine Vranica. Doktorska disertacija, Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet, 373 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091049, Lokalitet: Vranica, prema Lučevcu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089798, Lokalitet: Vranica, prema Prokoškom jezeru,


Günther Beck-Mannagetta, Lerchenau, 1909: Flora Bosne, Hercegovine i novopazarskog Sandžaka II(5). Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, vol. 21(1): 135-165. Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:1011164, Lokalitet: jugoistočna Bosna, Foča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1011141, Lokalitet: južna Bosna, Bitovnja pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1011160, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1011137, Lokalitet: južna Bosna, Vranica pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1011140, Lokalitet: južna Bosna, Vranica pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1011128, Lokalitet: južna Bosna, Vranica pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1011139, Lokalitet: južna Bosna, Vranica pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1011138, Lokalitet: južna Bosna, Vranica pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1011136, Lokalitet: srednja Bosna, Travnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1011156, Lokalitet: srednja Bosna, Travnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1011157, Lokalitet: srednja Bosna, Vlašić pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1011159, Lokalitet: srednja Bosna, Zvijezda,


Lakušić, Pavlović, Abadžić, Kutleša, Mišić, Redžić, Maljević, Bratović. 1979. Struktura i dinamika ekosistema planina Vranice u Bosni. Drugi kongres ekologa Jugoslavije, 605-714

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10068270, Lokalitet: Zec,