Species | ACCEPTED

Cardamine bulbifera (L.) Crantz

in Crantz, Cl. Crucif. Emend.: 127. 1769
Klasifikacija: Carstvo: Plantae Odjeljak: Tracheophyta Pododjeljak: Spermatophytina Klasa: Magnoliopsida Nadred: Rosanae Red: Brassicales Bromhead Familija: Brassicaceae Burnett Rod: Cardamine L.

Taksonomski izvor: Marhold, K. (2011): Brassicaceae. – In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity.

Izvor podataka o rasprostranjenju: GIS baza vaskularne flore BiH. Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet, Katedra za ekologiju šuma.

ID imena u bazi: 1000730

GBIF ID: 3045931

Cardamine bulbifera (L.) Crantz u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
Dentaria bulbifera L.
PODACI O NALAZIMA (ukupno 308)

Nepublikovanih nalaza: 24

Publikovanih nalaza: 284


Barudanović, S.. 2003. Ekološko-vegetacijska diferenciacija lišćarsko-listopadnih šuma planine Vranica. Doktorska disertacija, Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet, 373 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089872, Lokalitet: Vranica, desna obala Desne, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090330, Lokalitet: Vranica, desna obala Desne, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088471, Lokalitet: Vranica, Dragune, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091257, Lokalitet: Vranica, izliv Požarne, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090138, Lokalitet: Vranica, između Sivke i Osoje, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090072, Lokalitet: Vranica, iznad Sivke, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089587, Lokalitet: Vranica, iznad Točila, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089902, Lokalitet: Vranica, iznadBara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089464, Lokalitet: Vranica, Jezernica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089237, Lokalitet: Vranica, Jezernica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090934, Lokalitet: Vranica, Korita, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090172, Lokalitet: Vranica, kraj potoka Jezernica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089846, Lokalitet: Vranica, lijeva obala Desne, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089191, Lokalitet: Vranica, Osoje, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088687, Lokalitet: Vranica, Panje, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091005, Lokalitet: Vranica, Poštarica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090097, Lokalitet: Vranica, potok Zavol, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088510, Lokalitet: Vranica, prema Prokoškom jezeru, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089369, Lokalitet: Vranica, prema Prokoškom jezeru, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089822, Lokalitet: Vranica, prema Prokoškom jezeru, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088727, Lokalitet: Vranica, prema Prokoškom jezeru, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088648, Lokalitet: Vranica, prema Prokoškom jezeru, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089401, Lokalitet: Vranica, Prokoško jezero-Turkovići, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088613, Lokalitet: Vranica, Runjevica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088911, Lokalitet: Vranica, Runjevica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090043, Lokalitet: Vranica, Ugorje, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089641, Lokalitet: Vranica, Vlaška ravan, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089288, Lokalitet: Vranica, Vlaška ravan, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089433, Lokalitet: Vranica, Vlaška ravan, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088873, Lokalitet: Vranica, Vrtače, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088551, Lokalitet: Vranica, Vrtače-Dragune,


Beus, V.. 1986. Fitocenoze bukve i jele na bazičnim i ultrabazičnim eruptivima ofiolitske zone u Bosni. Disertacija, Šum. fak. Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10063817, Lokalitet: Duboštica, GJ Tribija-Duboštica, odjel 127, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10063798, Lokalitet: Duboštica, GJ Tribija-Duboštica, odjel 128, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10063883, Lokalitet: Duboštica, GJ Tribija-Duboštica, odjel 140, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10063850, Lokalitet: Duboštica, GJ Tribija-Duboštica, odjel 141, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10063724, Lokalitet: Duboštica, GJ Tribija-Duboštica, odjel 186, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064580, Lokalitet: GJ G.Drinjača, odjel 30-31, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064429, Lokalitet: GJ Tribija-Duboštica, odjel 180, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10063680, Lokalitet: Karaula, GJ D.Stupčanica, odjel 26, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10063702, Lokalitet: Karaula, GJ D.Stupčanica, odjel 27, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10063927, Lokalitet: Mašica, GJ Gostović, odjel 192, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10063653, Lokalitet: Romanovac, GJ Gostović, odjel 85, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10063752, Lokalitet: Sajavica, GJ Gostović, odjel 85,


Bucalo et al.. 2006. mogućnost izdvajanja zaštićenog područja Klekovača-Lom. Maga projekt

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10059692, Lokalitet: Mala Klekovaca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10059102, Lokalitet: Srednja Klekovaca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10061323, Lokalitet: Svinjarice,


Bucalo, V.. 1999. Šumske fitocenoze Jadovnika. ŠF BL, Beograd

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020447, Lokalitet: iznad Skakića (odjel 58/1a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086487, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087784, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087735, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087672, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087638, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087579, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087555, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087504, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087470, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087431, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080586, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080524, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080430, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080380, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080335, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080237, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080199, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080972, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080931, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080104, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080158, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080017, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079926, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088314, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087858, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088355, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087806, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087377, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087303, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087226, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087164, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086001, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088176, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088129, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088087, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088049, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088013, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087981, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086710, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086379, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086329, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086255, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086183, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086985, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086817, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083655, Lokalitet: Jadovnik, Crijemušnjak (III/56), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084073, Lokalitet: Jadovnik, Goli vrh (III/55/2a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083901, Lokalitet: Jadovnik, kod kote 1558 (III/64), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083803, Lokalitet: Jadovnik, pod Lisinom (III/64), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083850, Lokalitet: Jadovnik, pod Malim batom (III/80a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083960, Lokalitet: Jadovnik, pod stj. vrhom između s i m Bata (III/81, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083557, Lokalitet: Jadovnik, pod Tisovom kosom (odj. I/74b), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084021, Lokalitet: Jadovnik, pod Velikim batom (III/81), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083608, Lokalitet: Jadovnik, Tisova kosa (I/90a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083747, Lokalitet: Jadovnik, zapadno od Malog bata,


Dizdarević, M., Lakušić, R., Grgić, P., Pavlović, B., Redžić, S. 1989. Refugialni i reliktni karakter nekih vrsta biljaka i životinja u kanjonskim životnim zajednicama. Elaborat, Prirodno-matematički fakultet univerziteta u Sarajevu

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097269, Lokalitet: Galica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097352, Lokalitet: Galica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097287, Lokalitet: Galica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097309, Lokalitet: Galica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097329, Lokalitet: Galica,


Fabijanić, B., Burlica, Č., Vukorep, I., Živanov, N. 1967. Tipovi šuma na eocenskom flišu severne Bosne. Radovi šumarskog fakulteta i instituta za šumarstvo u Sarajevu 12(1): 1-89

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10096114, Lokalitet: Majevica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10096021, Lokalitet: Majevica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10096062, Lokalitet: Majevica,


Fukarek, P.. 1964. Fitocenološka istraživanja Igmana. Institut šumarstva u Sarajevu.134 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095674, Lokalitet: Igman, iznad Brezovače, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095634, Lokalitet: Igman, Trešnjevo brdo,


Glišić, Mv.. 1976. Šumska vegetacija ŠPP Grmeč Petrovac, elaborat. Institut za šumarstvo, Beograd

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084452, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084472, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084494, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084593, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084519, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084545, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084432, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085441, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 100/2, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085490, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 105/1, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085518, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 105/2, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085573, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 21, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085670, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 23, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085650, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 24, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085690, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 44, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085712, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 45/46, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085739, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 49-66/1, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084378, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 51, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084403, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 56/1-56/2-63, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085769, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 59/2, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084617, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 64, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084645, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 65, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084675, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 66/2 (67), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084704, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 67, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085214, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 69, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085242, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 70, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085795, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 97/2, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085822, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 98, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085298, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 122, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084875, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 42, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084900, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 47, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084930, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 49, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084957, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 52(51), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085043, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 62, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085068, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 64, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085098, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 82, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085157, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 92, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085186, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 94, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079492, Lokalitet: Grmeč-Krnjeusha, 100/1, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079822, Lokalitet: Grmeč-Krnjeusha, 104/1, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079797, Lokalitet: Grmeč-Krnjeusha, 42/2, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079218, Lokalitet: Grmeč-Krnjeusha, 61, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079238, Lokalitet: Grmeč-Krnjeusha, 62, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079335, Lokalitet: Grmeč-Krnjeusha, 84, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10078691, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 109, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10078888, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 115, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079308, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 119, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10078748, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 127, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10078792, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 143, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079417, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 144, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079437, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 147, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079461, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 149, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079519, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 152, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079547, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 156, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079623, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 158-159-160-161, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079651, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 162, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079724, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 177, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079749, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 178, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079162, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 88, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079853, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 99,


Günther Beck-Mannagetta, Lerchenau, 1916: Flora Bosne, Hercegovine i novopazarskog Sandžaka II(7). Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, vol. 28(1): 41-167. Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:1013564, Lokalitet: Hercegovina, Bitovnja pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1013565, Lokalitet: Hercegovina, Bjelašnica pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1013563, Lokalitet: Hercegovina, Prenj pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1013566, Lokalitet: Hercegovina, Prenj pl., iznad Rujišta, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1013567, Lokalitet: Hercegovina, Velež pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1013576, Lokalitet: južna Bosna, Bitovnja pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1013561, Lokalitet: južna Bosna, Bitovnja pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1013579, Lokalitet: južna Bosna, Bitovnja pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1013542, Lokalitet: južna Bosna, Bitovnja pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1013538, Lokalitet: južna Bosna, Kiseljak, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1013546, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1013547, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1013551, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1013581, Lokalitet: južna Bosna, Vranica pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1013539, Lokalitet: južna Bosna, Vranica pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1013543, Lokalitet: južna Bosna, Vranica pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1013540, Lokalitet: južna Bosna, Vranica pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1013577, Lokalitet: južna Bosna, Vranica pl., u okolini, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1013518, Lokalitet: jz Bosna, Cincar pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1013526, Lokalitet: jz Bosna, Dinara pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1013527, Lokalitet: jz Bosna, Dinara pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1013528, Lokalitet: jz Bosna, Dinara pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1013521, Lokalitet: jz Bosna, Kamešnica pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1013530, Lokalitet: jz Bosna, Rakitno, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1013525, Lokalitet: jz Bosna, Šator pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1013531, Lokalitet: jz Bosna, Uilica pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1013510, Lokalitet: sjeverozapadna Bosna, Cazinska krajina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1013548, Lokalitet: srednja Bosna, Bjelašnica pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1013549, Lokalitet: srednja Bosna, Bjelašnica pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1013534, Lokalitet: srednja Bosna, Travnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1013537, Lokalitet: srednja Bosna, Travnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1013545,