Species | ACCEPTED

Carex caryophyllea Latourr.

Chlor. Lugd.: 27. 1785
Klasifikacija: Carstvo: Plantae Odjeljak: Tracheophyta Pododjeljak: Spermatophytina Klasa: Magnoliopsida Nadred: Lilianae Red: Poales Familija: Cyperaceae Juss. Rod: Carex L.

Taksonomski izvor: Jiménez-Mejías, P. & Luceño, M. (2011): Cyperaceae. – In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity.

Izvor podataka o rasprostranjenju: GIS baza vaskularne flore BiH. Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet, Katedra za ekologiju šuma.

ID imena u bazi: 1016575

Takson u EURO+MED: Carex caryophyllea Latourr.

EUNIS ime taksona: Carex caryophyllea Latourr.

GBIF ID: 8364939

Carex caryophyllea Latourr. u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
Carex caryophyllea subsp. trachyantha (Heuff.) Degen ,  Carex fuscotincta Merino ,  Carex praecox Jacq. ,  Carex ruthenica V.I.Krecz. ,  Carex trachyantha Heuff. ,  Carex verna Chaix
PODACI O NALAZIMA (ukupno 102)

Nepublikovanih nalaza: 32

Publikovanih nalaza: 70


Bucalo, V.. 1999. Šumske fitocenoze Jadovnika. ŠF BL, Beograd

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019662, Lokalitet: Cvijanjuša (142), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086974, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019526, Lokalitet: Runjevica (odjel 46), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020813, Lokalitet: sliv Drobnjaka,


Fabijanić, Fukarek & Stefanović. 1963. Pregled osnovnih tipova šumske vegetacije. Lepenica, kniga III

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029211, Lokalitet: Lepenica, Čubren iznad sela Čubrena, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029178, Lokalitet: Lepenica, Čubren iznad sela Čubrena, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029131, Lokalitet: Lepenica, ispod Čubrena, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029422, Lokalitet: Lepenica, iznad sela Paretka,


Fukarek P.. 1979. Šumske zajednice područja "Igman - Bjelašnica". Mscr.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021936, Lokalitet: Odjel 4 Stupnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021883, Lokalitet: Odjel 4 Stupnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022069, Lokalitet: Spram Kasatića, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022028, Lokalitet: Spram Kasatića, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021983, Lokalitet: Spram Sugreba,


Günther Beck-Mannagetta, 1903: Flora Bosne, Hercegovine i novopazarskog Sandžaka I. dio (nastavak): Gymnospermae i Monocotyledones. Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, vol. 15(2): 185-230. Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:1004378, Lokalitet: Hercegovina, Mostar,


Kaćanski, D. et al.. 1983. Dinamika biocenoza ekosistema rijeke Vrbas (do Jajca) - elaborat. Biološki institut Univerziteta, Sarajevo, pp. 66

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035795, Lokalitet: Vrbas, Barevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035861, Lokalitet: Vrbas, Ugar (ušće),


Lakušić, R., Pavlović, D., Abadžić, S., Kutleša, L., Mišić, L.. 1982. Ekosistemi planine Vlačić. Die Ökosysteme des Gebirges Vlašić. Bilten društva ekologa SR BiH - Sarajevo, Serija A - Ekološke monografije, 131 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024568, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024622, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024928, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024956, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024990, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10025015, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024476, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024520, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024687, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024857, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024734, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024829, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva,


Muratspahić D. i Lakušić R.. 1992. Neke fitoenoze šuma i šikara iz doline Neretve. Poljoprivreda i šumarstvo, XXXVIII, 1-2, 95-101, Podgorica

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035275, Lokalitet: lijeva obala Doljanke, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035068, Lokalitet: na desnoj obali Doljanke, nedaleko od Jablanice,


Muratspahić, D., Redžić, S. & Lakušić, R.. 1991. Asocijacija Rusco-Carpinetum orientalis Bleč. et Lkšić 1966 u dolini rijeke Neretve. Glasnik Republičkog Zavoda za zaštitu prirode i Prirodnjačkog muzeja Podgorica 24: 7-12

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032609, Lokalitet: Drežanka-desna obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032583, Lokalitet: Drežanka-desna obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032642, Lokalitet: Drežanka-desna obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033754, Lokalitet: Drežnica, lijeva obala, 2km uzvodno od ušća, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033683, Lokalitet: Drežnica, lijeva obala, 2km uzvodno od ušća, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033656, Lokalitet: Drežnica, lijeva obala, 2km uzvodno od ušća, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033719, Lokalitet: Drežnica, lijeva obala, 2km uzvodno od ušća, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032746, Lokalitet: Glagošnica-iznad mosta, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032821, Lokalitet: Iznad brane HE Salakovac, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032781, Lokalitet: Iznad brane HE Salakovac, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033021, Lokalitet: Iznad brane HE Salakovac - iznad pruge, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032994, Lokalitet: Iznad brane HE Salakovac - iznad pruge, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032970, Lokalitet: Iznad brane HE Salakovac - iznad pruge, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033057, Lokalitet: Iznad brane HE Salakovac - iznad pruge, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032904, Lokalitet: Iznad brane HE Salakovac, iznad novog mosta, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032936, Lokalitet: Iznad brane HE Salakovac, iznad novog mosta, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032872, Lokalitet: Iznad brane HE Salakovac, iznad novog mosta, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032848, Lokalitet: Iznad brane HE Salakovac, iznad novog mosta, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033451, Lokalitet: Potoci kod Mostara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033195, Lokalitet: prema mostu na Neretvi, iznad pruge, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033108, Lokalitet: stari lokalitet ?,


Redžić S.. 1988. Šumske fitocenoze i njihova staništa u uslovima totalnih sječa. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta Sarajevo, 41, Posebno izdanje

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062556, Lokalitet: Maoča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062499, Lokalitet: Maoča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062381, Lokalitet: Maoča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062329, Lokalitet: Maoča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062435, Lokalitet: Maoča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062712, Lokalitet: Maoča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062666, Lokalitet: Maoča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062613, Lokalitet: Maoča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062281, Lokalitet: Maoča,


Stefanović, V. & Manuševa, L.. 1966. Šumska vegetacija i zemljišta na perm-karbonskim pješčarima i škriljcima u Bosni. Radovi Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo u Sarajevu 11(3): 3-99

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030904, Lokalitet: IB iznad Filipovića (Ustikolina), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032257, Lokalitet: IB iznad Goražda, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031598, Lokalitet: IB iznad sela Kosova (Ustikolina), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031838, Lokalitet: IB iznad sela Njuhe (Vranići), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031799, Lokalitet: IB kod sela Kosova, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032220, Lokalitet: IB Odska (Berići-Mravinjac), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031649, Lokalitet: IB selo Smiok (Mravinjac), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031338, Lokalitet: ZB Božići Gropci (Behremaginica), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031248, Lokalitet: ZB G. Stratinska,


Stefanović, V.. 1964. Šumska vegetacija šireg područja Trebevića. Radovi odjeljenje privredno-tehničkih nauka 25(7): 56-153

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083371, Lokalitet: Trebević, iznad Brusa odj. 18/19,