Species | ACCEPTED

Carpinus orientalis Mill.

Gard. Dict., ed. 8: Carpinus no. 3. 1768
Klasifikacija: Carstvo: Plantae Odjeljak: Tracheophyta Pododjeljak: Spermatophytina Klasa: Magnoliopsida Nadred: Rosanae Red: Fagales Engl. Familija: Corylaceae Mirb. Rod: Carpinus L.

Taksonomski izvor: Uotila, P. (2009): Corylaceae. – In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity.

Izvor podataka o rasprostranjenju: GIS baza vaskularne flore BiH. Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet, Katedra za ekologiju šuma.

ID imena u bazi: 1000865

Takson u EURO+MED: Carpinus orientalis Mill.

EUNIS ime taksona: Carpinus orientalis Mill.

GBIF ID: 2875780

Carpinus orientalis Mill. u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
bijeli grab, bjelograbić, kukrika
SINONIMI:
PODACI O NALAZIMA (ukupno 240)

Nepublikovanih nalaza: 68

Publikovanih nalaza: 172


Bucalo, V.. 1999. Šumske fitocenoze Jadovnika. ŠF BL, Beograd

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019702, Lokalitet: Cvijanjuša (142), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019652, Lokalitet: Iznad Donjih Mrđa (33a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019786, Lokalitet: iznad Gornjih Mrđa (30a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020114, Lokalitet: iznad Reljića (59/3a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019880, Lokalitet: nad rijekom Unac, zapadno od Mrđa (32a, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019829, Lokalitet: pod Gajanovića glavicom (32a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019912, Lokalitet: pod Gradinom (odjel81), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019981, Lokalitet: pod Komcem (41a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020047, Lokalitet: pod Šajinovcem - iznad Popovića (2h), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019730, Lokalitet: pod Vijencem, naspram Runjevice (47a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019611, Lokalitet: Runjevica (odjel 46), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019563, Lokalitet: Runjevica (odjel 46), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020858, Lokalitet: sliv Drobnjaka,


Fabijanić, Fukarek & Stefanović. 1963. Pregled osnovnih tipova šumske vegetacije. Lepenica, kniga III

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029231, Lokalitet: Lepenica, Čubren iznad sela Čubrena, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029204, Lokalitet: Lepenica, Čubren iznad sela Čubrena, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029497, Lokalitet: Lepenica, Čubren iznad sela Čubrena, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029587, Lokalitet: Lepenica, Čubren iznad sela Zvizda, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029165, Lokalitet: Lepenica, ispod Čubrena, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029407, Lokalitet: Lepenica, iznad sela Calukovca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029536, Lokalitet: Lepenica, iznad sela Paretka, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029455, Lokalitet: Lepenica, iznad sela Paretka, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029260, Lokalitet: Lepenica, Iznad sela Podastinja, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029300, Lokalitet: Lepenica, Ključi iznad sela Podgaja, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035609, Lokalitet: Lepenica, kod sela Han-Ivice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029366, Lokalitet: Lepenica, Kokoška, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029124, Lokalitet: Lepenica, Međedice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029328, Lokalitet: Lepenica, Plane iznad sela Podgaja,


Fukarek, P., Fabijanić, B. & Janjić, N.. 1974. Nova nalazišta sladuna (Quercus conferta Kit.) u Bosni i Hercegovini. Zbornik radova sa Simpozijuma povodom 100 godišnjice prve jugoslovenske dendrologije Josifa Pančića, Naučni skupovi 1: 69-83

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027761, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027850, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027808, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027885, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027716, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice,


Günther Beck-Mannagetta, 1906: Flora Bosne, Hercegovine i novopazarskog Sandžaka II(1). Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, vol. 18(1): 69-81. Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:1007250, Lokalitet: Hercegovina, Ljubuški, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1007252, Lokalitet: Hercegovina, Neum, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1007247, Lokalitet: Hercegovina, Stolac, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1007235, Lokalitet: srednja Bosna, Travnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1007237, Lokalitet: srednja Bosna, Zenica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1007233, Lokalitet: sz Bosna, Jajce,


Kaćanski, D. et al.. 1983. Dinamika biocenoza ekosistema rijeke Vrbas (do Jajca) - elaborat. Biološki institut Univerziteta, Sarajevo, pp. 66

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035842, Lokalitet: Vrbas, Barevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035910, Lokalitet: Vrbas, Ugar (ušće),


Lakušić, R. & Redžić, S.. 1991. Vegetacija refugijalno-reliktnih ekosistema sliva rijeke Une. Bilten Društva ekologa Bosne i Hercegovine ser B 6:25-73

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026458, Lokalitet: Banjica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026496, Lokalitet: Banjica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026638, Lokalitet: Štrbački buk, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026702, Lokalitet: Una - Štrbački buk, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026834, Lokalitet: Una - Štrbački buk, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026771, Lokalitet: Una - Štrbački buk, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026904, Lokalitet: Una - Štrbački buk, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026377, Lokalitet: Una nizvodno od Martin Broda prema K.Vakufu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026330, Lokalitet: Una nizvodno od Martin Broda prema K.Vakufu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026419, Lokalitet: Una nizvodno od Martin Broda prema K.Vakufu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026543, Lokalitet: Una uzvodno od M. Broda, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027176, Lokalitet: Unac, lijeva obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027256, Lokalitet: Unac, lijeva obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027327, Lokalitet: Unac, lijeva obala,


Lakušić, R., Pavlović, D., Abadžić, S., Kutleša, L., Mišić, L.. 1982. Ekosistemi planine Vlačić. Die Ökosysteme des Gebirges Vlašić. Bilten društva ekologa SR BiH - Sarajevo, Serija A - Ekološke monografije, 131 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024919, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024880, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10025042, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10025072, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024946, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10025102, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024847, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024605, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024673, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024719, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024773, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024814, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024980, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10025004, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024505, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024552, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva,


Muratspahić D. i Lakušić R.. 1992. Neke fitoenoze šuma i šikara iz doline Neretve. Poljoprivreda i šumarstvo, XXXVIII, 1-2, 95-101, Podgorica

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035053, Lokalitet: na desnoj obali Doljanke, nedaleko od Jablanice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10034978, Lokalitet: na desnoj obali Doljanke, nedaleko od Jablanice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035015, Lokalitet: na desnoj obali Doljanke, nedaleko od Jablanice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035096, Lokalitet: na desnoj obali Doljanke, nedaleko od Jablanice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035225, Lokalitet: nizvodno od Jablanice, na desnoj obali Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035182, Lokalitet: nizvodno od Jablanice, na desnoj obali Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035131, Lokalitet: nizvodno od Jablanice, na desnoj obali Neretve,


Muratspahić, D., Redžić, S. & Lakušić, R.. 1991. Asocijacija Rusco-Carpinetum orientalis Bleč. et Lkšić 1966 u dolini rijeke Neretve. Glasnik Republičkog Zavoda za zaštitu prirode i Prirodnjačkog muzeja Podgorica 24: 7-12

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033291, Lokalitet: Aleksin han, prema Glogošnici, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033313, Lokalitet: Aleksin han, prema Glogošnici, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033280, Lokalitet: Aleksin han, prema Glogošnici, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10034003, Lokalitet: Diva Grabovica, iznad brane, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10034036, Lokalitet: Diva Grabovica, iznad brane, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10034072, Lokalitet: Diva Grabovica, iznad brane, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10034137, Lokalitet: Diva Grabovica, iznad brane, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10034107, Lokalitet: Diva Grabovica, iznad brane, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032598, Lokalitet: Drežanka-desna obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032661, Lokalitet: Drežanka-desna obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032633, Lokalitet: Drežanka-desna obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033803, Lokalitet: Drežnica, lijeva obala, 2km uzvodno od ušća, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033670, Lokalitet: Drežnica, lijeva obala, 2km uzvodno od ušća, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033706, Lokalitet: Drežnica, lijeva obala, 2km uzvodno od ušća, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033742, Lokalitet: Drežnica, lijeva obala, 2km uzvodno od ušća, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033771, Lokalitet: Drežnica, lijeva obala, 2km uzvodno od ušća, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032732, Lokalitet: Glagošnica-iznad mosta, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032690, Lokalitet: Glagošnica-iznad mosta, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032769, Lokalitet: Glagošnica-iznad mosta, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033831, Lokalitet: HE Salakovac, lijeva obala Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033975, Lokalitet: HE Salakovac, lijeva obala Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033937, Lokalitet: HE Salakovac, lijeva obala Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033904, Lokalitet: HE Salakovac, lijeva obala Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033868, Lokalitet: HE Salakovac, lijeva obala Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033403, Lokalitet: ispod HE Grabovica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033330, Lokalitet: ispod HE Grabovica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033362, Lokalitet: ispod HE Grabovica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032810, Lokalitet: Iznad brane HE Salakovac, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032836, Lokalitet: Iznad brane HE Salakovac, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033079, Lokalitet: Iznad brane HE Salakovac - iznad pruge, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032986, Lokalitet: Iznad brane HE Salakovac - iznad pruge, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033012, Lokalitet: Iznad brane HE Salakovac - iznad pruge, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033047, Lokalitet: Iznad brane HE Salakovac - iznad pruge, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032862, Lokalitet: Iznad brane HE Salakovac, iznad novog mosta, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032893, Lokalitet: Iznad brane HE Salakovac, iznad novog mosta, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032960, Lokalitet: Iznad brane HE Salakovac, iznad novog mosta, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032925, Lokalitet: Iznad brane HE Salakovac, iznad novog mosta, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033580, Lokalitet: iznad Komadininih vrela, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033609, Lokalitet: iznad Komadininih vrela, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033642, Lokalitet: iznad Komadininih vrela, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032368, Lokalitet: Mostar-iznad grada na okuci, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032392, Lokalitet: Mostar-iznad grada na okuci, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032421, Lokalitet: Mostar-iznad grada na okuci, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032307, Lokalitet: Mostar-iznad grada na okuci, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032343, Lokalitet: Mostar-iznad grada na okuci, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032455, Lokalitet: Mostarska Bijela-lijeva obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033549, Lokalitet: Potoci kod Mostara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033478, Lokalitet: Potoci kod Mostara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033435, Lokalitet: Potoci kod Mostara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033511, Lokalitet: Potoci kod Mostara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032566, Lokalitet: preko puta Mostarske Bijele-desna obala Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032477, Lokalitet: preko puta Mostarske Bijele-desna obala Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032508, Lokalitet: preko puta Mostarske Bijele-desna obala Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032536, Lokalitet: preko puta Mostarske Bijele-desna obala Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033184, Lokalitet: prema mostu na Neretvi, iznad pruge, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033211, Lokalitet: prema mostu na Neretvi, iznad pruge, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033236, Lokalitet: prema mostu na Neretvi, iznad pruge, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033263, Lokalitet: prema mostu na Neretvi, iznad pruge, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033120, Lokalitet: stari lokalitet ?, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033098, Lokalitet: stari lokalitet ?, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033148, Lokalitet: stari lokalitet ?, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033171, Lokalitet: stari lokalitet ?,


Stefanović V.. 1989. Prilog poznavanju fitogeografskih i fitocenoloških odnosa bjelograbovih šuma izvan klimazonalnog areala u Bosni. Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Prirodne nauke, Nova serija, br. 28, Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028806, Lokalitet: centralna Bosna, Babinska rijeka, Zenica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028836, Lokalitet: centralna Bosna, Čubren (Lepenica), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028762, Lokalitet: centralna Bosna, Gradac, Zenica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028725, Lokalitet: centralna Bosna, iznad Ivisorskog potoka (Zenica), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028688, Lokalitet: centralna Bosna, Katranska kosa, okolina Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028883, Lokalitet: centralna Bosna, Kljuci (Lepenica), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028658, Lokalitet: centralna Bosna, padine Vepra, okolina Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028929, Lokalitet: centralna Bosna, Paretica (Lepenica), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028859, Lokalitet: centralna Bosna, Podostinje (Lepenica), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028619, Lokalitet: centralna Bosna, ušće Crnog potoka u Bosnu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028562, Lokalitet: zapadna Bosna, Majdan kod Jajca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028494, Lokalitet: Zapadna Bosna, Radić, padine Grmeča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028448, Lokalitet: Zapadna Bosna, Srbljani (Kanjon Une), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028907, Lokalitet: None,


Stefanović, V. & Manuševa, L.. 1966. Šumska vegetacija i zemljišta na perm-karbonskim pješčarima i škriljcima u Bosni. Radovi Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo u Sarajevu 11(3): 3-99

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031790, Lokalitet: IB Foča-(Ustikolina), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032173, Lokalitet: IB Ispod Popovca (Ustikolina), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032286, Lokalitet: IB iznad Goražda, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030989, Lokalitet: IB iznad Gunjevića (Osanica), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032212, Lokalitet: IB iznad Krsnice (Vitkovići), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031634, Lokalitet: IB iznad sela Kosova (Ustikolina), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031860, Lokalitet: IB iznad sela Njuhe (Vranići), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031828, Lokalitet: IB kod sela Kosova, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032101, Lokalitet: IB Obadi kod sela Osanice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032252, Lokalitet: IB Odska (Berići-Mravinjac), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031679, Lokalitet: IB selo Smiok (Mravinjac),


Stefanović, V.. 1968. Fitocenoza cera (Orno-Quercetum cerris ass. n.) i njeno biljnogeografsko mjesto u vegetaciji zapadne Bosne i šireg područja Dinarida. Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu 7: 219-227

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10023240, Lokalitet: južnepadine Lunjevače kod Drvara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10023279, Lokalitet: Očigrije, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10023314, Lokalitet: Očigrije, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10023350, Lokalitet: padine Osječenice ka dolini Unca,


Wraber, M.. 1958. Biljnosociološki prikaz kesenovih šuma Bosne i Hercegovine. Godišnjak biološkog instituta u Sarajevu, 12(1-2): 139-182

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10036920, Lokalitet: Herc. Baćinsko brdo kod Jablanice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10036875, Lokalitet: Herc. Baćinsko brdo kod Jablanice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10036789, Lokalitet: Herc. Brdo Sijerkovača iznad Seonice izn Neretvice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10036836, Lokalitet: Herc. Brezovice iznad Seonice izn Neretvice,