Species | ACCEPTED

Cytisus hirsutus L.

Sp. Pl.: 739. 1753
Klasifikacija: Carstvo: Plantae Odjeljak: Tracheophyta Pododjeljak: Spermatophytina Klasa: Magnoliopsida Nadred: Rosanae Red: Fabales Bromhead Familija: Fabaceae Lindl. Tribus: Genisteae Rod: Cytisus L.

Taksonomski izvor: ILDIS World Database of Legumes 2010. (copyright © ILDIS).

Izvor podataka o rasprostranjenju: GIS baza vaskularne flore BiH. Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet, Katedra za ekologiju šuma.

ID imena u bazi: 1001210

Takson u EURO+MED: Cytisus hirsutus L.

EUNIS ime taksona: Cytisus hirsutus L.

GBIF ID: 5354500

Cytisus hirsutus L. u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
Chamaecytisus aggregatusChamaecytisus ciliatus (Wahlenb.) Rothm. ,  Chamaecytisus hirsutissimus (K.Koch) Czerep. ,  Chamaecytisus hirsutus (L.) Link ,  Chamaecytisus leucotrichus (Schur) Czerep. ,  Chamaecytisus supinus (L.) Link ,  Chamaecytisus supinus subsp. aggregatus (Schur) Á.Löve & D.Löve ,  Chamaecytisus supinus (L.) Link ,  Cytisus alpestris Schur ,  Cytisus capitatus Scop. ,  Cytisus ciliatus Wahlenb. ,  Cytisus colchicus Albov ,  Cytisus falcatus Waldst. & Kit. ,  Cytisus gallicus A.Kern. ,  Cytisus hirsutissimus K.Koch ,  Cytisus hirsutus subsp. hirsutusCytisus hirsutus subsp. ciliatus (Wahlenb.) Asch. & Graebn. ,  Cytisus hirsutus subsp. leucotrichus (Schur) Asch. & Graebn. ,  Cytisus hirsutus subsp. ponticus Nyman ,  Cytisus leucotrichus Schur ,  Cytisus prostratus Scop. ,  Cytisus pumilus De Not. ,  Cytisus supinus L. ,  Cytisus supinus L. ,  Genista hirta subsp. elongata (Scheele) Rouy ,  Genista pedunculata subsp. pedunculataGenista supina (L.) Scheele
PODACI O NALAZIMA (ukupno 204)

Nepublikovanih nalaza: 53

Publikovanih nalaza: 151


Bucalo et al.. 2006. mogućnost izdvajanja zaštićenog područja Klekovača-Lom. Maga projekt

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10061197, Lokalitet: Velika Klekovaca,


Bucalo, V.. 1999. Šumske fitocenoze Jadovnika. ŠF BL, Beograd

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019791, Lokalitet: iznad Gornjih Mrđa (30a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020558, Lokalitet: iznad Kralja (61/1a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020735, Lokalitet: iznad Reljića (58/1a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086370, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087284, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087153, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087048, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086693, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086313, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086802, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080800, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020306, Lokalitet: kod Bajića poljana (pod Planinicom), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020054, Lokalitet: pod Šajinovcem - iznad Popovića (2h), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019735, Lokalitet: pod Vijencem, naspram Runjevice (47a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019570, Lokalitet: Runjevica (odjel 46), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020915, Lokalitet: sliv Visućice, pod Velikim vrhom, (56b),


Fabijanić, B., Burlica, Č., Vukorep, I., Živanov, N. 1967. Tipovi šuma na eocenskom flišu severne Bosne. Radovi šumarskog fakulteta i instituta za šumarstvo u Sarajevu 12(1): 1-89

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026248, Lokalitet: Cerje iznad Doknja, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026250, Lokalitet: Cerje iznad Doknja, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095791, Lokalitet: Majevica,


Fabijanić, Fukarek & Stefanović. 1963. Pregled osnovnih tipova šumske vegetacije. Lepenica, kniga III

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029790, Lokalitet: Crnićki potok kod Kreševa, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029815, Lokalitet: Graščica na cesti Kreševo-Kiseljak, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029840, Lokalitet: Graščica na cesti Kreševo-Kiseljak, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035699, Lokalitet: Lepenica, Badnjevci kod Kiseljaka, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029968, Lokalitet: Lepenica, Berberuša, odjel 74, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030021, Lokalitet: Lepenica, Bijeli brijeg, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030204, Lokalitet: Lepenica, Brnjaci, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030139, Lokalitet: Lepenica, Brnjaci, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029670, Lokalitet: Lepenica, Brnjaci, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030246, Lokalitet: Lepenica, Brnjaci, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029241, Lokalitet: Lepenica, Čubren iznad sela Čubrena, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029594, Lokalitet: Lepenica, Čubren iznad sela Zvizda, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030080, Lokalitet: Lepenica, Dera, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030107, Lokalitet: Lepenica, Dera, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029900, Lokalitet: Lepenica, ispod Košćana, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029415, Lokalitet: Lepenica, iznad sela Calukovca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029270, Lokalitet: Lepenica, Iznad sela Podastinja, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029726, Lokalitet: Lepenica, iznad sela Solakovića, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029868, Lokalitet: Lepenica, Jelaćka kod Kiseljaka, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029307, Lokalitet: Lepenica, Ključi iznad sela Podgaja, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035617, Lokalitet: Lepenica, kod sela Han-Ivice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029373, Lokalitet: Lepenica, Kokoška, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029773, Lokalitet: Lepenica, Meoršje Gunjevića put, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035652, Lokalitet: Lepenica, padine Mokrina kod sela Zabrđa,


Fukarek P.. 1979. Šumske zajednice područja "Igman - Bjelašnica". Mscr.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021976, Lokalitet: Odjel 4 Stupnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021930, Lokalitet: Odjel 4 Stupnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022063, Lokalitet: Spram Kasatića, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022025, Lokalitet: Spram Sugreba,


Günther Beck-Mannagetta, 1927: Flora Bosnae, Hercegovinae et regionis Novi Pazar - III Choripetalae. Srpska Kraljevska Akademija. Beograd-Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:1026553, Lokalitet: Crkvica , ID: UNIBLSF:VascularFlora:1026533, Lokalitet: Crkvice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1026543, Lokalitet: između Brđana i Bradine, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1026521, Lokalitet: Majevica pl., Velika njiva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1026592, Lokalitet: pored Bihaća, brdo Debeljača, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1026530, Lokalitet: pored Bukovice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1026562, Lokalitet: Vran pl., Divić, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1026584, Lokalitet: Zabljak, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1026602, Lokalitet: Hercegovina, Bitovnja pl., na Ivanu pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1026542, Lokalitet: Hercegovina, Bjelašnica pl., na Golom brdu kod Brđana, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1026541, Lokalitet: Hercegovina, Bjelašnica pl., na Preslici, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1026540, Lokalitet: Hercegovina, Prenj pl., kod Idbara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1026567, Lokalitet: Hercegovina, Velež pl., na Veležu1000 -1700 m, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1026564, Lokalitet: Hercegovina, Velež pl., na Veležu1700 m, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1026558, Lokalitet: južna Bosna, Bjelašnica pl., na Hranicavi, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1026561, Lokalitet: južna Bosna, Jahorina pl., na Goloj Jahorini, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1026557, Lokalitet: južna Bosna, Kreševo, na Inacu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1026548, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, na Draguljevcu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1026536, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, oko Sarajeva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1026549, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, u dolini Miljacke, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1026538, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, u dolini Miljacke, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1026534, Lokalitet: južna Bosna, Vranica pl., kod Fojnice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1026566, Lokalitet: južna Bosna, Vranica pl., kod Prokoškog jezera, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1026556, Lokalitet: južna Bosna, Vranica pl., na Vranici, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1026535, Lokalitet: južna Bosna, Zvijezda pl., kod Vareša, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1026528, Lokalitet: jz Bosna, Cincar pl., na Cincaru, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1026525, Lokalitet: jz Bosna, Cincar pl., na Velikom Malovanu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1026595, Lokalitet: jz Bosna, Cincar pl., na Velikom Malovanu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1026550, Lokalitet: jz Bosna, Dinara pl., na Jankovom brdu, c. 1500 - 1600 m, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1026596, Lokalitet: jz Bosna, Dinara pl., na Troglavu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1026527, Lokalitet: jz Bosna, Šator pl., na Velikom Šatoru, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1026523, Lokalitet: sjeveroistočna Bosna, Ozren pl., kod Turije, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1026586, Lokalitet: sjeveroistočna Bosna, Tuzla, oko Donje Tuzle, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1026590, Lokalitet: sjeverozapadna Bosna, Majdanska pl., kod Lipnika, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1026578, Lokalitet: sjeverozapadna Bosna, Sanski most, kod Sasine, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1026551, Lokalitet: srednja Bosna, Travnik, kod Travnika, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1026529, Lokalitet: srednja Bosna, Travnik, oko Travnika, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1026531, Lokalitet: srednja Bosna, Vlašić pl., na Vlašiću, 1900 m ?, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1026598, Lokalitet: srednja Bosna, Zavidovići, oko Orahovca?, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1026577, Lokalitet: zapadna Bosna, Majdanska pl., na Kozin pl. kod Hašana, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1026554, Lokalitet: zapadna Bosna, Osječenica pl., na Osječenici, copiose, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1026591, Lokalitet: zapadna Bosna, Petrovac, kod Šehovaca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1026597, Lokalitet: zapadna Bosna, Šator pl., na Šatoru,


Kaćanski, D. et al.. 1983. Dinamika biocenoza ekosistema rijeke Vrbas (do Jajca) - elaborat. Biološki institut Univerziteta, Sarajevo, pp. 66

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035851, Lokalitet: Vrbas, Barevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035917, Lokalitet: Vrbas, Ugar (ušće),


Lakušić, R., Pavlović, D., Abadžić, S., Kutleša, L., Mišić, L.. 1982. Ekosistemi planine Vlačić. Die Ökosysteme des Gebirges Vlašić. Bilten društva ekologa SR BiH - Sarajevo, Serija A - Ekološke monografije, 131 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10025159, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10025202, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10025134, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10025010, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10025234, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva,


Redžić S., Lakušić R., Muratspahić D., Bjelčić Ž. & Omerović S.. 1984. Struktura i dinamika fitocenoza Cincara i Vitoroga. Godišnjak biološkog inštituta Univerziteta u Sarajevu

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10034242, Lokalitet: Zagoričani, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10034311, Lokalitet: Zagoričani, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10034277, Lokalitet: Zagoričani,


Stefanović V.. 1989. Prilog poznavanju fitogeografskih i fitocenoloških odnosa bjelograbovih šuma izvan klimazonalnog areala u Bosni. Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Prirodne nauke, Nova serija, br. 28, Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028816, Lokalitet: centralna Bosna, Babinska rijeka, Zenica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028843, Lokalitet: centralna Bosna, Čubren (Lepenica), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028775, Lokalitet: centralna Bosna, Gradac, Zenica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028696, Lokalitet: centralna Bosna, Katranska kosa, okolina Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028889, Lokalitet: centralna Bosna, Kljuci (Lepenica), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028866, Lokalitet: centralna Bosna, Podostinje (Lepenica), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028626, Lokalitet: centralna Bosna, ušće Crnog potoka u Bosnu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028568, Lokalitet: zapadna Bosna, Majdan kod Jajca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028503, Lokalitet: Zapadna Bosna, Radić, padine Grmeča,


Stefanović, V. & Manuševa, L.. 1966. Šumska vegetacija i zemljišta na perm-karbonskim pješčarima i škriljcima u Bosni. Radovi Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo u Sarajevu 11(3): 3-99

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032178, Lokalitet: IB Ispod Popovca (Ustikolina), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030927, Lokalitet: IB iznad Filipovića (Ustikolina), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032290, Lokalitet: IB iznad Goražda, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030992, Lokalitet: IB iznad Gunjevića (Osanica), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032218, Lokalitet: IB iznad Krsnice (Vitkovići), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030308, Lokalitet: IB Iznad sela Gunjevića, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031642, Lokalitet: IB iznad sela Kosova (Ustikolina), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031864, Lokalitet: IB iznad sela Njuhe (Vranići), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030395, Lokalitet: IB Iznad sela Pasijak, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031836, Lokalitet: IB kod sela Kosova, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032106, Lokalitet: IB Obadi kod sela Osanice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031683, Lokalitet: IB selo Smiok (Mravinjac), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031528, Lokalitet: ZB Božići (Behremaginica), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031366, Lokalitet: ZB Božići Gropci (Behremaginica), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031276, Lokalitet: ZB G. Stratinska, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031432, Lokalitet: ZB Gropci (Behremaginica), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031403, Lokalitet: ZB Gropci (Behremaginica), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031560, Lokalitet: ZB Gropci (Behremaginica), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031466, Lokalitet: ZB kod St. Majdana,


Stefanović, V.. 1964. Šumska vegetacija na verfenskim pješčarima i glincima istočne i jugoistočne Bosne. Radovi Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo i drvnu industriju u Sarajevu

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021874, Lokalitet: između Tarčina i Lepenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021811, Lokalitet: Okolina Tarčina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021778, Lokalitet: Pazarić-Tarčin, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021744, Lokalitet: Pazarić-Tarčin, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021678, Lokalitet: Šavnici-Pazarić, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021476, Lokalitet: Ustikolina,


Stefanović, V.. 1968. Fitocenoza cera (Orno-Quercetum cerris ass. n.) i njeno biljnogeografsko mjesto u vegetaciji zapadne Bosne i šireg područja Dinarida. Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu 7: 219-227

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022797, Lokalitet: Bravski Vaganac odjel 6, GJ Klekovača-Drinić, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022823, Lokalitet: Čučevo brdo GJ Vrtoče-Krnjeuša, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022865, Lokalitet: Ježevac odjel 104, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022906, Lokalitet: Ježevac, prema grebenu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022944, Lokalitet: Ježevac, prema grebenu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10023250, Lokalitet: južnepadine Lunjevače kod Drvara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10023284, Lokalitet: Očigrije, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10023207, Lokalitet: Pasjak kod Drvara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10023034, Lokalitet: Stražbenica iznad Rašinovca,


Wraber, M.. 1958. Biljnosociološki prikaz kesenovih šuma Bosne i Hercegovine. Godišnjak biološkog instituta u Sarajevu, 12(1-2): 139-182

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10036977, Lokalitet: BK GJ Glinica, odjel 33, Klek kod Vrnograča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10037407, Lokalitet: Bosanska Krajina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10037284, Lokalitet: Bosanska Krajina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10037024, Lokalitet: Cazin GJ Gomila, o.1 Vučja jama, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10037253, Lokalitet: Cazin GJ Gomila, o.2 kraj Proise, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10037067, Lokalitet: Cazin GJ Gomila, o5 Kosa, Koprivske šume izn Kopri, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10036843, Lokalitet: Herc. Brezovice iznad Seonice izn Neretvice,