Species | ACCEPTED

Euphorbia amygdaloides L.

Sp. Pl.: 463. 1753
Klasifikacija: Carstvo: Plantae Odjeljak: Tracheophyta Pododjeljak: Spermatophytina Klasa: Magnoliopsida Nadred: Rosanae Red: Malpighiales Bercht. & J. Presl Familija: Euphorbiaceae Juss. Rod: Euphorbia L.

Taksonomski izvor: World Checklist of Selected Plant Families (2010), copyright © The Board of Trustees of the Royal Botanic Gardens, Kew.

Izvor podataka o rasprostranjenju: GIS baza vaskularne flore BiH. Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet, Katedra za ekologiju šuma.

ID imena u bazi: 1001471

Takson u EURO+MED: Euphorbia amygdaloides L.

EUNIS ime taksona: Euphorbia amygdaloides L.

GBIF ID: 3065239

Euphorbia amygdaloides L. u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
Characias amygdaloides (L.) Gray ,  Esula amygdaloides (L.) Haw.
PODACI O NALAZIMA (ukupno 424)

Nepublikovanih nalaza: 30

Publikovanih nalaza: 394


Barudanović, S.. 2003. Ekološko-vegetacijska diferenciacija lišćarsko-listopadnih šuma planine Vranica. Doktorska disertacija, Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet, 373 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090320, Lokalitet: Vranica, desna obala Desne, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091401, Lokalitet: Vranica, Garevina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088565, Lokalitet: Vranica, ispod Kljuna, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091445, Lokalitet: Vranica, izliv Požarne, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091236, Lokalitet: Vranica, izliv Požarne, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090118, Lokalitet: Vranica, između Sivke i Osoje, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090892, Lokalitet: Vranica, iznad Korita, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088972, Lokalitet: Vranica, iznad Lucina (Vrbas), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089546, Lokalitet: Vranica, iznad Male ploče, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089890, Lokalitet: Vranica, iznadBara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090208, Lokalitet: Vranica, Jezernica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089449, Lokalitet: Vranica, Jezernica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090281, Lokalitet: Vranica, Jezernica-Prokoško jezero, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090161, Lokalitet: Vranica, kraj potoka Jezernica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089171, Lokalitet: Vranica, Osoje, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088668, Lokalitet: Vranica, Panje, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090994, Lokalitet: Vranica, Poštarica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090085, Lokalitet: Vranica, potok Zavol, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091156, Lokalitet: Vranica, Požarna, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091205, Lokalitet: Vranica, Požarna, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091286, Lokalitet: Vranica, Požarna, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091055, Lokalitet: Vranica, prema Lučevcu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088931, Lokalitet: Vranica, prema Prokoškom jezeru, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088631, Lokalitet: Vranica, prema Prokoškom jezeru, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088709, Lokalitet: Vranica, prema Prokoškom jezeru, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089353, Lokalitet: Vranica, prema Prokoškom jezeru, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089385, Lokalitet: Vranica, Prokoško jezero-Turkovići, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088599, Lokalitet: Vranica, Runjevica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088890, Lokalitet: Vranica, Runjevica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090247, Lokalitet: Vranica, Sastavci, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090857, Lokalitet: Vranica, Voljevac, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088412, Lokalitet: Vranica, Vrtače, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088859, Lokalitet: Vranica, Vrtače, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088528, Lokalitet: Vranica, Vrtače-Dragune,


Beus, V.. 1986. Fitocenoze bukve i jele na bazičnim i ultrabazičnim eruptivima ofiolitske zone u Bosni. Disertacija, Šum. fak. Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10063887, Lokalitet: Duboštica, GJ Tribija-Duboštica, odjel 140, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064616, Lokalitet: GJ G.Drinjača, odjel 33-11, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064779, Lokalitet: GJ Gostović, odjel 127, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064515, Lokalitet: GJ Gostović, odjel 206, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10063656, Lokalitet: Romanovac, GJ Gostović, odjel 85,


Bucalo et al.. 2006. mogućnost izdvajanja zaštićenog područja Klekovača-Lom. Maga projekt

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10059405, Lokalitet: Bjeljacki do, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10059363, Lokalitet: Klekovacka kosa, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10059455, Lokalitet: Klekovacka kosa, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10059081, Lokalitet: Srednja Klekovaca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10061295, Lokalitet: Svinjarice,


Bucalo, V.. 1999. Šumske fitocenoze Jadovnika. ŠF BL, Beograd

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020324, Lokalitet: iznad Maleševaca (99a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086258, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088220, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087862, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088317, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087718, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087662, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087628, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087598, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087574, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087305, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087228, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087060, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086047, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086003, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085965, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085895, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088181, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088091, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088015, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086652, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086711, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086603, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086547, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086490, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086439, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086382, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086332, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086185, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086140, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086086, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086986, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086922, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086820, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086764, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080826, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080726, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080633, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080559, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080409, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080364, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080316, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080188, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080080, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080041, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083658, Lokalitet: Jadovnik, Crijemušnjak (III/56), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083906, Lokalitet: Jadovnik, kod kote 1558 (III/64), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083706, Lokalitet: Jadovnik, pod Lisinom (III/55/2), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083805, Lokalitet: Jadovnik, pod Lisinom (III/64), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083854, Lokalitet: Jadovnik, pod Malim batom (III/80a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083964, Lokalitet: Jadovnik, pod stj. vrhom između s i m Bata (III/81, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083561, Lokalitet: Jadovnik, pod Tisovom kosom (odj. I/74b), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084025, Lokalitet: Jadovnik, pod Velikim batom (III/81), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083611, Lokalitet: Jadovnik, Tisova kosa (I/90a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083750, Lokalitet: Jadovnik, zapadno od Malog bata, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019931, Lokalitet: pod Komcem (41a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020002, Lokalitet: pod Šajinovcem - iznad Popovića (2h),


Dizdarević, M., Lakušić, R., Grgić, P., Pavlović, B., Redžić, S. 1989. Refugialni i reliktni karakter nekih vrsta biljaka i životinja u kanjonskim životnim zajednicama. Elaborat, Prirodno-matematički fakultet univerziteta u Sarajevu

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097128, Lokalitet: Paklarevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097162, Lokalitet: Paklarevo,


Fabijanić, B., Burlica, Č., Vukorep, I., Živanov, N. 1967. Tipovi šuma na eocenskom flišu severne Bosne. Radovi šumarskog fakulteta i instituta za šumarstvo u Sarajevu 12(1): 1-89

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026191, Lokalitet: Cerje iznad Doknja, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026145, Lokalitet: Lukavica u Šibošnici, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095802, Lokalitet: Majevica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10096004, Lokalitet: Majevica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10096049, Lokalitet: Majevica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095715, Lokalitet: Majevica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095759, Lokalitet: Majevica,


Fabijanić, Fukarek & Stefanović. 1963. Pregled osnovnih tipova šumske vegetacije. Lepenica, kniga III

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035658, Lokalitet: Lepenica, Badnjevci kod Kiseljaka, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035753, Lokalitet: Lepenica, Berberuša, iznad sela Vodovoje, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029946, Lokalitet: Lepenica, Berberuša, odjel 74, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030213, Lokalitet: Lepenica, Brnjaci, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029642, Lokalitet: Lepenica, Brnjaci, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030177, Lokalitet: Lepenica, Brnjaci, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10093031, Lokalitet: Lepenica, Čubren, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029471, Lokalitet: Lepenica, Čubren iznad sela Čubrena, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029182, Lokalitet: Lepenica, Čubren iznad sela Čubrena, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10092994, Lokalitet: Lepenica, Čubren iznad sela Ljetovika, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029557, Lokalitet: Lepenica, Čubren iznad sela Zvizda, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035708, Lokalitet: Lepenica, Đedov do, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029734, Lokalitet: Lepenica, Husejinovića do iznad Bukovice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029909, Lokalitet: Lepenica, Husejnovića do iznad Bukovice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029877, Lokalitet: Lepenica, ispod Košćana, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029516, Lokalitet: Lepenica, iznad sela Paretka, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029706, Lokalitet: Lepenica, iznad sela Solakovića, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029846, Lokalitet: Lepenica, Jelaćka kod Kiseljaka, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10093072, Lokalitet: Lepenica, Klašnice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029280, Lokalitet: Lepenica, Ključi iznad sela Podgaja, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035586, Lokalitet: Lepenica, kod sela Han-Ivice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10092917, Lokalitet: Lepenica, Kokoška, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029675, Lokalitet: Lepenica, kriva Breza ispod Volujaka, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035625, Lokalitet: Lepenica, padine Mokrina kod sela Zabrđa, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029605, Lokalitet: Lepenica, Paretak, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029975, Lokalitet: Lepenica, prema Han-Ćupriji, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030029, Lokalitet: Lepenica, prema selu Ljetoviku,


Fukarek P.. 1979. Šumske zajednice područja "Igman - Bjelašnica". Mscr.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021939, Lokalitet: Odjel 4 Stupnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021887, Lokalitet: Odjel 4 Stupnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022071, Lokalitet: Spram Kasatića, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021987, Lokalitet: Spram Sugreba,


Fukarek, P.. 1964. Fitocenološka istraživanja Igmana. Institut šumarstva u Sarajevu.134 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095589, Lokalitet: Igman, ispod V. Vlahinje, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095542, Lokalitet: Igman, ispod V. Vlahinje, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095443, Lokalitet: Igman, ispod vrha Bjelašnice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095678, Lokalitet: Igman, iznad Brezovače, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095493, Lokalitet: Igman, nad Strmim dolom, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095638, Lokalitet: Igman, Trešnjevo brdo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095393, Lokalitet: Igman, Veliki Kotao,


Glišić, Mv.. 1976. Šumska vegetacija ŠPP Grmeč Petrovac, elaborat. Institut za šumarstvo, Beograd

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084521, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084454, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084434, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084565, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084595, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085492, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 105/1, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085520, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 105/2, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085546, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 107, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085575, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 21, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085652, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 24, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085741, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 49-66/1, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084380, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 51, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084405, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 56/1-56/2-63, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084619, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 64, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084646, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 65, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084676, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 66/2 (67), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085217, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 69, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085245, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 70, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085327, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 82, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085382, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 94, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085854, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 99, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085300, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 122, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084769, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 32, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084846, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 41, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084903, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 47, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084933, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 49, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084992, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 55, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085016, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 58, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085072, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 64, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085101, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 82, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085188, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 94, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079799, Lokalitet: Grmeč-Krnjeusha, 42/2, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079220, Lokalitet: Grmeč-Krnjeusha, 61, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079390, Lokalitet: Grmeč-Krnjeusha, 89, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079264, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 100/1, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10078670, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 103, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10078693, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 109, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079310, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 119, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079880, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 126/2, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10078750, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 127, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10078772, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 136-138-141, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10078843, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 139, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10078864, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 140, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10078794, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 143, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079465, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 149, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079521, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 152, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079595, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 157-159, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10078938, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 164, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10078823, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 166, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079751, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 178, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10078964, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 66, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079049, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 74, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079106, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 79/1, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079134, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 80 (72),


Günther Beck-Mannagetta, Lerchenau, 1920: Flora Bosne, Hercegovine i bivšeg Sandžaka Novog Pazara, II (9. dio). Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, Vol. 32(1): 83-128. Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:1018655, Lokalitet: Bosna, oko Bihaća, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1018653, Lokalitet: Bosna, oko Donje Tuzle, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1018680, Lokalitet: Hercegovina, Bitovnja pl., na Lisinu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1018686,