Species | ACCEPTED

Geranium sanguineum L.

Sp. Pl.: 683. 1753
Klasifikacija: Carstvo: Plantae Odjeljak: Tracheophyta Pododjeljak: Spermatophytina Klasa: Magnoliopsida Nadred: Rosanae Red: Geraniales Bercht. & J. Presl Familija: Geraniaceae Juss. Rod: Geranium L.

Taksonomski izvor: Aedo, C. (2009): Geranium. – In: Aedo, C., Estébanez, B. & Navarro, C. (ed.); with contributions from Raab-Straube, E. von & Parolly, G.: Geraniaceae. Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity.

Izvor podataka o rasprostranjenju: GIS baza vaskularne flore BiH. Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet, Katedra za ekologiju šuma.

ID imena u bazi: 1001759

Takson u EURO+MED: Geranium sanguineum L.

EUNIS ime taksona: Geranium sanguineum L.

GBIF ID: 2890920

Geranium sanguineum L. u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
Geranium lancastriense Mill. ,  Geranium prostratum Cav. ,  Geranium sanguineiforme (Rouy) A.W.Hill ,  Geranium sanguineum subsp. sanguineiforme Rouy
PODACI O NALAZIMA (ukupno 132)

Nepublikovanih nalaza: 50

Publikovanih nalaza: 82


Bucalo, V.. 1999. Šumske fitocenoze Jadovnika. ŠF BL, Beograd

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020578, Lokalitet: iznad Isjeka (42/3a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020516, Lokalitet: iznad Kralja (61/1a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020330, Lokalitet: iznad Maleševaca (99a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020387, Lokalitet: iznad Ravnog potoka (71c), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020686, Lokalitet: iznad Reljića (58/1a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020092, Lokalitet: iznad Reljića (59/3a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020452, Lokalitet: iznad Skakića (odjel 58/1a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080729, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087235, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087112, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086656, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086715, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086191, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086991, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086825, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085968, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080833, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087309, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080639, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083909, Lokalitet: Jadovnik, kod kote 1558 (III/64), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020139, Lokalitet: Kraljeva draga (59/3a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020201, Lokalitet: nad Visućicom (48), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019898, Lokalitet: pod Gradinom (odjel81), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020868, Lokalitet: sliv Visućice, pod Orlovim vrhom (62c), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020895, Lokalitet: sliv Visućice, pod Velikim vrhom, (56b),


Fukarek P.. 1979. Šumske zajednice područja "Igman - Bjelašnica". Mscr.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021890, Lokalitet: Odjel 4 Stupnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021942, Lokalitet: Odjel 4 Stupnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022032, Lokalitet: Spram Kasatića, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022074, Lokalitet: Spram Kasatića, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021990, Lokalitet: Spram Sugreba,


Günther Beck-Mannagetta, Lerchenau, 1920: Flora Bosne, Hercegovine i bivšeg Sandžaka Novog Pazara, II (9. dio). Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, Vol. 32(1): 83-128. Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:1019237, Lokalitet: Bosna, kod Krupe, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1019239, Lokalitet: Bosna, na Debeljači kod Bihaća, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1019240, Lokalitet: Bosna, oko turskog Dubovika, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1019263, Lokalitet: Bosna, Sarajevo, na obroncima Bukovika spram doline Vogošće, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1019272, Lokalitet: Hercegovina, Bitovnja pl., na Lisinu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1019276, Lokalitet: Hercegovina, između Blagaja i Jovanović karaule, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1019290, Lokalitet: Hercegovina, Konavsko gorje, na Vlaštici kod Drijena, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1019274, Lokalitet: Hercegovina, Mostar, oko Mostara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1019273, Lokalitet: Hercegovina, Prenj pl., na Porimu kraj stanice Rujište, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1019259, Lokalitet: južna Bosna, Bitovnja pl., na Pogorjelici, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1019260, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, oko Sarajeva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1019265, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, u dolini Zujevine, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1019258, Lokalitet: južna Bosna, Vranica pl., oko Fojnice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1019250, Lokalitet: jz Bosna, Cincar pl., na Cinci, 1500 m, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1019249, Lokalitet: jz Bosna, Glamočko polje, oko Glamoča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1019246, Lokalitet: jz Bosna, Hrbljina pl., na Hrbljini, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1019251, Lokalitet: jz Bosna, Livno, oko Livna, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1019248, Lokalitet: jz Bosna, Šator pl., oko Preodca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1019254, Lokalitet: jz Bosna, Uilica pl., na Uilici, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1019256, Lokalitet: srednja Bosna, Travnik, kod Guče gore, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1019255, Lokalitet: srednja Bosna, Travnik, oko Travnika, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1019257, Lokalitet: srednja Bosna, Vlašić pl., na Vlašiću, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1019238, Lokalitet: zapadna Bosna, Cazinska krajina, na Gomili kod Krupe,


Lakušić, R. & Redžić, S.. 1991. Vegetacija refugijalno-reliktnih ekosistema sliva rijeke Une. Bilten Društva ekologa Bosne i Hercegovine ser B 6:25-73

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026309, Lokalitet: Una nizvodno od Martin Broda prema K.Vakufu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026354, Lokalitet: Una nizvodno od Martin Broda prema K.Vakufu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026396, Lokalitet: Una nizvodno od Martin Broda prema K.Vakufu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026518, Lokalitet: Una uzvodno od M. Broda,


Lakušić, R., Pavlović, D., Abadžić, S., Kutleša, L., Mišić, L.. 1982. Ekosistemi planine Vlačić. Die Ökosysteme des Gebirges Vlašić. Bilten društva ekologa SR BiH - Sarajevo, Serija A - Ekološke monografije, 131 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024933, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024574, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10025210, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024634, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024961, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10025085, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10025019, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10025170, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva,


Muratspahić, D., Redžić, S. & Lakušić, R.. 1991. Asocijacija Rusco-Carpinetum orientalis Bleč. et Lkšić 1966 u dolini rijeke Neretve. Glasnik Republičkog Zavoda za zaštitu prirode i Prirodnjačkog muzeja Podgorica 24: 7-12

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033687, Lokalitet: Drežnica, lijeva obala, 2km uzvodno od ušća, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032785, Lokalitet: Iznad brane HE Salakovac,


Stefanović V.. 1989. Prilog poznavanju fitogeografskih i fitocenoloških odnosa bjelograbovih šuma izvan klimazonalnog areala u Bosni. Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Prirodne nauke, Nova serija, br. 28, Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028786, Lokalitet: centralna Bosna, Babinska rijeka, Zenica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028743, Lokalitet: centralna Bosna, Gradac, Zenica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028705, Lokalitet: centralna Bosna, iznad Ivisorskog potoka (Zenica), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028672, Lokalitet: centralna Bosna, Katranska kosa, okolina Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028637, Lokalitet: centralna Bosna, padine Vepra, okolina Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028419, Lokalitet: Zapadna Bosna, Srbljani (Kanjon Une),


Stefanović, V.. 1968. Fitocenoza cera (Orno-Quercetum cerris ass. n.) i njeno biljnogeografsko mjesto u vegetaciji zapadne Bosne i šireg područja Dinarida. Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu 7: 219-227

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022806, Lokalitet: Čučevo brdo GJ Vrtoče-Krnjeuša, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022957, Lokalitet: GJ Klekovača-Drinić odjel 7, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10023293, Lokalitet: Očigrije, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10023260, Lokalitet: Očigrije, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10023330, Lokalitet: padine Osječenice ka dolini Unca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022998, Lokalitet: Stražbenica iznad Rašinovca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10023089, Lokalitet: Stražbenica iznad Rašinovca,


Wraber, M.. 1958. Biljnosociološki prikaz kesenovih šuma Bosne i Hercegovine. Godišnjak biološkog instituta u Sarajevu, 12(1-2): 139-182

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10037878, Lokalitet: Bosanska Krajina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10037962, Lokalitet: Bosanska Krajina,