Species | ACCEPTED

Hedera helix L.

Sp. Pl.: 202. 1753
Klasifikacija: Carstvo: Plantae Odjeljak: Tracheophyta Pododjeljak: Spermatophytina Klasa: Magnoliopsida Nadred: Asteranae Red: Apiales Familija: Araliaceae Juss. Rod: Hedera L.

Taksonomski izvor: World Checklist of Selected Plant Families (2010), copyright © The Board of Trustees of the Royal Botanic Gardens, Kew.

Izvor podataka o rasprostranjenju: GIS baza vaskularne flore BiH. Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet, Katedra za ekologiju šuma.

ID imena u bazi: 1001815

Takson u EURO+MED: Hedera helix L.

EUNIS ime taksona: Hedera helix L.

GBIF ID: 8351737

Hedera helix L. u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
Hedera poetarum Bertol. ,  Hedera poetica Salisb.
PODACI O NALAZIMA (ukupno 168)

Nepublikovanih nalaza: 32

Publikovanih nalaza: 136


Barudanović, S.. 2003. Ekološko-vegetacijska diferenciacija lišćarsko-listopadnih šuma planine Vranica. Doktorska disertacija, Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet, 373 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090357, Lokalitet: Vranica, izliv Požarne, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089553, Lokalitet: Vranica, iznad Male ploče, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091183, Lokalitet: Vranica, Požarna, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091298, Lokalitet: Vranica, Požarna, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091135, Lokalitet: Vranica, Požarna, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091340, Lokalitet: Vranica, Vrtače,


Beus, V.. 1986. Fitocenoze bukve i jele na bazičnim i ultrabazičnim eruptivima ofiolitske zone u Bosni. Disertacija, Šum. fak. Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064445, Lokalitet: GJ Tribija-Duboštica, odjel 180,


Bucalo, V.. 1999. Šumske fitocenoze Jadovnika. ŠF BL, Beograd

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086851, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087698, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088331, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087739, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087641, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087613, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087473, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086029, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088031, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086625, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086409, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086358, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086295, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086223, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086115, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087433, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087507, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019906, Lokalitet: pod Gradinom (odjel81), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020032, Lokalitet: pod Šajinovcem - iznad Popovića (2h), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019601, Lokalitet: Runjevica (odjel 46),


Dizdarević, M., Lakušić, R., Grgić, P., Pavlović, B., Redžić, S. 1989. Refugialni i reliktni karakter nekih vrsta biljaka i životinja u kanjonskim životnim zajednicama. Elaborat, Prirodno-matematički fakultet univerziteta u Sarajevu

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097139, Lokalitet: Paklarevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097241, Lokalitet: Paklarevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097174, Lokalitet: Paklarevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097209, Lokalitet: Paklarevo,


Fabijanić, B., Burlica, Č., Vukorep, I., Živanov, N. 1967. Tipovi šuma na eocenskom flišu severne Bosne. Radovi šumarskog fakulteta i instituta za šumarstvo u Sarajevu 12(1): 1-89

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026224, Lokalitet: Cerje iznad Doknja, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026163, Lokalitet: Lukavica u Šibošnici, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10096025, Lokalitet: Majevica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10096117, Lokalitet: Majevica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10096066, Lokalitet: Majevica,


Fabijanić, Fukarek & Stefanović. 1963. Pregled osnovnih tipova šumske vegetacije. Lepenica, kniga III

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029656, Lokalitet: Lepenica, Brnjaci, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10093046, Lokalitet: Lepenica, Čubren, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029486, Lokalitet: Lepenica, Čubren iznad sela Čubrena, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10093010, Lokalitet: Lepenica, Čubren iznad sela Ljetovika, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10093093, Lokalitet: Lepenica, Klašnice,


Fukarek P.. 1979. Šumske zajednice područja "Igman - Bjelašnica". Mscr.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022047, Lokalitet: Spram Kasatića, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022092, Lokalitet: Spram Kasatića, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022012, Lokalitet: Spram Sugreba,


Glišić, Mv.. 1976. Šumska vegetacija ŠPP Grmeč Petrovac, elaborat. Institut za šumarstvo, Beograd

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084575, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085504, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 105/1, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085634, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 23, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085701, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 44, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084388, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 51, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085777, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 59/2, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084656, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 65, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084688, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 66/2 (67), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084721, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 67, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084747, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 68, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079833, Lokalitet: Grmeč-Krnjeusha, 104/1,


Kaćanski, D. et al.. 1983. Dinamika biocenoza ekosistema rijeke Vrbas (do Jajca) - elaborat. Biološki institut Univerziteta, Sarajevo, pp. 66

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035832, Lokalitet: Vrbas, Barevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035900, Lokalitet: Vrbas, Ugar (ušće),


Lakušić, R. & Redžić, S.. 1991. Vegetacija refugijalno-reliktnih ekosistema sliva rijeke Une. Bilten Društva ekologa Bosne i Hercegovine ser B 6:25-73

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026490, Lokalitet: Banjica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026692, Lokalitet: Una - Štrbački buk, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026893, Lokalitet: Una - Štrbački buk, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026824, Lokalitet: Una - Štrbački buk, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026761, Lokalitet: Una - Štrbački buk, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026321, Lokalitet: Una nizvodno od Martin Broda prema K.Vakufu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026368, Lokalitet: Una nizvodno od Martin Broda prema K.Vakufu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026409, Lokalitet: Una nizvodno od Martin Broda prema K.Vakufu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026538, Lokalitet: Una uzvodno od M. Broda, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027164, Lokalitet: Unac, lijeva obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027316, Lokalitet: Unac, lijeva obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027244, Lokalitet: Unac, lijeva obala,


Lakušić, R., Pavlović, D., Abadžić, S., Kutleša, L., Mišić, L.. 1982. Ekosistemi planine Vlačić. Die Ökosysteme des Gebirges Vlašić. Bilten društva ekologa SR BiH - Sarajevo, Serija A - Ekološke monografije, 131 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069437, Lokalitet: Vlašić, Paklarevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069370, Lokalitet: Vlašić, Paklarevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069334, Lokalitet: Vlašić, Paklarevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069405, Lokalitet: Vlašić, Paklarevo,


Muratspahić D. i Lakušić R.. 1992. Neke fitoenoze šuma i šikara iz doline Neretve. Poljoprivreda i šumarstvo, XXXVIII, 1-2, 95-101, Podgorica

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10063060, Lokalitet: Diva Grabovica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062982, Lokalitet: Diva Grabovica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10063028, Lokalitet: Diva Grabovica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062957, Lokalitet: Diva Grabovica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035046, Lokalitet: na desnoj obali Doljanke, nedaleko od Jablanice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10034972, Lokalitet: na desnoj obali Doljanke, nedaleko od Jablanice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035090, Lokalitet: na desnoj obali Doljanke, nedaleko od Jablanice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035009, Lokalitet: na desnoj obali Doljanke, nedaleko od Jablanice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035168, Lokalitet: nizvodno od Jablanice, na desnoj obali Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035212, Lokalitet: nizvodno od Jablanice, na desnoj obali Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035120, Lokalitet: nizvodno od Jablanice, na desnoj obali Neretve,


Muratspahić, D., Redžić, S. & Lakušić, R.. 1991. Asocijacija Rusco-Carpinetum orientalis Bleč. et Lkšić 1966 u dolini rijeke Neretve. Glasnik Republičkog Zavoda za zaštitu prirode i Prirodnjačkog muzeja Podgorica 24: 7-12

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033278, Lokalitet: Aleksin han, prema Glogošnici, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033289, Lokalitet: Aleksin han, prema Glogošnici, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033310, Lokalitet: Aleksin han, prema Glogošnici, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033996, Lokalitet: Diva Grabovica, iznad brane, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10034131, Lokalitet: Diva Grabovica, iznad brane, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10034101, Lokalitet: Diva Grabovica, iznad brane, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10034066, Lokalitet: Diva Grabovica, iznad brane, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10034030, Lokalitet: Diva Grabovica, iznad brane, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032625, Lokalitet: Drežanka-desna obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032593, Lokalitet: Drežanka-desna obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032656, Lokalitet: Drežanka-desna obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033665, Lokalitet: Drežnica, lijeva obala, 2km uzvodno od ušća, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033798, Lokalitet: Drežnica, lijeva obala, 2km uzvodno od ušća, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033766, Lokalitet: Drežnica, lijeva obala, 2km uzvodno od ušća, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033737, Lokalitet: Drežnica, lijeva obala, 2km uzvodno od ušća, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033701, Lokalitet: Drežnica, lijeva obala, 2km uzvodno od ušća, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032762, Lokalitet: Glagošnica-iznad mosta, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032684, Lokalitet: Glagošnica-iznad mosta, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032725, Lokalitet: Glagošnica-iznad mosta, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033929, Lokalitet: HE Salakovac, lijeva obala Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033896, Lokalitet: HE Salakovac, lijeva obala Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033860, Lokalitet: HE Salakovac, lijeva obala Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033967, Lokalitet: HE Salakovac, lijeva obala Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033824, Lokalitet: HE Salakovac, lijeva obala Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033327, Lokalitet: ispod HE Grabovica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033400, Lokalitet: ispod HE Grabovica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033358, Lokalitet: ispod HE Grabovica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033577, Lokalitet: iznad Komadininih vrela, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033638, Lokalitet: iznad Komadininih vrela, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033606, Lokalitet: iznad Komadininih vrela, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032304, Lokalitet: Mostar-iznad grada na okuci, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032416, Lokalitet: Mostar-iznad grada na okuci, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032389, Lokalitet: Mostar-iznad grada na okuci, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032363, Lokalitet: Mostar-iznad grada na okuci, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032339, Lokalitet: Mostar-iznad grada na okuci, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033474, Lokalitet: Potoci kod Mostara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033432, Lokalitet: Potoci kod Mostara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033507, Lokalitet: Potoci kod Mostara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033544, Lokalitet: Potoci kod Mostara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032501, Lokalitet: preko puta Mostarske Bijele-desna obala Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032558, Lokalitet: preko puta Mostarske Bijele-desna obala Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032532, Lokalitet: preko puta Mostarske Bijele-desna obala Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032473, Lokalitet: preko puta Mostarske Bijele-desna obala Neretve,


Stefanović V.. 1989. Prilog poznavanju fitogeografskih i fitocenoloških odnosa bjelograbovih šuma izvan klimazonalnog areala u Bosni. Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Prirodne nauke, Nova serija, br. 28, Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028798, Lokalitet: centralna Bosna, Babinska rijeka, Zenica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028483, Lokalitet: Zapadna Bosna, Radić, padine Grmeča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028437, Lokalitet: Zapadna Bosna, Srbljani (Kanjon Une),


Stefanović, V. & Manuševa, L.. 1966. Šumska vegetacija i zemljišta na perm-karbonskim pješčarima i škriljcima u Bosni. Radovi Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo u Sarajevu 11(3): 3-99

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10092225, Lokalitet: Mikanovo Br. (Stari Majdan),


Stefanović, V.. 1964. Šumska vegetacija šireg područja Trebevića. Radovi odjeljenje privredno-tehničkih nauka 25(7): 56-153

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10094359, Lokalitet: Trebević, ispod Draguljca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035475, Lokalitet: Trebević, mala Čolina kapa, Jarčedol, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10094415, Lokalitet: Trebević, od Orlovače proti Jarčedolu,


Wraber, M.. 1958. Biljnosociološki prikaz kesenovih šuma Bosne i Hercegovine. Godišnjak biološkog instituta u Sarajevu, 12(1-2): 139-182

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10063232, Lokalitet: BK, Cazin, GJ Gomila, o. 17, Sljemena, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10037724, Lokalitet: Bosanska Krajina,