Species | ACCEPTED

Hypericum perforatum L.

Sp. Pl.: 785. 1753
Klasifikacija: Carstvo: Plantae Odjeljak: Tracheophyta Pododjeljak: Spermatophytina Klasa: Magnoliopsida Nadred: Rosanae Red: Malpighiales Bercht. & J. Presl Familija: Clusiaceae Lindl. Rod: Hypericum L.

Taksonomski izvor: Marhold, K. (2011): Clusiaceae. – In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity.

Izvor podataka o rasprostranjenju: GIS baza vaskularne flore BiH. Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet, Katedra za ekologiju šuma.

ID imena u bazi: 1002261

Takson u EURO+MED: Hypericum perforatum L.

EUNIS ime taksona: Hypericum perforatum L.

GBIF ID: 3189486

Hypericum perforatum L. u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
Hypericum noeanum Boiss. ,  Hypericum plasonii Formánek
PODACI O NALAZIMA (ukupno 104)

Nepublikovanih nalaza: 27

Publikovanih nalaza: 77


Barudanović, S.. 2003. Ekološko-vegetacijska diferenciacija lišćarsko-listopadnih šuma planine Vranica. Doktorska disertacija, Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet, 373 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091162, Lokalitet: Vranica, Požarna,


Bucalo et al.. 2006. mogućnost izdvajanja zaštićenog područja Klekovača-Lom. Maga projekt

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10059679, Lokalitet: Mala Klekovaca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10060652, Lokalitet: Mala paljika,


Bucalo, V.. 1999. Šumske fitocenoze Jadovnika. ŠF BL, Beograd

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019756, Lokalitet: iznad Gornjih Mrđa (30a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085899, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086444, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080841, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080956, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019808, Lokalitet: pod Gajanovića glavicom (32a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019584, Lokalitet: Runjevica (odjel 46),


Fabijanić, B., Burlica, Č., Vukorep, I., Živanov, N. 1967. Tipovi šuma na eocenskom flišu severne Bosne. Radovi šumarskog fakulteta i instituta za šumarstvo u Sarajevu 12(1): 1-89

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10096100, Lokalitet: Majevica,


Fabijanić, Fukarek & Stefanović. 1963. Pregled osnovnih tipova šumske vegetacije. Lepenica, kniga III

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035664, Lokalitet: Lepenica, Badnjevci kod Kiseljaka, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035758, Lokalitet: Lepenica, Berberuša, iznad sela Vodovoje, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035713, Lokalitet: Lepenica, Đedov do, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10092925, Lokalitet: Lepenica, Kokoška,


Fukarek P.. 1979. Šumske zajednice područja "Igman - Bjelašnica". Mscr.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021944, Lokalitet: Odjel 4 Stupnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021892, Lokalitet: Odjel 4 Stupnik,


Glišić, Mv.. 1976. Šumska vegetacija ŠPP Grmeč Petrovac, elaborat. Institut za šumarstvo, Beograd

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079883, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 126/2,


Günther Beck-Mannagetta, Lerchenau, 1918: Flora Bosne, Hercegovine i novopazarskog Sandžaka II(8). Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, vol. 30(1): 177-218. Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:1017318, Lokalitet: Bosna, kod Donje Tuzle, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1017342, Lokalitet: Hercegovina, Bitovnja pl., na Ivanu pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1017343, Lokalitet: Hercegovina, Bitovnja pl., na Lisinu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1017345, Lokalitet: Hercegovina, Jablanica, kod Jablanice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1017349, Lokalitet: Hercegovina, kod Bune, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1017346, Lokalitet: Hercegovina, Mostar, oko Mostara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1017347, Lokalitet: Hercegovina, Mostar, u Mostarskom polju, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1017344, Lokalitet: Hercegovina, Prenj pl., na Porimu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1017351, Lokalitet: Hercegovina, Stolac, kod Stoca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1017348, Lokalitet: Hercegovina, Velež pl., na Podveležu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1017356, Lokalitet: južna Bosna, Bjelašnica pl., na Igmanu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1017332, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, oko Sarajeva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1017328, Lokalitet: južna Bosna, Vranica pl., kod Fojnice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1017329, Lokalitet: južna Bosna, Vranica pl., na Vranici, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1017330, Lokalitet: južna Bosna, Zvijezda pl., oko Vareša, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1017323, Lokalitet: jz Bosna, Cincar pl., na Krug pl. kod Livna, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1017324, Lokalitet: jz Bosna, Glamočko polje, kod Glamoča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1017322, Lokalitet: jz Bosna, Livno, kod Livna, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1017325, Lokalitet: srednja Bosna, Travnik, kod Travnika, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1017327, Lokalitet: sz Bosna, Jajce, kod Jajca,


Lakušić, R. & Redžić, S.. 1991. Vegetacija refugijalno-reliktnih ekosistema sliva rijeke Une. Bilten Društva ekologa Bosne i Hercegovine ser B 6:25-73

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026476, Lokalitet: Banjica,


Lakušić, R., Pavlović, D., Abadžić, S., Kutleša, L., Mišić, L.. 1982. Ekosistemi planine Vlačić. Die Ökosysteme des Gebirges Vlašić. Bilten društva ekologa SR BiH - Sarajevo, Serija A - Ekološke monografije, 131 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10025212, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva,


Muratspahić, D., Redžić, S. & Lakušić, R.. 1991. Asocijacija Rusco-Carpinetum orientalis Bleč. et Lkšić 1966 u dolini rijeke Neretve. Glasnik Republičkog Zavoda za zaštitu prirode i Prirodnjačkog muzeja Podgorica 24: 7-12

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10034053, Lokalitet: Diva Grabovica, iznad brane, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10034088, Lokalitet: Diva Grabovica, iznad brane, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033786, Lokalitet: Drežnica, lijeva obala, 2km uzvodno od ušća, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033689, Lokalitet: Drežnica, lijeva obala, 2km uzvodno od ušća, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033722, Lokalitet: Drežnica, lijeva obala, 2km uzvodno od ušća, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033756, Lokalitet: Drežnica, lijeva obala, 2km uzvodno od ušća, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032995, Lokalitet: Iznad brane HE Salakovac - iznad pruge, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033059, Lokalitet: Iznad brane HE Salakovac - iznad pruge, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032939, Lokalitet: Iznad brane HE Salakovac, iznad novog mosta, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032908, Lokalitet: Iznad brane HE Salakovac, iznad novog mosta, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033250, Lokalitet: prema mostu na Neretvi, iznad pruge,


Redžić S., Lakušić R., Muratspahić D., Bjelčić Ž. & Omerović S.. 1984. Struktura i dinamika fitocenoza Cincara i Vitoroga. Godišnjak biološkog inštituta Univerziteta u Sarajevu

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064982, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064943, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10065020, Lokalitet: Cincar,


Stefanović V.. 1989. Prilog poznavanju fitogeografskih i fitocenoloških odnosa bjelograbovih šuma izvan klimazonalnog areala u Bosni. Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Prirodne nauke, Nova serija, br. 28, Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028640, Lokalitet: centralna Bosna, padine Vepra, okolina Zenice,


Stefanović, V. & Manuševa, L.. 1966. Šumska vegetacija i zemljišta na perm-karbonskim pješčarima i škriljcima u Bosni. Radovi Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo u Sarajevu 11(3): 3-99

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031761, Lokalitet: IB Foča-(Ustikolina), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032153, Lokalitet: IB Ispod Popovca (Ustikolina), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030973, Lokalitet: IB iznad Gunjevića (Osanica), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032190, Lokalitet: IB iznad Krsnice (Vitkovići), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030943, Lokalitet: IB iznad Nestića (Osanica), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031609, Lokalitet: IB iznad sela Kosova (Ustikolina), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032231, Lokalitet: IB Odska (Berići-Mravinjac), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031259, Lokalitet: ZB G. Stratinska, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031381, Lokalitet: ZB Gropci (Behremaginica), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031545, Lokalitet: ZB Gropci (Behremaginica),


Stefanović, V.. 1964. Šumska vegetacija na verfenskim pješčarima i glincima istočne i jugoistočne Bosne. Radovi Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo i drvnu industriju u Sarajevu

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021724, Lokalitet: Pazarić-Tarčin, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021655, Lokalitet: Šavnici-Pazarić,


Stefanović, V.. 1964. Šumska vegetacija šireg područja Trebevića. Radovi odjeljenje privredno-tehničkih nauka 25(7): 56-153

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10094398, Lokalitet: Trebević, od Orlovače proti Jarčedolu,


Stefanović, V.. 1968. Fitocenoza cera (Orno-Quercetum cerris ass. n.) i njeno biljnogeografsko mjesto u vegetaciji zapadne Bosne i šireg područja Dinarida. Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu 7: 219-227

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022838, Lokalitet: Ježevac odjel 104, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10023295, Lokalitet: Očigrije, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10023130, Lokalitet: Pasjak kod Drvara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022999, Lokalitet: Stražbenica iznad Rašinovca,


Tregubov, V.. 1941. Grmeč.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10055330, Lokalitet: Klekovaca,


Wraber, M.. 1958. Biljnosociološki prikaz kesenovih šuma Bosne i Hercegovine. Godišnjak biološkog instituta u Sarajevu, 12(1-2): 139-182

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10036941, Lokalitet: BK GJ Glinica, odjel 33, Klek kod Vrnograča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10037222, Lokalitet: Cazin GJ Gomila, o.2 kraj Proise, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10037081, Lokalitet: GJ Mala Kladušnica, o. 5 Mala Karaula kod Pećigrad, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10063273, Lokalitet: ŠU B. Krupa, GJ Glinica o. 12, Brdarevac iznad Buž,