Species | ACCEPTED

Knautia drymeia Heuff.

in Flora 39: 53. 1856
Klasifikacija: Carstvo: Plantae Odjeljak: Tracheophyta Pododjeljak: Spermatophytina Klasa: Magnoliopsida Nadred: Asteranae Red: Dipsacales Familija: Dipsacaceae Juss. Rod: Knautia L.

Taksonomski izvor: Domina, G. (2017): Dipsacaceae. – In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity.

Izvor podataka o rasprostranjenju: GIS baza vaskularne flore BiH. Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet, Katedra za ekologiju šuma.

ID imena u bazi: 1002365

Takson u EURO+MED: Knautia drymeia Heuff.

EUNIS ime taksona: Knautia drymeia Heuff.

GBIF ID: 7301052

Knautia drymeia Heuff. u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
Scabiosa sylvatica L.
PODACI O NALAZIMA (ukupno 32)

Nepublikovanih nalaza: 14

Publikovanih nalaza: 18


Beus, V.. 1986. Fitocenoze bukve i jele na bazičnim i ultrabazičnim eruptivima ofiolitske zone u Bosni. Disertacija, Šum. fak. Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064551, Lokalitet: GJ G.Drinjača, odjel 31, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064623, Lokalitet: GJ G.Drinjača, odjel 33-11, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064494, Lokalitet: GJ Gostović, odjel 206, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064752, Lokalitet: GJ Gostović, odjel 217, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064437, Lokalitet: GJ Tribija-Duboštica, odjel 180,


Bucalo et al.. 2006. mogućnost izdvajanja zaštićenog područja Klekovača-Lom. Maga projekt

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10061299, Lokalitet: Svinjarice,


Bucalo, V.. 1999. Šumske fitocenoze Jadovnika. ŠF BL, Beograd

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087495, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086554, Lokalitet: Jadovnik,


Fukarek, P.. 1964. Fitocenološka istraživanja Igmana. Institut šumarstva u Sarajevu.134 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095595, Lokalitet: Igman, ispod V. Vlahinje, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095499, Lokalitet: Igman, nad Strmim dolom, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095400, Lokalitet: Igman, Veliki Kotao,


Günther Beck-Mannagetta, Karlo Maly, Željka Bjelčić, 1967: Flora Bosnae et Hercegovinae, IV Sympetalae, Pars 3. Zemaljski muzej BiH u Sarajevu, Prirodnjačko odjeljenje, Posebno izdanje, Knjiga III. Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:1055342, Lokalitet: Bosna, Maglaj, Borik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1055345, Lokalitet: južna Bosna, Bjelašnica pl., kod Grkarice na Igmanu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1055344, Lokalitet: južna Bosna, Zvijezda pl., kod Pajtova hana kod Vareša, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1055343, Lokalitet: srednja Bosna, Ravan pl., na Tajanu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1055340, Lokalitet: sz Bosna, Jajce, kod Jajca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1055341, Lokalitet: sz Bosna, Uskolje, kod Gračanice kod Bugojna,


Wraber, M.. 1958. Biljnosociološki prikaz kesenovih šuma Bosne i Hercegovine. Godišnjak biološkog instituta u Sarajevu, 12(1-2): 139-182

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10036816, Lokalitet: Herc. Brezovice iznad Seonice izn Neretvice,