Species | ACCEPTED

Lamium galeobdolon (L.) Crantz

Stirp. Austr. Fasc., ed. 2, 4: 262. 1763
Klasifikacija: Carstvo: Plantae Odjeljak: Tracheophyta Pododjeljak: Spermatophytina Klasa: Magnoliopsida Nadred: Asteranae Red: Lamiales Familija: Lamiaceae Lindl. Rod: Lamium L.

Taksonomski izvor: World Checklist of Selected Plant Families (2010), copyright © The Board of Trustees of the Royal Botanic Gardens, Kew.

Izvor podataka o rasprostranjenju: GIS baza vaskularne flore BiH. Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet, Katedra za ekologiju šuma.

ID imena u bazi: 1002395

EUNIS ime taksona: Lamium galeobdolon (L.) L.

GBIF ID: 2927324

Lamium galeobdolon (L.) Crantz u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
Galeobdolon galeobdolon (L.) H.Karst. ,  Galeopsis galeobdolon L. ,  Lamiastrum galeobdolon (L.) Ehrend. & Polatschek ,  Leonurus galeobdolon (L.) Scop. ,  Pollichia galeobdolon (L.) Schrank
PODACI O NALAZIMA (ukupno 121)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 121


Barudanović, S.. 2003. Ekološko-vegetacijska diferenciacija lišćarsko-listopadnih šuma planine Vranica. Doktorska disertacija, Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet, 373 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090331, Lokalitet: Vranica, desna obala Desne, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089873, Lokalitet: Vranica, desna obala Desne, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090975, Lokalitet: Vranica, Donja Bistrica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088472, Lokalitet: Vranica, Dragune, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090020, Lokalitet: Vranica, iza Dragačića, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089998, Lokalitet: Vranica, iza Dragačića, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091258, Lokalitet: Vranica, izliv Požarne, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090139, Lokalitet: Vranica, između Sivke i Osoje, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090898, Lokalitet: Vranica, iznad Korita, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088840, Lokalitet: Vranica, iznad Lucina (Vrbas), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089903, Lokalitet: Vranica, iznadBara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090226, Lokalitet: Vranica, Jezernica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089465, Lokalitet: Vranica, Jezernica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089331, Lokalitet: Vranica, Jezernica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089238, Lokalitet: Vranica, Jezernica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090295, Lokalitet: Vranica, Jezernica-Prokoško jezero, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090935, Lokalitet: Vranica, Korita, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090173, Lokalitet: Vranica, kraj potoka Jezernica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089847, Lokalitet: Vranica, lijeva obala Desne, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090193, Lokalitet: Vranica, Luka, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089192, Lokalitet: Vranica, Osoje, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089527, Lokalitet: Vranica, Paljike, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088688, Lokalitet: Vranica, Panje, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091379, Lokalitet: Vranica, potok Borovnice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090098, Lokalitet: Vranica, potok Zavol, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091132, Lokalitet: Vranica, Požarna, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091105, Lokalitet: Vranica, prema Kačunima, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090796, Lokalitet: Vranica, prema Kačunima, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090834, Lokalitet: Vranica, prema Kačunima, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091069, Lokalitet: Vranica, prema Lučevcu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088956, Lokalitet: Vranica, prema Prokoškom jezeru, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088728, Lokalitet: Vranica, prema Prokoškom jezeru, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089370, Lokalitet: Vranica, prema Prokoškom jezeru, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088649, Lokalitet: Vranica, prema Prokoškom jezeru, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088511, Lokalitet: Vranica, prema Prokoškom jezeru, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088490, Lokalitet: Vranica, prema Prokoškom jezeru, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089823, Lokalitet: Vranica, prema Prokoškom jezeru, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089940, Lokalitet: Vranica, prema Prokoškom jezeru, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089402, Lokalitet: Vranica, Prokoško jezero-Turkovići, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089969, Lokalitet: Vranica, Prokoško jezero-Turkovići, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088614, Lokalitet: Vranica, Runjevica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088912, Lokalitet: Vranica, Runjevica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088761, Lokalitet: Vranica, Runjevica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090260, Lokalitet: Vranica, Sastavci, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090044, Lokalitet: Vranica, Ugorje, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089434, Lokalitet: Vranica, Vlaška ravan, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089289, Lokalitet: Vranica, Vlaška ravan, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090869, Lokalitet: Vranica, Voljevac, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091338, Lokalitet: Vranica, Vrtače, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088423, Lokalitet: Vranica, Vrtače, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088819, Lokalitet: Vranica, Vrtače, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088447, Lokalitet: Vranica, Vrtače, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088552, Lokalitet: Vranica, Vrtače-Dragune,


Beus, V.. 1986. Fitocenoze bukve i jele na bazičnim i ultrabazičnim eruptivima ofiolitske zone u Bosni. Disertacija, Šum. fak. Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10063832, Lokalitet: Duboštica, GJ Tribija-Duboštica, odjel 127, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10063908, Lokalitet: Duboštica, GJ Tribija-Duboštica, odjel 140, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10063869, Lokalitet: Duboštica, GJ Tribija-Duboštica, odjel 141, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064596, Lokalitet: GJ G.Drinjača, odjel 30-31, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064561, Lokalitet: GJ G.Drinjača, odjel 31, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064526, Lokalitet: GJ Gostović, odjel 206, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064703, Lokalitet: GJ Krivaja, odjel 61/1, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064443, Lokalitet: GJ Tribija-Duboštica, odjel 180, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064672, Lokalitet: GJ Tribija-Duboštica, odjel 180, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10063692, Lokalitet: Karaula, GJ D.Stupčanica, odjel 26, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10063713, Lokalitet: Karaula, GJ D.Stupčanica, odjel 27, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10063952, Lokalitet: Mašica, GJ Gostović, odjel 192, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10063669, Lokalitet: Romanovac, GJ Gostović, odjel 85, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10063765, Lokalitet: Sajavica, GJ Gostović, odjel 85,


Bucalo, V.. 1999. Šumske fitocenoze Jadovnika. ŠF BL, Beograd

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086291, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087471, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088106, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088066, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088369, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088396, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088328, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088291, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088241, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088193, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088160, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088029, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087997, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087960, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087925, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087885, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087831, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087695, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087673, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087639, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087612, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087556, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087505, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087432, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087399, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086783, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086408, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086357, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088140, Lokalitet: Jadovnik,


Fabijanić, B., Burlica, Č., Vukorep, I., Živanov, N. 1967. Tipovi šuma na eocenskom flišu severne Bosne. Radovi šumarskog fakulteta i instituta za šumarstvo u Sarajevu 12(1): 1-89

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095736, Lokalitet: Majevica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10096116, Lokalitet: Majevica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10096065, Lokalitet: Majevica,


Fabijanić, Fukarek & Stefanović. 1963. Pregled osnovnih tipova šumske vegetacije. Lepenica, kniga III

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10093092, Lokalitet: Lepenica, Klašnice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10092938, Lokalitet: Lepenica, Kokoška,


Glišić, Mv.. 1976. Šumska vegetacija ŠPP Grmeč Petrovac, elaborat. Institut za šumarstvo, Beograd

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085450, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 100/2, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085476, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 104/2, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085555, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 107, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084717, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 67, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084744, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 68, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085252, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 70, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085336, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 82, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085362, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 92/2, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085864, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 99, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085308, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 122, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084853, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 41, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084972, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 52(51), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085025, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 58, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085049, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 62, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085081, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 64, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085111, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 82, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085137, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 85, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085169, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 92,


Günther Beck-Mannagetta, Karlo Maly, Željka Bjelčić, 1967: Flora Bosnae et Hercegovinae, IV Sympetalae, Pars 3. Zemaljski muzej BiH u Sarajevu, Prirodnjačko odjeljenje, Posebno izdanje, Knjiga III. Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:1056982, Lokalitet: srednja Bosna, Ravan pl., Botan pl.,


Stefanović , V.. 1996. Fitocenoza bukve sa veprinom mekolisnom sjeverne Bosne (ass. Rusco hypoglossi-Fagetum submontanum V. Stefanović 1990). Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu N. S., sv. 31 (1992-95): 311-322

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097117, Lokalitet: Ošljak-Golaja (Ključ),