Species | ACCEPTED

Lamium purpureum L.

Sp. Pl.: 579. 1753
Klasifikacija: Carstvo: Plantae Odjeljak: Tracheophyta Pododjeljak: Spermatophytina Klasa: Magnoliopsida Nadred: Asteranae Red: Lamiales Familija: Lamiaceae Lindl. Rod: Lamium L.

Taksonomski izvor: World Checklist of Selected Plant Families (2010), copyright © The Board of Trustees of the Royal Botanic Gardens, Kew.

Izvor podataka o rasprostranjenju: GIS baza vaskularne flore BiH. Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet, Katedra za ekologiju šuma.

ID imena u bazi: 1002405

Takson u EURO+MED: Lamium purpureum L.

EUNIS ime taksona: Lamium purpureum L.

GBIF ID: 2926682

Lamium purpureum L. u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
Lamiopsis purpurea (L.) Opiz
PODACI O NALAZIMA (ukupno 2)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 2


Günther Beck-Mannagetta, Karlo Maly, Željka Bjelčić, 1967: Flora Bosnae et Hercegovinae, IV Sympetalae, Pars 3. Zemaljski muzej BiH u Sarajevu, Prirodnjačko odjeljenje, Posebno izdanje, Knjiga III. Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:1056769, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, kod Kovačića, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1056757, Lokalitet: zapadna Bosna, Petrovac, Bjelajsko Polje,