Species | ACCEPTED

Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Arthropoda Klasa: Insecta Red: Lepidoptera Nadfamilija: Papilionoidea Familija: Pieridae Rod: Leptidea

Taksonomski izvor: Catalogue of Life: 2019 Annual Checklist

Izvor podataka o rasprostranjenju: GIS baza leptira BiH. Arbor Magna.

ID imena u bazi: 2000015

GBIF ID: 5137903

Catalogue of Life ID: 11522380

Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
Leptidea sinapis colladoi Fernandez Rubio, 1969 ,  Leptidea sinapis pumilia Dannehl, 1933 ,  Leucophasia sinapis var. diniensis Boisduval, 1840
PODACI O NALAZIMA (ukupno 104)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 104


Sirajić R. (1991). Katalog naučne zbirke Lepidoptera (Insecta) donatora Bore Mihljevića iz Sarajeva. Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu PN NS 30: 169-360.

Nalazi:

ID: AM:Lepidoptera:2000010, Lokalitet: Bihać, Jezero, ID: AM:Lepidoptera:2000095, Lokalitet: Bukova gora, ID: AM:Lepidoptera:2000094, Lokalitet: Bukova gora, ID: AM:Lepidoptera:2000078, Lokalitet: Igman, ID: AM:Lepidoptera:2000076, Lokalitet: Igman, ID: AM:Lepidoptera:2000079, Lokalitet: Igman, ID: AM:Lepidoptera:2000077, Lokalitet: Igman, ID: AM:Lepidoptera:2000075, Lokalitet: Igman, ID: AM:Lepidoptera:2000080, Lokalitet: Igman, ID: AM:Lepidoptera:2000085, Lokalitet: Igman, Tarčin, ID: AM:Lepidoptera:2000083, Lokalitet: Igman, Veliko polje, ID: AM:Lepidoptera:2000081, Lokalitet: Igman, Veliko polje, ID: AM:Lepidoptera:2000084, Lokalitet: Igman, Veliko polje, ID: AM:Lepidoptera:2000082, Lokalitet: Igman, Veliko polje, ID: AM:Lepidoptera:2000100, Lokalitet: Jablanica, ID: AM:Lepidoptera:2000099, Lokalitet: Jablanica, ID: AM:Lepidoptera:2000096, Lokalitet: Konjic, Boračko jezero, ID: AM:Lepidoptera:2000098, Lokalitet: Konjic, Boračko jezero, ID: AM:Lepidoptera:2000097, Lokalitet: Konjic, Boračko jezero, ID: AM:Lepidoptera:2000093, Lokalitet: Kupreško polje, Gornji Malovan, ID: AM:Lepidoptera:2000101, Lokalitet: Mostar, Bijelo Polje, ID: AM:Lepidoptera:2000011, Lokalitet: Olovo, Bijambare, ID: AM:Lepidoptera:2000018, Lokalitet: Sarajevo, ID: AM:Lepidoptera:2000016, Lokalitet: Sarajevo, ID: AM:Lepidoptera:2000012, Lokalitet: Sarajevo, ID: AM:Lepidoptera:2000013, Lokalitet: Sarajevo, ID: AM:Lepidoptera:2000015, Lokalitet: Sarajevo, ID: AM:Lepidoptera:2000017, Lokalitet: Sarajevo, ID: AM:Lepidoptera:2000019, Lokalitet: Sarajevo, ID: AM:Lepidoptera:2000014, Lokalitet: Sarajevo, ID: AM:Lepidoptera:2000051, Lokalitet: Sarajevo, Ilidža, ID: AM:Lepidoptera:2000042, Lokalitet: Sarajevo, Kozja ćuprija, ID: AM:Lepidoptera:2000046, Lokalitet: Sarajevo, Kozja ćuprija, ID: AM:Lepidoptera:2000049, Lokalitet: Sarajevo, Kozja ćuprija, ID: AM:Lepidoptera:2000048, Lokalitet: Sarajevo, Kozja ćuprija, ID: AM:Lepidoptera:2000047, Lokalitet: Sarajevo, Kozja ćuprija, ID: AM:Lepidoptera:2000045, Lokalitet: Sarajevo, Kozja ćuprija, ID: AM:Lepidoptera:2000044, Lokalitet: Sarajevo, Kozja ćuprija, ID: AM:Lepidoptera:2000043, Lokalitet: Sarajevo, Kozja ćuprija, ID: AM:Lepidoptera:2000041, Lokalitet: Sarajevo, Kozja ćuprija, ID: AM:Lepidoptera:2000023, Lokalitet: Sarajevo, Kozja ćuprija, ID: AM:Lepidoptera:2000022, Lokalitet: Sarajevo, Kozja ćuprija, ID: AM:Lepidoptera:2000021, Lokalitet: Sarajevo, Kozja ćuprija, ID: AM:Lepidoptera:2000020, Lokalitet: Sarajevo, Kozja ćuprija, ID: AM:Lepidoptera:2000032, Lokalitet: Sarajevo, Kozja ćuprija, ID: AM:Lepidoptera:2000030, Lokalitet: Sarajevo, Kozja ćuprija, ID: AM:Lepidoptera:2000029, Lokalitet: Sarajevo, Kozja ćuprija, ID: AM:Lepidoptera:2000028, Lokalitet: Sarajevo, Kozja ćuprija, ID: AM:Lepidoptera:2000031, Lokalitet: Sarajevo, Kozja ćuprija, ID: AM:Lepidoptera:2000027, Lokalitet: Sarajevo, Kozja ćuprija, ID: AM:Lepidoptera:2000040, Lokalitet: Sarajevo, Kozja ćuprija, ID: AM:Lepidoptera:2000026, Lokalitet: Sarajevo, Kozja ćuprija, ID: AM:Lepidoptera:2000025, Lokalitet: Sarajevo, Kozja ćuprija, ID: AM:Lepidoptera:2000024, Lokalitet: Sarajevo, Kozja ćuprija, ID: AM:Lepidoptera:2000039, Lokalitet: Sarajevo, Kozja ćuprija, ID: AM:Lepidoptera:2000038, Lokalitet: Sarajevo, Kozja ćuprija, ID: AM:Lepidoptera:2000037, Lokalitet: Sarajevo, Kozja ćuprija, ID: AM:Lepidoptera:2000036, Lokalitet: Sarajevo, Kozja ćuprija, ID: AM:Lepidoptera:2000035, Lokalitet: Sarajevo, Kozja ćuprija, ID: AM:Lepidoptera:2000034, Lokalitet: Sarajevo, Kozja ćuprija, ID: AM:Lepidoptera:2000033, Lokalitet: Sarajevo, Kozja ćuprija, ID: AM:Lepidoptera:2000050, Lokalitet: Sarajevo, Miljevići, ID: AM:Lepidoptera:2000054, Lokalitet: Sarajevo, Vrelo Bosne, ID: AM:Lepidoptera:2000053, Lokalitet: Sarajevo, Vrelo Bosne, ID: AM:Lepidoptera:2000061, Lokalitet: Sarajevo, Vrelo Bosne, ID: AM:Lepidoptera:2000052, Lokalitet: Sarajevo, Vrelo Bosne, ID: AM:Lepidoptera:2000060, Lokalitet: Sarajevo, Vrelo Bosne, ID: AM:Lepidoptera:2000059, Lokalitet: Sarajevo, Vrelo Bosne, ID: AM:Lepidoptera:2000058, Lokalitet: Sarajevo, Vrelo Bosne, ID: AM:Lepidoptera:2000057, Lokalitet: Sarajevo, Vrelo Bosne, ID: AM:Lepidoptera:2000055, Lokalitet: Sarajevo, Vrelo Bosne, ID: AM:Lepidoptera:2000056, Lokalitet: Sarajevo, Vrelo Bosne, ID: AM:Lepidoptera:2000069, Lokalitet: Sarajevo, Vrelo Bosne-Brezovača, ID: AM:Lepidoptera:2000070, Lokalitet: Sarajevo, Vrelo Bosne-Brezovača, ID: AM:Lepidoptera:2000071, Lokalitet: Sarajevo, Vrelo Bosne-Brezovača, ID: AM:Lepidoptera:2000072, Lokalitet: Sarajevo, Vrelo Bosne-Brezovača, ID: AM:Lepidoptera:2000073, Lokalitet: Sarajevo, Vrelo Bosne-Brezovača, ID: AM:Lepidoptera:2000074, Lokalitet: Sarajevo, Vrelo Bosne-Brezovača, ID: AM:Lepidoptera:2000068, Lokalitet: Sarajevo, Vrelo Bosne-Brezovača, ID: AM:Lepidoptera:2000064, Lokalitet: Sarajevo, Vrelo Bosne-Riža, ID: AM:Lepidoptera:2000062, Lokalitet: Sarajevo, Vrelo Bosne-Riža, ID: AM:Lepidoptera:2000065, Lokalitet: Sarajevo, Vrelo Bosne-Riža, ID: AM:Lepidoptera:2000063, Lokalitet: Sarajevo, Vrelo Bosne-Riža, ID: AM:Lepidoptera:2000066, Lokalitet: Sarajevo, Vrelo Bosne-Riža, ID: AM:Lepidoptera:2000067, Lokalitet: Sarajevo, Vrelo Bosne-Riža, ID: AM:Lepidoptera:2000087, Lokalitet: Trebević, Vidikovac, ID: AM:Lepidoptera:2000086, Lokalitet: Trebević, Vidikovac, ID: AM:Lepidoptera:2000090, Lokalitet: Trebević, Vidikovac-Brus, ID: AM:Lepidoptera:2000089, Lokalitet: Trebević, Vidikovac-Brus, ID: AM:Lepidoptera:2000091, Lokalitet: Trebević, Vidikovac-Brus, ID: AM:Lepidoptera:2000088, Lokalitet: Trebević, Vidikovac-Brus, ID: AM:Lepidoptera:2000092, Lokalitet: Trebević, Vidikovac-Brus,


Sirajić R., Mihljević B. (1975). Rhopalocera i Hesperioidea (Lepidoptera) planine Igmana kod Sarajeva. Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu PN NS 14: 163-175.

Nalazi:

ID: AM:Lepidoptera:2000004, Lokalitet: Igman, Brezovača, 920 m, ID: AM:Lepidoptera:2000005, Lokalitet: Igman, Brezovača, 920 m, ID: AM:Lepidoptera:2000102, Lokalitet: Igman, Malo polje, 1000-1200 m, ID: AM:Lepidoptera:2000104, Lokalitet: Igman, Malo polje, 1000-1200 m, ID: AM:Lepidoptera:2000103, Lokalitet: Igman, Malo polje, 1000-1200 m, ID: AM:Lepidoptera:2000002, Lokalitet: Igman, Veliko polje, 1000-1200 m, ID: AM:Lepidoptera:2000003, Lokalitet: Igman, Veliko polje, 1000-1200 m, ID: AM:Lepidoptera:2000001, Lokalitet: Igman, Veliko polje, 1000-1200 m, ID: AM:Lepidoptera:2000009, Lokalitet: Igman, Vrelo Bosne, padine iznad Vrela Bosne, 530-900 m, ID: AM:Lepidoptera:2000006, Lokalitet: Igman, Vrelo Bosne, padine iznad Vrela Bosne, 530-900 m, ID: AM:Lepidoptera:2000007, Lokalitet: Igman, Vrelo Bosne, padine iznad Vrela Bosne, 530-900 m, ID: AM:Lepidoptera:2000008, Lokalitet: Igman, Vrelo Bosne, padine iznad Vrela Bosne, 530-900 m,