Species | ACCEPTED

Lonicera nigra L.

Sp. Pl.: 173. 1753
Klasifikacija: Carstvo: Plantae Odjeljak: Tracheophyta Pododjeljak: Spermatophytina Klasa: Magnoliopsida Nadred: Asteranae Red: Dipsacales Familija: Caprifoliaceae Juss. Rod: Lonicera L.

Taksonomski izvor: Raab-Straube, E. von (2017+): Caprifoliaceae. – In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity.

Izvor podataka o rasprostranjenju: GIS baza vaskularne flore BiH. Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet, Katedra za ekologiju šuma.

ID imena u bazi: 1002559

Takson u EURO+MED: Lonicera nigra L.

EUNIS ime taksona: Lonicera nigra L.

GBIF ID: 7768870

Lonicera nigra L. u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
Lonicera carpatica Kit.
PODACI O NALAZIMA (ukupno 100)

Nepublikovanih nalaza: 6

Publikovanih nalaza: 94


Barudanović, S.. 2003. Ekološko-vegetacijska diferenciacija lišćarsko-listopadnih šuma planine Vranica. Doktorska disertacija, Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet, 373 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089479, Lokalitet: Vranica, Jezernica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10090181, Lokalitet: Vranica, kraj potoka Jezernica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089832, Lokalitet: Vranica, prema Prokoškom jezeru, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088455, Lokalitet: Vranica, Vrtače,


Bucalo et al.. 2006. mogućnost izdvajanja zaštićenog područja Klekovača-Lom. Maga projekt

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10059446, Lokalitet: Bjeljacki do, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10059572, Lokalitet: Mala Klekovaca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10059190, Lokalitet: Sibovita draga,


Bucalo, V.. 1999. Šumske fitocenoze Jadovnika. ŠF BL, Beograd

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088119, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087589, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088076, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088039, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079985, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088347, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088259, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087970, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087902, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087755, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087518, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086425, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087933, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080488, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080445, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080395, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080299, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080249, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080211, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080602, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080542, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080032, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080121, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080065, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084116, Lokalitet: Jadovnik, Goli vrh (III/55/2a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083946, Lokalitet: Jadovnik, kod kote 1558 (III/64), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083883, Lokalitet: Jadovnik, pod Malim batom (III/80a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084008, Lokalitet: Jadovnik, pod stj. vrhom između s i m Bata (III/81, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084057, Lokalitet: Jadovnik, pod Velikim batom (III/81),


Glišić, Mv.. 1976. Šumska vegetacija ŠPP Grmeč Petrovac, elaborat. Institut za šumarstvo, Beograd

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084513, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085760, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 49-66/1, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084398, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 51, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084427, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 56/1-56/2-63, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084759, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 68, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085845, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 98, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084813, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 35-36, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084837, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 39(38), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084866, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 41, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10078711, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 109, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079671, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 162, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10078984, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 66, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079095, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 76 (77), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079154, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 80 (72),


Günther Beck-Mannagetta, Karlo Maly, Željka Bjelčić 1983: Flora Bosnae et Hercegovinae, IV Sympetalae, Pars 4. Zemaljski muzej BiH u Sarajevu. Posebna izdanja, knjiga IV. Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:1037031, Lokalitet: južna Bosna, Bjelašnica pl., na Igmanu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1037032, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, na Ozrenu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1037038, Lokalitet: srednja Bosna, Vlašić pl., na Vlašiću,


Redžić S., Lakušić R., Muratspahić D., Bjelčić Ž. & Omerović S.. 1984. Struktura i dinamika fitocenoza Cincara i Vitoroga. Godišnjak biološkog inštituta Univerziteta u Sarajevu

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10066002, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10066029, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10065973, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10065904, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10065939, Lokalitet: Cincar,


Stefanović V. i dr.. 1987. Revizija postojećih i izdvajanje novih SS u BiH. Elaborat, Šumarski fakultet u Sarajevu

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10078098, Lokalitet: SPP Bos. Grahovo, GJ Jadovnik-Drvar, odjel 12, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10078337, Lokalitet: SPP Olovo, GJ Donja Stupčanica, odjel 123, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10078521, Lokalitet: SPP Travnik, GJ Donji Ugar, odjel 67,


Stefanović, V.. 1964. Šumska vegetacija na verfenskim pješčarima i glincima istočne i jugoistočne Bosne. Radovi Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo i drvnu industriju u Sarajevu

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10081473, Lokalitet: Bijambare, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10081703, Lokalitet: iznad sela Šabanci, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10081523, Lokalitet: iznad Sudića, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10081731, Lokalitet: Studenac-Kozlovac (Nišići), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10081655, Lokalitet: Tirića bara,


Stefanović, V.. 1964. Šumska vegetacija šireg područja Trebevića. Radovi odjeljenje privredno-tehničkih nauka 25(7): 56-153

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083476, Lokalitet: Trebević, ispod Ravni,


Tregubov, V.. 1941. Grmeč.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10054866, Lokalitet: Crni palez, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10054065, Lokalitet: Javorova kosa, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10053380, Lokalitet: Javorova kosa, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10053507, Lokalitet: Javorova kosa, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10053964, Lokalitet: Javorova kosa, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10053999, Lokalitet: Javorova kosa, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10053331, Lokalitet: Javorova kosa, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10054446, Lokalitet: Klekovaca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10053673, Lokalitet: Klekovaca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10055353, Lokalitet: Klekovaca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10055314, Lokalitet: Klekovaca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10054277, Lokalitet: Ovcara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10053412, Lokalitet: Srnetica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10053562, Lokalitet: Srnetica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10053887, Lokalitet: Stevilovica uvala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10053814, Lokalitet: Stevilovica uvala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10053465, Lokalitet: Stevilovica uvala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10053291, Lokalitet: Stevilovica uvala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10055506, Lokalitet: Stevilovica uvala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10055472, Lokalitet: Stevilovica uvala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10055640, Lokalitet: Stevilovica uvala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10054643, Lokalitet: Stevilovica uvala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10055718, Lokalitet: Stevilovica uvala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10054954, Lokalitet: Tisova kosa, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10054142, Lokalitet: Tisova kosa, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10054824, Lokalitet: Velika uvala, paljika, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10054616, Lokalitet: Velika uvala, paljika,