Species | ACCEPTED

Populus tremula L.

Sp. Pl.: 1034. 1753
Klasifikacija: Carstvo: Plantae Odjeljak: Tracheophyta Pododjeljak: Spermatophytina Klasa: Magnoliopsida Nadred: Rosanae Red: Malpighiales Bercht. & J. Presl Familija: Salicaceae Mirb. Rod: Populus L.

Taksonomski izvor: Uotila, P. (2011): Salicaceae. – In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity.

Izvor podataka o rasprostranjenju: GIS baza vaskularne flore BiH. Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet, Katedra za ekologiju šuma.

ID imena u bazi: 1003236

Takson u EURO+MED: Populus tremula L.

EUNIS ime taksona: Populus tremula L.

GBIF ID: 3040249

Populus tremula L. u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
Populus schischkinii Grossh.
PODACI O NALAZIMA (ukupno 68)

Nepublikovanih nalaza: 19

Publikovanih nalaza: 49


Barudanović, S.. 2003. Ekološko-vegetacijska diferenciacija lišćarsko-listopadnih šuma planine Vranica. Doktorska disertacija, Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet, 373 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091430, Lokalitet: Vranica, Garevina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089565, Lokalitet: Vranica, iznad Male ploče, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10089855, Lokalitet: Vranica, lijeva obala Desne, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091015, Lokalitet: Vranica, Poštarica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091306, Lokalitet: Vranica, Požarna, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091227, Lokalitet: Vranica, Požarna,


Bucalo, V.. 1999. Šumske fitocenoze Jadovnika. ŠF BL, Beograd

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020610, Lokalitet: iznad Isjeka (42/3a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020550, Lokalitet: iznad Kralja (61/1a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020426, Lokalitet: iznad potoka Šarić (77a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020728, Lokalitet: iznad Reljića (58/1a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020491, Lokalitet: iznad Skakića (odjel 58/1a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080061, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086583, Lokalitet: Jadovnik,


Fabijanić, Fukarek & Stefanović. 1963. Pregled osnovnih tipova šumske vegetacije. Lepenica, kniga III

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030239, Lokalitet: Lepenica, Brnjaci, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030198, Lokalitet: Lepenica, Brnjaci, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030133, Lokalitet: Lepenica, Brnjaci, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10093056, Lokalitet: Lepenica, Čubren, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10093020, Lokalitet: Lepenica, Čubren iznad sela Ljetovika, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10092981, Lokalitet: Lepenica, Lokve na Čubrenu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029987, Lokalitet: Lepenica, prema Han-Ćupriji,


Glišić, Mv.. 1976. Šumska vegetacija ŠPP Grmeč Petrovac, elaborat. Institut za šumarstvo, Beograd

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084757, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša, 68, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084786, Lokalitet: Grmeč- Petrovac, 32, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079814, Lokalitet: Grmeč-Krnjeusha, 42/2,


Lakušić, R., Pavlović, D., Abadžić, S., Kutleša, L., Mišić, L.. 1982. Ekosistemi planine Vlačić. Die Ökosysteme des Gebirges Vlašić. Bilten društva ekologa SR BiH - Sarajevo, Serija A - Ekološke monografije, 131 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10025070, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10025040, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10025002, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10025100, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069182, Lokalitet: Vlašić, Kaonik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069265, Lokalitet: Vlašić, Kaonik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069223, Lokalitet: Vlašić, Kaonik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069044, Lokalitet: Vlašić, Kaonik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069138, Lokalitet: Vlašić, Kaonik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069093, Lokalitet: Vlašić, Kaonik,


Stefanović V. i dr.. 1987. Revizija postojećih i izdvajanje novih SS u BiH. Elaborat, Šumarski fakultet u Sarajevu

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10078500, Lokalitet: SPP Travnik, GJ Kruščica, odjel 42a, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10078637, Lokalitet: SPP Zavidovići, GJ Nemila-Bistričak, odjel 59,


Stefanović, V. & Manuševa, L.. 1966. Šumska vegetacija i zemljišta na perm-karbonskim pješčarima i škriljcima u Bosni. Radovi Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo u Sarajevu 11(3): 3-99

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031827, Lokalitet: IB kod sela Kosova,


Stefanović, V.. 1964. Šumska vegetacija na verfenskim pješčarima i glincima istočne i jugoistočne Bosne. Radovi Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo i drvnu industriju u Sarajevu

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10081892, Lokalitet: Brus (Trebević), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021868, Lokalitet: između Tarčina i Lepenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021837, Lokalitet: iznad Tarčina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021803, Lokalitet: Okolina Tarčina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10093610, Lokalitet: Ozren planina, odj. 116, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021770, Lokalitet: Pazarić-Tarčin, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021737, Lokalitet: Pazarić-Tarčin,


Stefanović, V.. 1964. Šumska vegetacija šireg područja Trebevića. Radovi odjeljenje privredno-tehničkih nauka 25(7): 56-153

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083396, Lokalitet: Trebević, iznad Brusa odj. 18/19, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083503, Lokalitet: Trebević, iznad rezervoara na Brusu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083235, Lokalitet: Trebević, Švrakino selo, Mojmilo,


Tregubov, V.. 1941. Grmeč.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10055309, Lokalitet: Klekovaca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10055350, Lokalitet: Klekovaca,


Wraber, M.. 1958. Biljnosociološki prikaz kesenovih šuma Bosne i Hercegovine. Godišnjak biološkog instituta u Sarajevu, 12(1-2): 139-182

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10036788, Lokalitet: Herc. Brdo Sijerkovača iznad Seonice izn Neretvice,