Species | ACCEPTED

Quercus cerris L.

Sp. Pl.: 997. 1753
Klasifikacija: Carstvo: Plantae Odjeljak: Tracheophyta Pododjeljak: Spermatophytina Klasa: Magnoliopsida Nadred: Rosanae Red: Fagales Engl. Familija: Fagaceae Dumort. Rod: Quercus L.

Taksonomski izvor: World Checklist of Selected Plant Families (2010), copyright © The Board of Trustees of the Royal Botanic Gardens, Kew.

Izvor podataka o rasprostranjenju: GIS baza vaskularne flore BiH. Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet, Katedra za ekologiju šuma.

ID imena u bazi: 1070585

Takson u EURO+MED: Quercus cerris L.

EUNIS ime taksona: Quercus cerris L.

GBIF ID: 8343781

Quercus cerris L. u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
Cerris australis Raf. ,  Cerris austriaca (Willd.) Raf. ,  Cerris crinita (Lam.) Raf. ,  Cerris paliphleos Raf. ,  Quercus aegilops Scop. ,  Quercus asplenifolia A.DC. ,  Quercus austriaca Willd. ,  Quercus cana Steud. ,  Quercus cerris f. balatae Boros ex Mátyás ,  Quercus cerris f. basi-cuneata Mátyás ,  Quercus cerris f. cyclloloba Borbás ,  Quercus cerris f. laciniatolyrata Mátyás ,  Quercus cerris f. lancifolia Georgescu & Morariu ,  Quercus cerris f. leviterlobata Mátyás ,  Quercus cerris f. macrophylla Georgescu & Morariu ,  Quercus cerris f. pendula (Neill) Asch. & Graebn. ,  Quercus cerris f. roborilobata Mátyás ,  Quercus cerris f. sinuatolobata Mátyás ,  Quercus cerris f. verae-csapodyae Mátyás ,  Quercus cerris subf. acutiloba Mátyás ,  Quercus cerris subf. acutilobata Mátyás ,  Quercus cerris subf. acutobipinnata Mátyás ,  Quercus cerris subf. acutodentata Mátyás ,  Quercus cerris subf. acutolaciniata Mátyás ,  Quercus cerris subf. acutomucronata Mátyás ,  Quercus cerris subf. basicordata Mátyás ,  Quercus cerris subf. dentatolaciniata Mátyás ,  Quercus cerris subf. lobatolaciniata Mátyás ,  Quercus cerris subf. mucronata Mátyás ,  Quercus cerris subf. mucronatobipinnata Mátyás ,  Quercus cerris subf. mucronatopinnata Mátyás ,  Quercus cerris subf. pinnatilobata Mátyás ,  Quercus cerris subf. rotundatolaciniata Mátyás ,  Quercus cerris subf. rotundatolobata Mátyás ,  Quercus cerris subf. rotundilobata Mátyás ,  Quercus cerris subf. sublobata Mátyás ,  Quercus cerris subf. submucronata Mátyás ,  Quercus cerris subf. subpinnatolobata Mátyás ,  Quercus cerris subsp. austriaca (Willd.) Nyman ,  Quercus cerris subsp. tournefortii (Willd.) O.Schwarz ,  Quercus cerris var. austriaca (Willd.) Loudon ,  Quercus cerris var. bipinnatifida Schur ,  Quercus cerris var. bithynica A.Camus ,  Quercus cerris var. caramanica Kotschy ,  Quercus cerris var. haliphlaeos (Lam.) Lam. ,  Quercus cerris var. longimucronata Hausskn. ,  Quercus cerris var. pendula Neill ,  Quercus cerris var. pseudocerris (Boiss.) Boiss. ,  Quercus cerris var. sinuata Schur ,  Quercus cerris var. tournefortii (Willd.) K.Koch ,  Quercus crinita Lam. ,  Quercus crispa Steud. ,  Quercus dentata S.Watson ,  Quercus echinata Salisb. ,  Quercus frondosa Mill. ,  Quercus frondosa Steud. ,  Quercus haliphlaeos Lam. ,  Quercus heterophylla A.DC. ,  Quercus incisa Steud. ,  Quercus lanuginosa Lam. ,  Quercus nicotrae Lojac. ,  Quercus pseudocerris Boiss. ,  Quercus ragnal Lodd. ex Loudon ,  Quercus raynal K.Koch ,  Quercus recurvisquamosa St.-Lag. ,  Quercus secondatii Steud. ,  Quercus thracica Stef. & Nedjalkov ,  Quercus tournefortii Willd. ,  Quercus tukhtensis Czeczott ,  Quercus variegata Lodd. ex Steud.
PODACI O NALAZIMA (ukupno 254)

Nepublikovanih nalaza: 131

Publikovanih nalaza: 123


Bucalo, V.. 1999. Šumske fitocenoze Jadovnika. ŠF BL, Beograd

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019700, Lokalitet: Cvijanjuša (142), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019651, Lokalitet: Iznad Donjih Mrđa (33a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019783, Lokalitet: iznad Gornjih Mrđa (30a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020366, Lokalitet: iznad Maleševaca (99a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020111, Lokalitet: iznad Reljića (59/3a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020489, Lokalitet: iznad Skakića (odjel 58/1a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020297, Lokalitet: kod Bajića poljana (pod Planinicom), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020168, Lokalitet: Kraljeva draga (59/3a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019878, Lokalitet: nad rijekom Unac, zapadno od Mrđa (32a, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020235, Lokalitet: nad Visućicom (48), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019977, Lokalitet: pod Komcem (41a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020044, Lokalitet: pod Šajinovcem - iznad Popovića (2h), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019560, Lokalitet: Runjevica (odjel 46), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019609, Lokalitet: Runjevica (odjel 46),


Fabijanić, B., Burlica, Č., Vukorep, I., Živanov, N. 1967. Tipovi šuma na eocenskom flišu severne Bosne. Radovi šumarskog fakulteta i instituta za šumarstvo u Sarajevu 12(1): 1-89

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026236, Lokalitet: Cerje iznad Doknja, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026171, Lokalitet: Lukavica u Šibošnici,


Fabijanić, Fukarek & Stefanović. 1963. Pregled osnovnih tipova šumske vegetacije. Lepenica, kniga III

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029586, Lokalitet: Lepenica, Čubren iznad sela Zvizda,


Fukarek, P., Fabijanić, B. & Janjić, N.. 1974. Nova nalazišta sladuna (Quercus conferta Kit.) u Bosni i Hercegovini. Zbornik radova sa Simpozijuma povodom 100 godišnjice prve jugoslovenske dendrologije Josifa Pančića, Naučni skupovi 1: 69-83

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027915, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027806, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027848, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027883, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice,


Glišić, Mv.. 1976. Šumska vegetacija ŠPP Grmeč Petrovac, elaborat. Institut za šumarstvo, Beograd

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084487, Lokalitet: Grmeč- Krnjeuša,


Günther Beck-Mannagetta, 1906: Flora Bosne, Hercegovine i novopazarskog Sandžaka II(1). Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, vol. 18(1): 69-81. Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:1007457, Lokalitet: Hercegovina, Dubrava, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1007442, Lokalitet: Hercegovina, Dubrava, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1007441, Lokalitet: Hercegovina, Dubrava, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1007462, Lokalitet: Hercegovina, Dubrava, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1007549, Lokalitet: Hercegovina, Dubrava, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1007434, Lokalitet: Hercegovina, Konjic, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1007555, Lokalitet: Hercegovina, Ljubuški, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1007564, Lokalitet: Hercegovina, Ljubuški, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1007565, Lokalitet: Hercegovina, Ljubuški, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1007547, Lokalitet: Hercegovina, Mostar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1007463, Lokalitet: Hercegovina, Mostar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1007455, Lokalitet: Hercegovina, Mostar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1007436, Lokalitet: Hercegovina, Mostar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1007438, Lokalitet: Hercegovina, Mostar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1007556, Lokalitet: Hercegovina, Neum, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1007435, Lokalitet: Hercegovina, Srednja Neretva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1007553, Lokalitet: Hercegovina, Stolac, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1007444, Lokalitet: Hercegovina, Stolac, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1007456, Lokalitet: Hercegovina, Velež pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1007550, Lokalitet: Hercegovina, Velež pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1007440, Lokalitet: Hercegovina, Velež pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1007437, Lokalitet: Hercegovina, Velež pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1007551, Lokalitet: Hercegovina, Velež pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1007539, Lokalitet: jugoistočna Bosna, Foča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1007540, Lokalitet: jugoistočna Bosna, Foča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1007432, Lokalitet: jugoistočna Bosna, Goražde, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1007454, Lokalitet: jugoistočna Bosna, Goražde, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1007530, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1007431, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1007461, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1007430, Lokalitet: jz Bosna, Grahovsko polje, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1007429, Lokalitet: jz Bosna, Kamešnica pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1007529, Lokalitet: jz Bosna, Klekovača pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1007428, Lokalitet: jz Bosna, Livno, svuda, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1007517, Lokalitet: sjeverna Bosna, Majevica pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1007518, Lokalitet: sjeveroistočna Bosna, Gornja Spreča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1007519, Lokalitet: sjeveroistočna Bosna, Majevica pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1007450, Lokalitet: srednja Bosna, Travnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1007426, Lokalitet: srednja Bosna, Travnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1007427, Lokalitet: sz Bosna, Jajce, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1007460, Lokalitet: sz Bosna, Jajce, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1007527, Lokalitet: sz Bosna, Stožer pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1007453, Lokalitet: zapadna Bosna, Bihać, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1007524, Lokalitet: zapadna Bosna, Bihać, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1007425, Lokalitet: zapadna Bosna, Bihać, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1007526, Lokalitet: zapadna Bosna, Grmeč pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1007523, Lokalitet: zapadna Bosna, Pounje, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1007424, Lokalitet: zapadna Bosna, Pounje, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1007452, Lokalitet: zapadna Bosna, Pounje, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1007514, Lokalitet: zapadna Bosna, Pounje,


Lakušić, R. & Redžić, S.. 1991. Vegetacija refugijalno-reliktnih ekosistema sliva rijeke Une. Bilten Društva ekologa Bosne i Hercegovine ser B 6:25-73

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026418, Lokalitet: Una nizvodno od Martin Broda prema K.Vakufu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026376, Lokalitet: Una nizvodno od Martin Broda prema K.Vakufu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026329, Lokalitet: Una nizvodno od Martin Broda prema K.Vakufu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027058, Lokalitet: Una, Bos. Krupa, desna obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027104, Lokalitet: Una, Bos. Krupa, desna obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027011, Lokalitet: Una, Bos. Krupa, desna obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026961, Lokalitet: Una, Bos. Krupa, desna obala,


Muratspahić D. i Lakušić R.. 1992. Neke fitoenoze šuma i šikara iz doline Neretve. Poljoprivreda i šumarstvo, XXXVIII, 1-2, 95-101, Podgorica

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035223, Lokalitet: nizvodno od Jablanice, na desnoj obali Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035179, Lokalitet: nizvodno od Jablanice, na desnoj obali Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035129, Lokalitet: nizvodno od Jablanice, na desnoj obali Neretve,


Muratspahić, D., Redžić, S. & Lakušić, R.. 1991. Asocijacija Rusco-Carpinetum orientalis Bleč. et Lkšić 1966 u dolini rijeke Neretve. Glasnik Republičkog Zavoda za zaštitu prirode i Prirodnjačkog muzeja Podgorica 24: 7-12

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032835, Lokalitet: Iznad brane HE Salakovac,


Stefanović V.. 1989. Prilog poznavanju fitogeografskih i fitocenoloških odnosa bjelograbovih šuma izvan klimazonalnog areala u Bosni. Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Prirodne nauke, Nova serija, br. 28, Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028490, Lokalitet: Zapadna Bosna, Radić, padine Grmeča,


Stefanović, V. & Manuševa, L.. 1966. Šumska vegetacija i zemljišta na perm-karbonskim pješčarima i škriljcima u Bosni. Radovi Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo u Sarajevu 11(3): 3-99

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031788, Lokalitet: IB Foča-(Ustikolina), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032171, Lokalitet: IB Ispod Popovca (Ustikolina), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030923, Lokalitet: IB iznad Filipovića (Ustikolina), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032285, Lokalitet: IB iznad Goražda, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030988, Lokalitet: IB iznad Gunjevića (Osanica), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032211, Lokalitet: IB iznad Krsnice (Vitkovići), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030959, Lokalitet: IB iznad Nestića (Osanica), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030300, Lokalitet: IB Iznad sela Gunjevića, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031632, Lokalitet: IB iznad sela Kosova (Ustikolina), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031859, Lokalitet: IB iznad sela Njuhe (Vranići), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030392, Lokalitet: IB Iznad sela Pasijak, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031826, Lokalitet: IB kod sela Kosova, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032099, Lokalitet: IB Obadi kod sela Osanice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032251, Lokalitet: IB Odska (Berići-Mravinjac), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031678, Lokalitet: IB selo Smiok (Mravinjac),


Stefanović, V.. 1964. Šumska vegetacija na verfenskim pješčarima i glincima istočne i jugoistočne Bosne. Radovi Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo i drvnu industriju u Sarajevu

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021473, Lokalitet: Ustikolina,


Stefanović, V.. 1968. Fitocenoza cera (Orno-Quercetum cerris ass. n.) i njeno biljnogeografsko mjesto u vegetaciji zapadne Bosne i šireg područja Dinarida. Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu 7: 219-227

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022789, Lokalitet: Bravski Vaganac odjel 6, GJ Klekovača-Drinić, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022817, Lokalitet: Čučevo brdo GJ Vrtoče-Krnjeuša, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022718, Lokalitet: GJ Grmeč-Petrovac odjel 104, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022983, Lokalitet: GJ Klekovača-Drinić odjel 7, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022661, Lokalitet: GJ Klekovača-Drinić, odjel 109, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022692, Lokalitet: iznad Obradovića (Krnjeuša) odjel 43/47, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022751, Lokalitet: Ježevac (Bos. Petrovac), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022855, Lokalitet: Ježevac odjel 104, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022896, Lokalitet: Ježevac, prema grebenu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022936, Lokalitet: Ježevac, prema grebenu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10023239, Lokalitet: južnepadine Lunjevače kod Drvara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10023278, Lokalitet: Očigrije, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10023313, Lokalitet: Očigrije, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10023348, Lokalitet: padine Osječenice ka dolini Unca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10023198, Lokalitet: Pasjak kod Drvara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10023152, Lokalitet: Pasjak kod Drvara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022633, Lokalitet: Srnetica (Bos. Petrovac), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10023109, Lokalitet: Stražbenica iznad Rašinovca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10023066, Lokalitet: Stražbenica iznad Rašinovca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10023021, Lokalitet: Stražbenica iznad Rašinovca,


Wraber, M.. 1958. Biljnosociološki prikaz kesenovih šuma Bosne i Hercegovine. Godišnjak biološkog instituta u Sarajevu, 12(1-2): 139-182

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10036490, Lokalitet: BK GJ Glinica, odjel 28, Kulenovac kod Vrnograča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10036448, Lokalitet: BK, Cazin, GJ Gomila, o. 28, Kulenovac kod Vrnogra, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10037534, Lokalitet: Bosanska Krajina,