Species | ACCEPTED

Rosa pendulina L.

Sp. Pl.: 492. 1753
Klasifikacija: Carstvo: Plantae Odjeljak: Tracheophyta Pododjeljak: Spermatophytina Klasa: Magnoliopsida Nadred: Rosanae Red: Rosales Bercht. & J. Presl Familija: Rosaceae Rod: Rosa L.

Taksonomski izvor: Kurtto, A. (2009): Rosaceae (pro parte majore). In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity.

Izvor podataka o rasprostranjenju: GIS baza vaskularne flore BiH. Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet, Katedra za ekologiju šuma.

ID imena u bazi: 1003534

Takson u EURO+MED: Rosa pendulina L.

EUNIS ime taksona: Rosa pendulina L.

GBIF ID: 3006974

Rosa pendulina L. u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
Ozanonia alpina (Hartm.) Gand. ,  Rosa adenophora Kit. ,  Rosa adjecta Déségl. ,  Rosa adjecta Déségl. ,  Rosa alpina L. ,  Rosa alpina subsp. pyrenaica (Gouan) Nyman ,  Rosa alpiniformis Borbás ,  Rosa balsamea Kit. ,  Rosa brandisii Wiesb. ,  Rosa coccialba Heinr.Braun ,  Rosa diplacantha (Borbás) Heinr.Braun ,  Rosa glandulosa Bellardi ,  Rosa lagenaria Vill. ,  Rosa odoratissima Scop. ,  Rosa pendula Salisb. ,  Rosa pendulina subsp. ebelii Heinr.Braun ,  Rosa pimpinellifolia subsp. alpina Hartm. ,  Rosa pyrenaica Gouan ,  Rosa pyrenaica Gouan ,  Rosa rupestris Crantz ,  Rosa semisimplex (Borbás) Heinr.Braun ,  Rosa stenodonta (Borbás) Heinr.Braun ,  Rosa tenuiflora (Borbás) Heinr.Braun ,  Rosa villarsii Link
PODACI O NALAZIMA (ukupno 188)

Nepublikovanih nalaza: 10

Publikovanih nalaza: 178


Barudanović, S.. 2003. Ekološko-vegetacijska diferenciacija lišćarsko-listopadnih šuma planine Vranica. Doktorska disertacija, Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet, 373 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088965, Lokalitet: Vranica, prema Prokoškom jezeru,


Beus, V.. 1986. Fitocenoze bukve i jele na bazičnim i ultrabazičnim eruptivima ofiolitske zone u Bosni. Disertacija, Šum. fak. Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064606, Lokalitet: GJ G.Drinjača, odjel 30-31, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064572, Lokalitet: GJ G.Drinjača, odjel 31, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064647, Lokalitet: GJ G.Drinjača, odjel 33-11, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064802, Lokalitet: GJ Gostović, odjel 127, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064771, Lokalitet: GJ Gostović, odjel 217, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064714, Lokalitet: GJ Krivaja, odjel 61/1, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064740, Lokalitet: GJ Krivaja, odjel 61/1, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064680, Lokalitet: GJ Tribija-Duboštica, odjel 180, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10064455, Lokalitet: GJ Tribija-Duboštica, odjel 180, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10063720, Lokalitet: Karaula, GJ D.Stupčanica, odjel 27,


Bucalo et al.. 2006. mogućnost izdvajanja zaštićenog područja Klekovača-Lom. Maga projekt

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10059449, Lokalitet: Bjeljacki do, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10059389, Lokalitet: Klekovacka kosa, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10061276, Lokalitet: Mala Klekovaca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10060698, Lokalitet: Mala paljika, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10059193, Lokalitet: Sibovita draga, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10059122, Lokalitet: Srednja Klekovaca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10061339, Lokalitet: Svinjarice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10059153, Lokalitet: Velika Klekovaca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10061196, Lokalitet: Velika Klekovaca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10059305, Lokalitet: Velika Klekovaca,


Bucalo, V.. 1999. Šumske fitocenoze Jadovnika. ŠF BL, Beograd

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020734, Lokalitet: iznad Reljića (58/1a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080604, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080490, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080398, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080354, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080303, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080252, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080175, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087622, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080986, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080903, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087087, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079989, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088209, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080125, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080067, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087151, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087205, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080034, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087281, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087652, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088381, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088409, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087802, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087360, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086038, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10085952, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088121, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087973, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087907, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086749, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086689, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086636, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086589, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086532, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086310, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086237, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086164, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086128, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086962, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086864, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086799, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080449, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086426, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080795, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080704, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088079, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088307, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10088042, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10086071, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083693, Lokalitet: Jadovnik, Crijemušnjak (III/56), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084119, Lokalitet: Jadovnik, Goli vrh (III/55/2a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083948, Lokalitet: Jadovnik, kod kote 1558 (III/64), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083740, Lokalitet: Jadovnik, pod Lisinom (III/55/2), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083840, Lokalitet: Jadovnik, pod Lisinom (III/64), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083886, Lokalitet: Jadovnik, pod Malim batom (III/80a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084011, Lokalitet: Jadovnik, pod stj. vrhom između s i m Bata (III/81, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083595, Lokalitet: Jadovnik, pod Tisovom kosom (odj. I/74b), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084059, Lokalitet: Jadovnik, pod Velikim batom (III/81), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083645, Lokalitet: Jadovnik, Tisova kosa (I/90a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083794, Lokalitet: Jadovnik, zapadno od Malog bata, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020181, Lokalitet: Kraljeva draga (59/3a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020882, Lokalitet: sliv Visućice, pod Orlovim vrhom (62c), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020913, Lokalitet: sliv Visućice, pod Velikim vrhom, (56b),


Fukarek, P.. 1964. Fitocenološka istraživanja Igmana. Institut šumarstva u Sarajevu.134 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095623, Lokalitet: Igman, ispod V. Vlahinje, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095578, Lokalitet: Igman, ispod V. Vlahinje, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095532, Lokalitet: Igman, nad Strmim dolom, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095430, Lokalitet: Igman, Veliki Kotao,


Glišić, Mv.. 1976. Šumska vegetacija ŠPP Grmeč Petrovac, elaborat. Institut za šumarstvo, Beograd

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079589, Lokalitet: Grmeč-Krnjeusha, 101, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10078713, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 109, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10078859, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 139, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10078956, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 164, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10078839, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 166, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079717, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 174, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079014, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 68/1, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079097, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 76 (77), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10079185, Lokalitet: Grmeč-Petrovac, 88,


Günther Beck-Mannagetta, 1927: Flora Bosnae, Hercegovinae et regionis Novi Pazar - III Choripetalae. Srpska Kraljevska Akademija. Beograd-Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:1024789, Lokalitet: Čabulja, Vlajna, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1024788, Lokalitet: Dreznica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1024781, Lokalitet: Igman, Crni vrh, 1500 m, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1024786, Lokalitet: Prenj pl., c. 1800 m, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1024749, Lokalitet: r. Gostović, pored Zepča, 380 - 980 m, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1024762, Lokalitet: Veliki Bat, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1024828, Lokalitet: Vlašić, Crni vrh, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1024931, Lokalitet: Vlašić, Crni vrh, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1024826, Lokalitet: Vlašić, Crni vrh, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1024926, Lokalitet: Vlašić, Crni vrh, c. 1730 m, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1024785, Lokalitet: Hercegovina, Čvrsnica pl., na Plasi, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1024756, Lokalitet: Hercegovina, Čvrsnica pl., na Plasi, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1024787, Lokalitet: Hercegovina, Jablanica, kod Jablanica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1024836, Lokalitet: Hercegovina, Prenj pl., na Lupoglavu, c. 2100 m, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1024755, Lokalitet: Hercegovina, Prenj pl., na Osobcu, 2026 m, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1024839, Lokalitet: Hercegovina, Prenj pl., na Prenju, c. 1800 m, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1024835, Lokalitet: Hercegovina, Prenj pl., na Prenju, c. 2000 m, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1024757, Lokalitet: Hercegovina, Velež pl., na Veležu kod Nevesinja, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1024840, Lokalitet: Hercegovina, Velež pl., na Veležuc. 1500 m, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1024790, Lokalitet: Hercegovina, Velež pl., na Veležuin declivibus saxosis, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1024796, Lokalitet: Hercegovina, Velež pl., na Veležuorientali, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1024817, Lokalitet: južna Bosna, Prača, kod Banje stijene u klancu Prače, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1024779, Lokalitet: južna Bosna, Vranica pl., na Krstacu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1024778, Lokalitet: južna Bosna, Vranica pl., na Matorcu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1024804, Lokalitet: južna Bosna, Vranica pl., na Stražici, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1024770, Lokalitet: južna Bosna, Vranica pl., na Stražici, 1700 m, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1024777, Lokalitet: južna Bosna, Vranica pl., na Tikvi, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1024795, Lokalitet: južna Bosna, Vranica pl., na Vitruši, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1024801, Lokalitet: južna Bosna, Vranica pl., na Vranici, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1024780, Lokalitet: južna Bosna, Vranica pl., na Zec pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1024750, Lokalitet: južna Bosna, Zvijezda pl., oko Duboštice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1024793, Lokalitet: jz Bosna, Cincar pl., na Cincaru kod Livna, c. 1800 m, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1024803, Lokalitet: jz Bosna, Cincar pl., na Cincaru kod Livna, inter fagos fruticosas, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1024797, Lokalitet: jz Bosna, Cincar pl., na Cincaru, 1600 - 1800 m, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1024747, Lokalitet: jz Bosna, Cincar pl., na Cincaru, 1700 m, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1024746, Lokalitet: jz Bosna, Cincar pl., na Krug pl. kod Livna, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1024832, Lokalitet: jz Bosna, Dinara pl., na Dinari, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1024763, Lokalitet: jz Bosna, Dinara pl., na Gnjatu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1024761, Lokalitet: jz Bosna, Dinara pl., na Janskom vrhu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1024760, Lokalitet: jz Bosna, Dinara pl., na Troglavu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1024745, Lokalitet: jz Bosna, Dinara pl., na Troglavu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1024792, Lokalitet: jz Bosna, Dinara pl., na Troglavu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1024744, Lokalitet: jz Bosna, Kamešnica pl., na Kamešnici, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1024759, Lokalitet: jz Bosna, Šator pl., na Babinoj gredi, c. 1600 - 1700 m, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1024748, Lokalitet: jz Bosna, Šator pl., na Velikom Šatoru, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1024743, Lokalitet: jz Bosna, Šuljaga pl., na Šuljazi, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1024838, Lokalitet: srednja Bosna, Travnik, kod Grahovika, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1024802, Lokalitet: srednja Bosna, Travnik, kod Grahovika, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1024809, Lokalitet: srednja Bosna, Travnik, kod Travnika, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1024929, Lokalitet: srednja Bosna, Travnik, na Vilenici, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1024924, Lokalitet: srednja Bosna, Travnik, na Vilenici, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1024930, Lokalitet: srednja Bosna, Travnik, na Vilenici, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1024927, Lokalitet: srednja Bosna, Travnik, na Vilenici, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1024818, Lokalitet: srednja Bosna, Travnik, oko Travnika, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1024825, Lokalitet: srednja Bosna, Travnik, oko Travnika, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1024925, Lokalitet: srednja Bosna, Vlašić pl., na Kajabaši, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1024928, Lokalitet: srednja Bosna, Vlašić pl., na Kajabaši, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1024765, Lokalitet: srednja Bosna, Vlašić pl., na Vlašiću, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1024776, Lokalitet: srednja Bosna, Vlašić pl., na Vlašiću, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1024808, Lokalitet: srednja Bosna, Vlašić pl., na Vlašiću, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1024830, Lokalitet: srednja Bosna, Vlašić pl., na Vlašiću, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1024837, Lokalitet: srednja Bosna, Vlašić pl., na Vlašiću, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1024742, Lokalitet: zapadna Bosna, Osječenica pl., na Osječenici, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1024772, Lokalitet: zapadna Bosna, Šator pl., iznad Šatorskog jezera,


Tregubov, V.. 1941. Grmeč.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10054867, Lokalitet: Crni palez, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10053382, Lokalitet: Javorova kosa, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10053335, Lokalitet: Javorova kosa, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10053510, Lokalitet: Javorova kosa, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10054001, Lokalitet: Javorova kosa, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10054514, Lokalitet: Klekovaca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10055315, Lokalitet: Klekovaca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10054448, Lokalitet: Klekovaca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10053674, Lokalitet: Klekovaca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10055356, Lokalitet: Klekovaca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10053415, Lokalitet: Srnetica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10053294, Lokalitet: Stevilovica uvala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10053470, Lokalitet: Stevilovica uvala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10055474, Lokalitet: Stevilovica uvala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10053889, Lokalitet: Stevilovica uvala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10054958, Lokalitet: Tisova kosa,