Species | ACCEPTED

Ruscus aculeatus L.

Sp. Pl.: 1041. 1753
Klasifikacija: Carstvo: Plantae Odjeljak: Tracheophyta Pododjeljak: Spermatophytina Klasa: Magnoliopsida Nadred: Lilianae Red: Asparagales Familija: Asparagaceae Rod: Ruscus L.

Taksonomski izvor: World Checklist of Selected Plant Families (2010), copyright © The Board of Trustees of the Royal Botanic Gardens, Kew.

Izvor podataka o rasprostranjenju: GIS baza vaskularne flore BiH. Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet, Katedra za ekologiju šuma.

ID imena u bazi: 1003618

Takson u EURO+MED: Ruscus aculeatus L.

EUNIS ime taksona: Ruscus aculeatus L.

GBIF ID: 2769766

Ruscus aculeatus L. u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
Oxymyrsine pungens Bubani ,  Ruscus aculeatus f. pumilus Druce ,  Ruscus aculeatus subsp. laxus (Sm.) K.Richt. ,  Ruscus aculeatus var. angustifolius Boiss. ,  Ruscus flexuosus Mill. ,  Ruscus laxus Sm. ,  Ruscus parasiticus Gueldenst. ,  Ruscus ponticus Woronow
PODACI O NALAZIMA (ukupno 85)

Nepublikovanih nalaza: 16

Publikovanih nalaza: 69


Günther Beck-Mannagetta, 1903: Flora Bosne, Hercegovine i novopazarskog Sandžaka I. dio (nastavak): Gymnospermae i Monocotyledones. Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, vol. 15(2): 185-230. Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:1005769, Lokalitet: Hercegovina, Dubrava, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1005779, Lokalitet: Hercegovina, Hutovo blato, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1005763, Lokalitet: Hercegovina, Mostar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1005764, Lokalitet: Hercegovina, Mostar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1005767, Lokalitet: Hercegovina, Mostar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1005761, Lokalitet: Hercegovina, Mostar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1005768, Lokalitet: Hercegovina, Mostar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1005766, Lokalitet: Hercegovina, Mostar, na Cimu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1005762, Lokalitet: Hercegovina, Prenj pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1005770, Lokalitet: Hercegovina, Srednja Neretva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1005771, Lokalitet: Hercegovina, Stolac, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1005765, Lokalitet: Hercegovina, Velež pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1005760, Lokalitet: srednja Bosna, Travnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1005758, Lokalitet: srednja Bosna, Zenica,


Kutleša i Lakušić. 1964. Flora i vegetacija poluotoka Kleka. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu 17

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084154, Lokalitet: Klek, Donji Klek,


Lakušić, R. & Redžić, S.. 1991. Vegetacija refugijalno-reliktnih ekosistema sliva rijeke Une. Bilten Društva ekologa Bosne i Hercegovine ser B 6:25-73

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027187, Lokalitet: Unac, lijeva obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027337, Lokalitet: Unac, lijeva obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027266, Lokalitet: Unac, lijeva obala,


Muratspahić D. i Lakušić R.. 1992. Neke fitoenoze šuma i šikara iz doline Neretve. Poljoprivreda i šumarstvo, XXXVIII, 1-2, 95-101, Podgorica

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035229, Lokalitet: nizvodno od Jablanice, na desnoj obali Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035135, Lokalitet: nizvodno od Jablanice, na desnoj obali Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035187, Lokalitet: nizvodno od Jablanice, na desnoj obali Neretve,


Muratspahić, D., Redžić, S. & Lakušić, R.. 1991. Asocijacija Rusco-Carpinetum orientalis Bleč. et Lkšić 1966 u dolini rijeke Neretve. Glasnik Republičkog Zavoda za zaštitu prirode i Prirodnjačkog muzeja Podgorica 24: 7-12

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10034008, Lokalitet: Diva Grabovica, iznad brane, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10034142, Lokalitet: Diva Grabovica, iznad brane, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10034112, Lokalitet: Diva Grabovica, iznad brane, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10034077, Lokalitet: Diva Grabovica, iznad brane, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10034042, Lokalitet: Diva Grabovica, iznad brane, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032639, Lokalitet: Drežanka-desna obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032604, Lokalitet: Drežanka-desna obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032668, Lokalitet: Drežanka-desna obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033714, Lokalitet: Drežnica, lijeva obala, 2km uzvodno od ušća, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033676, Lokalitet: Drežnica, lijeva obala, 2km uzvodno od ušća, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033811, Lokalitet: Drežnica, lijeva obala, 2km uzvodno od ušća, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033778, Lokalitet: Drežnica, lijeva obala, 2km uzvodno od ušća, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033748, Lokalitet: Drežnica, lijeva obala, 2km uzvodno od ušća, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033911, Lokalitet: HE Salakovac, lijeva obala Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033874, Lokalitet: HE Salakovac, lijeva obala Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033837, Lokalitet: HE Salakovac, lijeva obala Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033982, Lokalitet: HE Salakovac, lijeva obala Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033943, Lokalitet: HE Salakovac, lijeva obala Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033339, Lokalitet: ispod HE Grabovica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033413, Lokalitet: ispod HE Grabovica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033373, Lokalitet: ispod HE Grabovica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032930, Lokalitet: Iznad brane HE Salakovac, iznad novog mosta, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032867, Lokalitet: Iznad brane HE Salakovac, iznad novog mosta, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032966, Lokalitet: Iznad brane HE Salakovac, iznad novog mosta, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032899, Lokalitet: Iznad brane HE Salakovac, iznad novog mosta, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033617, Lokalitet: iznad Komadininih vrela, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033649, Lokalitet: iznad Komadininih vrela, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033588, Lokalitet: iznad Komadininih vrela, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032375, Lokalitet: Mostar-iznad grada na okuci, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032429, Lokalitet: Mostar-iznad grada na okuci, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032401, Lokalitet: Mostar-iznad grada na okuci, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032350, Lokalitet: Mostar-iznad grada na okuci, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032313, Lokalitet: Mostar-iznad grada na okuci, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033524, Lokalitet: Potoci kod Mostara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033445, Lokalitet: Potoci kod Mostara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033489, Lokalitet: Potoci kod Mostara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033560, Lokalitet: Potoci kod Mostara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032513, Lokalitet: preko puta Mostarske Bijele-desna obala Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032540, Lokalitet: preko puta Mostarske Bijele-desna obala Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032481, Lokalitet: preko puta Mostarske Bijele-desna obala Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10032577, Lokalitet: preko puta Mostarske Bijele-desna obala Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033189, Lokalitet: prema mostu na Neretvi, iznad pruge, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033175, Lokalitet: stari lokalitet ?, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033103, Lokalitet: stari lokalitet ?, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033154, Lokalitet: stari lokalitet ?, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10033124, Lokalitet: stari lokalitet ?,


Stefanović V.. 1989. Prilog poznavanju fitogeografskih i fitocenoloških odnosa bjelograbovih šuma izvan klimazonalnog areala u Bosni. Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Prirodne nauke, Nova serija, br. 28, Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028500, Lokalitet: Zapadna Bosna, Radić, padine Grmeča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028457, Lokalitet: Zapadna Bosna, Srbljani (Kanjon Une),