Species | ACCEPTED

Stellaria holostea L.

Sp. Pl.: 422. 1753
Klasifikacija: Carstvo: Plantae Odjeljak: Tracheophyta Pododjeljak: Spermatophytina Klasa: Magnoliopsida Nadred: Caryophyllanae Red: Caryophyllales Familija: Caryophyllaceae Juss. Rod: Stellaria L.

Taksonomski izvor: Marhold, K. (2011): Caryophyllaceae. – In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity.

Izvor podataka o rasprostranjenju: GIS baza vaskularne flore BiH. Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet, Katedra za ekologiju šuma.

ID imena u bazi: 1004031

Takson u EURO+MED: Stellaria holostea L.

EUNIS ime taksona: Stellaria holostea L.

GBIF ID: 5384676

Stellaria holostea L. u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
PODACI O NALAZIMA (ukupno 106)

Nepublikovanih nalaza: 39

Publikovanih nalaza: 67


Barudanović, S.. 2003. Ekološko-vegetacijska diferenciacija lišćarsko-listopadnih šuma planine Vranica. Doktorska disertacija, Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet, 373 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10091254, Lokalitet: Vranica, izliv Požarne,


Bucalo, V.. 1999. Šumske fitocenoze Jadovnika. ŠF BL, Beograd

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020348, Lokalitet: iznad Maleševaca (99a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020705, Lokalitet: iznad Reljića (58/1a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10087734, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083929, Lokalitet: Jadovnik, kod kote 1558 (III/64), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083987, Lokalitet: Jadovnik, pod stj. vrhom između s i m Bata (III/81, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10084042, Lokalitet: Jadovnik, pod Velikim batom (III/81), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083772, Lokalitet: Jadovnik, zapadno od Malog bata, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019957, Lokalitet: pod Komcem (41a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020019, Lokalitet: pod Šajinovcem - iznad Popovića (2h),


Dizdarević, M., Lakušić, R., Grgić, P., Pavlović, B., Redžić, S. 1989. Refugialni i reliktni karakter nekih vrsta biljaka i životinja u kanjonskim životnim zajednicama. Elaborat, Prirodno-matematički fakultet univerziteta u Sarajevu

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10097370, Lokalitet: Galica,


Fabijanić, B., Burlica, Č., Vukorep, I., Živanov, N. 1967. Tipovi šuma na eocenskom flišu severne Bosne. Radovi šumarskog fakulteta i instituta za šumarstvo u Sarajevu 12(1): 1-89

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095733, Lokalitet: Majevica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10096019, Lokalitet: Majevica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095780, Lokalitet: Majevica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10095819, Lokalitet: Majevica,


Fabijanić, Fukarek & Stefanović. 1963. Pregled osnovnih tipova šumske vegetacije. Lepenica, kniga III

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035674, Lokalitet: Lepenica, Badnjevci kod Kiseljaka, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035765, Lokalitet: Lepenica, Berberuša, iznad sela Vodovoje, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029650, Lokalitet: Lepenica, Brnjaci, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10093042, Lokalitet: Lepenica, Čubren, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029479, Lokalitet: Lepenica, Čubren iznad sela Čubrena, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10093005, Lokalitet: Lepenica, Čubren iznad sela Ljetovika, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029567, Lokalitet: Lepenica, Čubren iznad sela Zvizda, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030096, Lokalitet: Lepenica, Dera, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035723, Lokalitet: Lepenica, Đedov do, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029923, Lokalitet: Lepenica, Husejnovića do iznad Bukovice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029526, Lokalitet: Lepenica, iznad sela Paretka, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10093088, Lokalitet: Lepenica, Klašnice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035599, Lokalitet: Lepenica, kod sela Han-Ivice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10092933, Lokalitet: Lepenica, Kokoška, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10092970, Lokalitet: Lepenica, Lokve na Čubrenu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035636, Lokalitet: Lepenica, padine Mokrina kod sela Zabrđa, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029615, Lokalitet: Lepenica, Paretak, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029979, Lokalitet: Lepenica, prema Han-Ćupriji,


Fukarek, P., Fabijanić, B. & Janjić, N.. 1974. Nova nalazišta sladuna (Quercus conferta Kit.) u Bosni i Hercegovini. Zbornik radova sa Simpozijuma povodom 100 godišnjice prve jugoslovenske dendrologije Josifa Pančića, Naučni skupovi 1: 69-83

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027742, Lokalitet: donji sliv Gračaničke rijeke kod Zenice,


Günther Beck-Mannagetta, 1906: Flora Bosne, Hercegovine i novopazarskog Sandžaka II(3). Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, vol. 18(4): 469-495. Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:1008915, Lokalitet: Hercegovina, Bitovnja pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1008914, Lokalitet: Hercegovina, Konjic, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1008917, Lokalitet: Hercegovina, Velež pl.,


Lakušić, R., Pavlović, D., Abadžić, S., Kutleša, L., Mišić, L.. 1982. Ekosistemi planine Vlačić. Die Ökosysteme des Gebirges Vlašić. Bilten društva ekologa SR BiH - Sarajevo, Serija A - Ekološke monografije, 131 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069564, Lokalitet: Vlašić, Galica, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024534, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024964, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10069295, Lokalitet: Vlašić, Paklarevo,


Redžić S., Lakušić R., Muratspahić D., Bjelčić Ž. & Omerović S.. 1984. Struktura i dinamika fitocenoza Cincara i Vitoroga. Godišnjak biološkog inštituta Univerziteta u Sarajevu

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10065338, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10065386, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10065295, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10065605, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10065574, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10065538, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10065504, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10065470, Lokalitet: Cincar, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10065428, Lokalitet: Cincar,


Stefanović V.. 1989. Prilog poznavanju fitogeografskih i fitocenoloških odnosa bjelograbovih šuma izvan klimazonalnog areala u Bosni. Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Prirodne nauke, Nova serija, br. 28, Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028713, Lokalitet: centralna Bosna, iznad Ivisorskog potoka (Zenica), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10028647, Lokalitet: centralna Bosna, padine Vepra, okolina Zenice,


Stefanović, V. & Manuševa, L.. 1966. Šumska vegetacija i zemljišta na perm-karbonskim pješčarima i škriljcima u Bosni. Radovi Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo u Sarajevu 11(3): 3-99

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10092220, Lokalitet: Mikanovo Br. (Stari Majdan), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030676, Lokalitet: ZB Arapuša (Behremaginica), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10030706, Lokalitet: ZB Gornja Trnova (Behremaginica),


Stefanović, V.. 1964. Šumska vegetacija na verfenskim pješčarima i glincima istočne i jugoistočne Bosne. Radovi Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo i drvnu industriju u Sarajevu

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021244, Lokalitet: Ferhatlije-Pazarić, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10021165, Lokalitet: Pazarić-Šavnici,


Stefanović, V.. 1964. Šumska vegetacija šireg područja Trebevića. Radovi odjeljenje privredno-tehničkih nauka 25(7): 56-153

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10082993, Lokalitet: Trebević, gaj na Hridu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10035469, Lokalitet: Trebević, mala Čolina kapa, Jarčedol, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083267, Lokalitet: Trebević, Mojmilo, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10083221, Lokalitet: Trebević, Švrakino selo, Mojmilo,


Wraber, M.. 1958. Biljnosociološki prikaz kesenovih šuma Bosne i Hercegovine. Godišnjak biološkog instituta u Sarajevu, 12(1-2): 139-182

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10036282, Lokalitet: BK GJ Glinica, odjel 29, Ponor kod Vrnograča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10036953, Lokalitet: BK GJ Glinica, odjel 33, Klek kod Vrnograča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10036436, Lokalitet: BK, Cazin, GJ Gomila, o. 28, Kulenovac kod Vrnogra, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10037722, Lokalitet: Bosanska Krajina, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10037235, Lokalitet: Cazin GJ Gomila, o.2 kraj Proise, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10037094, Lokalitet: GJ Mala Kladušnica, o. 5 Mala Karaula kod Pećigrad,