Species | ACCEPTED

Tilia tomentosa Moench

Verz. Ausländ. Bäume: 136. 1785
Klasifikacija: Carstvo: Plantae Odjeljak: Tracheophyta Pododjeljak: Spermatophytina Klasa: Magnoliopsida Nadred: Rosanae Red: Malvales Bercht. & J. Presl Familija: Malvaceae Juss. Rod: Tilia L.

Taksonomski izvor: Raab-Straube, E. von (2017+): Tilia. – In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity.

Izvor podataka o rasprostranjenju: GIS baza vaskularne flore BiH. Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet, Katedra za ekologiju šuma.

ID imena u bazi: 1004162

Takson u EURO+MED: Tilia tomentosa Moench

EUNIS ime taksona: Tilia tomentosa Moench

GBIF ID: 4259350

Tilia tomentosa Moench u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
Tilia argentea DC. ,  Tilia petiolaris DC.
PODACI O NALAZIMA (ukupno 36)

Nepublikovanih nalaza: 9

Publikovanih nalaza: 27


Günther Beck-Mannagetta, Lerchenau, 1918: Flora Bosne, Hercegovine i novopazarskog Sandžaka II(8). Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, vol. 30(1): 177-218. Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:1017866, Lokalitet: Bosna, između Donje Tuzle i Breške na Velikoj njivi, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1017857, Lokalitet: Bosna, kod Demirovca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1017869, Lokalitet: Bosna, kod Vranograča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1017894, Lokalitet: Bosna, na usponu od Podporima na Rujište, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1017865, Lokalitet: Bosna, oko Donje Tuzle, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1017884, Lokalitet: Hercegovina, između Drežnice i Mostara u dolini Neretve, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1017883, Lokalitet: Hercegovina, Jablanica, kod Jablanice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1017889, Lokalitet: Hercegovina, kod Bune, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1017881, Lokalitet: Hercegovina, Konjic, kod Konjica, na šumskim rubovima, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1017882, Lokalitet: Hercegovina, Konjic, kod Ostrožca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1017880, Lokalitet: Hercegovina, Konjic, u dolini Tešanice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1017886, Lokalitet: Hercegovina, Mostar, oko Mostara, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1017885, Lokalitet: Hercegovina, Prenj pl., na Porimu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1017887, Lokalitet: Hercegovina, Velež pl., na Veležu , ID: UNIBLSF:VascularFlora:1017863, Lokalitet: sjeverna Bosna, Gradačac, kod Gradačca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1017867, Lokalitet: sjeveroistočna Bosna, Majevica pl., na Majevici, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1017868, Lokalitet: sjeveroistočna Bosna, Tuzla, na Ilinčici, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1017873, Lokalitet: srednja Bosna, Zavidovići, kod Žepča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1017870, Lokalitet: zapadna Bosna, Cazinska krajina, na Velikoj Gomili,


Lakušić, R. & Redžić, S.. 1991. Vegetacija refugijalno-reliktnih ekosistema sliva rijeke Une. Bilten Društva ekologa Bosne i Hercegovine ser B 6:25-73

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027055, Lokalitet: Una, Bos. Krupa, desna obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10026958, Lokalitet: Una, Bos. Krupa, desna obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027008, Lokalitet: Una, Bos. Krupa, desna obala, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10027101, Lokalitet: Una, Bos. Krupa, desna obala,


Stefanović , V.. 1996. Fitocenoza bukve sa veprinom mekolisnom sjeverne Bosne (ass. Rusco hypoglossi-Fagetum submontanum V. Stefanović 1990). Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu N. S., sv. 31 (1992-95): 311-322

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10096803, Lokalitet: Vrbovac - Bosanski Brod,


Stefanović, V. & Manuševa, L.. 1966. Šumska vegetacija i zemljišta na perm-karbonskim pješčarima i škriljcima u Bosni. Radovi Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo u Sarajevu 11(3): 3-99

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10031455, Lokalitet: ZB kod St. Majdana,


Wraber, M.. 1958. Biljnosociološki prikaz kesenovih šuma Bosne i Hercegovine. Godišnjak biološkog instituta u Sarajevu, 12(1-2): 139-182

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10036968, Lokalitet: BK GJ Glinica, odjel 33, Klek kod Vrnograča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10063299, Lokalitet: ŠU B. Krupa, GJ Glinica o. 12, Brdarevac iznad Buž,