Species | ACCEPTED

Trifolium alpestre L.

Sp. Pl., ed. 2, 2: 1082. 1763
Klasifikacija: Carstvo: Plantae Odjeljak: Tracheophyta Pododjeljak: Spermatophytina Klasa: Magnoliopsida Nadred: Rosanae Red: Fabales Bromhead Familija: Fabaceae Lindl. Tribus: Trifolieae Rod: Trifolium L.

Taksonomski izvor: ILDIS World Database of Legumes 2010. (copyright © ILDIS).

Izvor podataka o rasprostranjenju: GIS baza vaskularne flore BiH. Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet, Katedra za ekologiju šuma.

ID imena u bazi: 1004191

Takson u EURO+MED: Trifolium alpestre L.

EUNIS ime taksona: Trifolium alpestre L.

GBIF ID: 5359499

Trifolium alpestre L. u Federaciji BiH
NARODNA IMENA:
SINONIMI:
PODACI O NALAZIMA (ukupno 109)

Nepublikovanih nalaza: 63

Publikovanih nalaza: 46


Bucalo, V.. 1999. Šumske fitocenoze Jadovnika. ŠF BL, Beograd

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019685, Lokalitet: Cvijanjuša (142), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019639, Lokalitet: Iznad Donjih Mrđa (33a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019766, Lokalitet: iznad Gornjih Mrđa (30a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020592, Lokalitet: iznad Isjeka (42/3a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020534, Lokalitet: iznad Kralja (61/1a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020709, Lokalitet: iznad Reljića (58/1a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10020472, Lokalitet: iznad Skakića (odjel 58/1a), ID: UNIBLSF:VascularFlora:10080873, Lokalitet: Jadovnik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10019546, Lokalitet: Runjevica (odjel 46),


Fabijanić, Fukarek & Stefanović. 1963. Pregled osnovnih tipova šumske vegetacije. Lepenica, kniga III

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029221, Lokalitet: Lepenica, Čubren iznad sela Čubrena, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029191, Lokalitet: Lepenica, Čubren iznad sela Čubrena, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029571, Lokalitet: Lepenica, Čubren iznad sela Zvizda, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029150, Lokalitet: Lepenica, ispod Čubrena, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029400, Lokalitet: Lepenica, iznad sela Calukovca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10029289, Lokalitet: Lepenica, Ključi iznad sela Podgaja,


Günther Beck-Mannagetta, 1927: Flora Bosnae, Hercegovinae et regionis Novi Pazar - III Choripetalae. Srpska Kraljevska Akademija. Beograd-Sarajevo

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:1027901, Lokalitet: Bukovik, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1027922, Lokalitet: između Blagaja i Jovanović Karaule, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1027933, Lokalitet: Raška gora pl., pored Dreznice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1027885, Lokalitet: Vel. Raduša pl., ID: UNIBLSF:VascularFlora:1027891, Lokalitet: Zaruđe, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1027918, Lokalitet: Hercegovina, Bjelašnica pl., na Preslici, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1027920, Lokalitet: Hercegovina, Rakitno, kod Rakitnog, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1027921, Lokalitet: Hercegovina, Velež pl., na Veležu1600 m, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1027898, Lokalitet: južna Bosna, Bjelašnica pl., na Igmanu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1027904, Lokalitet: južna Bosna, Jahorina pl., na Goloj Jahorini, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1027892, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, kod Semizovca, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1027900, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, na Gradini, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1027899, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, na Humu kod Sarajeva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1027903, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, na Ozrenu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1027895, Lokalitet: južna Bosna, Sarajevo, oko Sarajeva, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1027886, Lokalitet: južna Bosna, Vran pl., na Velikom Vranu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1027887, Lokalitet: južna Bosna, Vranica pl., kod Fojnice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1027889, Lokalitet: južna Bosna, Zvijezda pl., oko Vareša, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1027881, Lokalitet: jz Bosna, Dinara pl., na Gnjatu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1027880, Lokalitet: jz Bosna, Dinara pl., na Jankovom brdu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1027883, Lokalitet: jz Bosna, Glamočko polje, kod Glamoča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1027878, Lokalitet: jz Bosna, Kupreško polje, kod Šuice, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1027874, Lokalitet: zapadna Bosna, Grmeč pl., kod Smoljane, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1027875, Lokalitet: zapadna Bosna, Grmeč pl., na Grmeču, ID: UNIBLSF:VascularFlora:1027873, Lokalitet: zapadna Bosna, Petrovac, oko Petrovca,


Lakušić, R., Pavlović, D., Abadžić, S., Kutleša, L., Mišić, L.. 1982. Ekosistemi planine Vlačić. Die Ökosysteme des Gebirges Vlašić. Bilten društva ekologa SR BiH - Sarajevo, Serija A - Ekološke monografije, 131 s.

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10024906, Lokalitet: Vlašić, iznad Paklareva,


Redžić S.. 1988. Šumske fitocenoze i njihova staništa u uslovima totalnih sječa. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta Sarajevo, 41, Posebno izdanje

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062402, Lokalitet: Maoča, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10062461, Lokalitet: Maoča,


Stefanović, V.. 1968. Fitocenoza cera (Orno-Quercetum cerris ass. n.) i njeno biljnogeografsko mjesto u vegetaciji zapadne Bosne i šireg područja Dinarida. Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu 7: 219-227

Nalazi:

ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022971, Lokalitet: GJ Klekovača-Drinić odjel 7, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10022886, Lokalitet: Ježevac, prema grebenu, ID: UNIBLSF:VascularFlora:10023054, Lokalitet: Stražbenica iznad Rašinovca,